Bản lên tiếng

đòi hỏi tự do Tôn Giáo cho Việt Nam

của các Linh Mục Việt Nam Hải Ngoại

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Bản lên tiếng đòi hỏi tự do Tôn Giáo cho Việt Nam của các Linh Mục Việt Nam Hải Ngoại.

Chúng tôi, các linh mục Việt Nam hải ngoại ký tên dưới đây, bày tỏ mối ưu tư quan trọng đối với hiện tình cấp bách của đời sống tôn giáo nói chung và đời sống của Giáo Hội Công Giáo nói riêng tại Việt Nam.

Là người Việt Nam đồng thời cũng là linh mục Việt Nam, dầu sống và làm việc xa quê hương, chúng tôi vẫn gắn bó với dân tộc và đất nước Việt Nam. Chúng tôi vẫn hằng cầu mong cho dân tộc được tự do thực sự và đất nước thịnh vượng, trong đó mọi người dân Việt Nam được yêu thương và tôn trọng đúng với phẩm giá làm người của mình.

Riêng về đời sống tôn giáo, chúng tôi xác tín rằng tự do tôn giáo thực sự là một nhu cầu căn bản và thiêng liêng của con người và xã hội. Ðối với tương lai Việt Nam, tự do tôn giáo không những là một đòi hỏi chính đáng mà còn là một vấn đề nhân quyền cần được giải quyết cấp bách. Ðất nước Việt Nam sẽ mất đi cơ hội tạo dựng một tương lai xán lạn nếu người dân Việt Nam không có tự do tôn giáo thực sự. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng đời sống tôn giáo gắn liền với vận mạng dân tộc, tôn giáo được tự do thì xã hội mới an bình và lành mạnh cũng như bảo đảm cho sự phát triển nhân bản của đất nước.

Nhưng không may cho dân tộc Việt Nam, những gì đang xảy ra hiện nay trên đất nước càng ngày càng chứng tỏ tôn giáo có nguy cơ bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công cụ hóa biến thành nô lệ để cuối cùng suy tàn kiệt quệ. Phục vụ cho sách lược này là những chính sách kìm kẹp của luật pháp, cơ chế "xin-cho", chính sách đặc quyền đặc lợi, guồng máy hành chánh phi lý, âm mưu "chia để trị", chia rẽ trong nội bộ hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo, vv... Tất cả đều nhằm mục đích làm cho niềm tin tôn giáo mất hết giá trị thiêng liêng, trở nên vô nghĩa, và sau cùng thành vô ích. Tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam xuyên tạc và chà đạp một cách thô bạo và trắng trợn. Tình trạng xã hội hiện nay bất ổn và chỉ là đất tốt cho nạn tham nhũng và cửa quyền ở mọi cấp bậc. Trước những vấn nạn xã hội to lớn này, các tôn giáo ở Việt Nam không có quyền lên tiếng thực sự, nếu có được nói gì thì chỉ để phụ hoạ cho chính sách của nhà cầm quyền.

Ðối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chúng tôi biểu đồng tình với đường hướng mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam qua Bức Thư Chung ngày 01/05/1980: "Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc". Cũng vì sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc mà chúng tôi không thể không chia sẻ mối ưu tư chung của dân tộc qua những nhận định được trình bày trên đây.

Trong tinh thần của những nhận định đó, đây là lập trường của chúng tôi, các linh mục Việt Nam hải ngoại ký tên dưới đây, đối với một số vấn đề cấp bách của hiện tình tôn giáo tại Việt Nam:

1. Chúng tôi nhiệt tâm ủng hộ tinh thần dấn thân và những đòi hỏi tự do tôn giáo thực sự của linh mục Thaddeus Nguyễn Văn Lý. Ðồng thời chúng tôi cũng ủng hộ những đòi hỏi chính đáng về tự do tôn giáo của các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác. Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải bảo đảm sự an toàn bản thân và quyền tự do thi hành chức năng của các nhà lãnh đạo tôn giáo.

2. Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, vì tương lai dân tộc và đất nước, chấm dứt việc đàn áp tôn giáo và chấm dứt sách lược thâm độc nhằm công cụ hóa và tiêu diệt các tôn giáo ở Việt Nam.

3. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ yêu chuộng tự do, các tổ chức nhân quyền quốc tế hãy bênh vực cho những giá trị nhân quyền và quyền làm người đang bị chà đạp ở Việt Nam, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo theo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân Quyền.

Làm tại Hoa Thịnh Ðốn

Ngày 15 tháng 8 năm 2001

Ðại Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Các linh mục đồng ký tên.

1. ÐÔ Ðôminicô Mai Thanh Lương, Tổng giáo phận New Orleans, Hoa Kỳ.

2. Lm Giuse Ðinh Công Huỳnh, Tgp Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

3. Lm Phêrô Nguyễn Thanh Long, Tgp Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ.

4. Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Giáo phận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ.

5. Lm Anrê Nguyễn Hữu Lễ, Gp Auckland, Tân Tây Lan.

6. Lm Phaolô Trần Xuân Tâm, Tgp Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ.

7. Lm Giuse Trần Kim Thiện, Tgp Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

8. Lm Vixentê Nguyễn Hữu Dụ, Phụ Tỉnh Dòng Ða Minh Việt Nam, Canada.

9. Lm Gioan Ðinh Xuân Minh, Gp Mainz, Ðức Quốc.

10. Lm Giuse Phạm Xuân Thắng, Gp Richmond, Virginia, Hoa Kỳ.

11. Lm Giuse Nguyễn Phú An, Gp Camden, New Jersey, Hoa Kỳ.

12. Lm Giuse Tống Thiện Liên, Gp Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

13. Lm Giuse Phạm Thanh Lương, Gp Camden, New Jersey, Hoa Kỳ.

14. Lm Giuse Trần Văn Huân, Tgp San Antonio, Texas, Hoa Kỳ.

15. Lm Vixentê Kim Văn Toan, Gp Hamilton, Ontario, Canada.

16. Lm Antôn Ngô Kim Trạng, Gp Richmond, Virginia, Hoa Kỳ.

17. Lm Ðôminicô Vũ Ngọc An, Tgp Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ.

18. Lm Phêrô Phạm Văn Chính, Gp St Petersburg, Florida, Hoa Kỳ.

19. Lm Giuse Phạm Văn Tuệ, Tgp New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ.

20. Lm Gioan Baotixita Nguyễn Hùng Lân, Dòng Phanxicô,Gp Bruxelles, Bỉ Quốc.

21. Lm Matthias Vũ Ngọc Ðáng, Gp San Jose, California, Hoa Kỳ.

22. Lm Phêrô Ðinh Ngọc Quế, Phụ Tỉnh DCCTVN/HN, Tgp Los Angeles, Hoa Kỳ.

23. Lm Anphongsô Nguyễn Hồ Ðỉnh, Giáo phận Pontoise, Pháp Quốc.

24. Lm Vixentê Phan Hữu Tòa, Tổng Giáo Phận Mobile, Alabama, Hoa Kỳ.

25. Lm Gioan Vũ Hân, Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ.

26. Lm Phêrô Phan Phát Huồn, Phụ Tỉnh DCCTVN/HN, Tgp Los Angeles, Hoa Kỳ.

27. Lm Gioan Nguyễn Thành Chung, Tgp Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

28. Lm Giuse Phạm Mạnh Cường, Giáo Phận Camden, New Jersey, Hoa Kỳ.

29. Lm Gioakim Nguyễn Dao Kim, Gp Galveston-Houston, Texas, Hoa Kỳ.

30. Lm Giuse Hoàng Minh Thắng, Tổng Giáo Phận Thủ Ðô Rôma, Ý Quốc.

31. Lm Vinxentê Nguyễn Văn Kiên, Giáo phận Honolulu, Hoa Kỳ.

32. Lm Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Dòng Truyền Giáo Columban, Ðài Loan.

33. Lm Alexis Ðoàn Quang Trường, Giáo Phận Hsinchu, Ðài Loan.

34. Lm Phêrô Nguyễn Hùng Cường, Dòng Maryknoll, New York, Hoa Kỳ.

35. Lm Gioakim Vũ Ðình Thôn, Giáo Phận Gia Nghĩa, Ðài Loan.

36. Lm Giuse Nguyễn Minh Chính, Tổng Giáo Phận Ðài Bắc, Ðài Loan.

37. Lm Anrê Trần Cao Tường, Tgp New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ.

38. Lm Giuse Nguyễn Thế Quang, Tgp. Birmingham , Luân Ðôn, Anh Quốc.

39. Lm Antôn Trần Hữu Lân, Tgp Seattle, Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.

40. Lm Giuse Ngô Quang Ðịnh, Tổng Giáo Phận Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

41. Lm Christopher Lê Huy Bảng, Phụ Tỉnh DCCTVN/HN, Houston, Texas, Hoa Kỳ.

42. Lm Giuse Mai Thành Hân, Tổng Giáo Phận Brisbane, Queensland, Úc Châu.

43. Lm Gioan Trần Ngọc Bích, Phụ Tỉnh DCCTVN/HN, Gp Tucson, Arizona, Hoa Kỳ.

44. Lm Giuse Ðoàn Huy Chương, Gp Galveston-Houston, Texas, Hoa Kỳ.

45. Lm Phaolô Chu Văn Chi, Tổng Giáo Phận Sydney, Úc Châu.

46. Lm Ðôminicô Nguyễn Văn Ðồi, Tổng Giáo Phận Sydney, Úc Châu.

47. Lm Canut Nguyễn Thái Hoạch, Tổng Giáo Phận Sydney, Úc Châu.

48. Lm Gioakim Ðoàn Sĩ Thục, Tgp Sydney, Ðài Phát Thanh Veritas Phi Luật Tân.

49. Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, Tổng Giáo Phận Sydney, Úc Châu.

50. Lm Ðôminicô Mai Minh Luận, Gp Springfield Cape Girardeau, Hoa Kỳ.

51. Lm Giuse Chu Công, Dòng Xitô, Giáo Phận Worcester, Massachusetts, Hoa Kỳ.

52. Lm Gioakim Nguyễn Ðình Ðàm, Gp Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

53. Lm Giuse Vũ Xuân Trường, Gp Brooklyn, New York, Hoa Kỳ.

54. Lm Giuse Lê Phụng, DCCTVN/HN, Gp Galveston-Houston, Texas, Hoa Kỳ.

55. Lm Phaolô Lê Anh Vững, Dòng Ngôi Lời, Gp San Bernadino, California, Hoa Kỳ.

56. Lm Antôn Trần Trí Tuệ, Giáo Phận Tân Trúc, Ðài Loan.

57. Lm Tôma Ðỗ Minh Tâm, Gp St Paul Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ.

58. Lm Matcô Ðoàn Quang Báu, Dòng Ðồng Công, Tgp Boston, Massachusetts, HoaKỳ.

59. Lm Phêrô Vũ, Giáo Phận Grand Rapids, Michigan, Hoa Kỳ.

60. Lm Micae Nguyễn Linh Ghi, Giáo Phận Gia Nghĩa, Ðài Loan.

61. Lm Giuse Trương Văn Phúc, Giáo Phận Tân Trúc, Ðài Loan.

62. Lm Phêrô Lê Văn Quảng, Giáo Phận Tân Trúc, Ðài Loan.

63. Lm Ðôminicô Ðinh Duy Khiêm, Giáo Phận Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ.

64. Lm Giuse Ðào Văn Nhường, Tgp Sài Gòn, Hưu Dưỡng Louisiana, Hoa Kỳ.

65. Lm Phêrô Lê Thanh Quang, Giáo Phận Little Rock, Arkansas, Hoa Kỳ.

66. Lm Phêrô Nguyễn Thanh Bằng, Tu Hội Tận Hiến, Tgp New Orleans, Hoa Kỳ.

67. Lm Phanxicô Nguyễn Văn Hòa, Tổng Giáo Phận Oklahoma, Hoa Kỳ.

68. Lm Vixentê Trần Ðình Phúc Quý, Tgp New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ.

69. Lm Louis Nguyễn Hậu, DCCT/VNHN, Tổng Giáo Phận Ba Lê, Pháp Quốc.

70. Lm Gioan Nguyễn Kim Ngôn, Giáo Phận Meaux, Paris, Pháp Quốc.

71. Lm Giuse Vũ Ngọc Châu, Tổng Giáo Phận Ðài Bắc, Ðài Loan.

72. Lm Phêrô Dương Bá Hoạt, Giáo Phận Gia Nghĩa, Ðài Loan.

73. Lm Vixentê Trần Quang Ðiềm, Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ.

74. Lm Giuse Châu Xuân Báu, DCCT/VNHN, Giáo Phận Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

75. Lm Giuse Nguyễn Văn Thái, Tổng Giáo Phận Chicago, Illinois, Hoa Kỳ.

76. Lm Phêrô Nguyễn Ðình Ðệ, Giáo Phận San Jose, California, Hoa Kỳ.

77. Lm Phaolô Phạm Văn Hội, Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ.

78. Lm Giuse Nguyễn Công Hoán, Giáo Phận Fresno, California, Hoa Kỳ.

79. Lm Philipphê Nguyễn Văn Hiếu, Giáo Phận Sioux City, Iowa, Hoa Kỳ.

80. Lm Phêrô Ðỗ Quang Châu, Giáo Phận Nasville, Tennessee, Hoa Kỳ.

81. Lm Philipphê Ðinh Văn Thiệp, Giáo Phận Green Bay, Wisconsin, Hoa Kỳ.

82. Lm Giuse Nguyễn Duy Hùng, Giáo Phận Stockton, California, Hoa Kỳ.

83. Lm Giuse Phạm Minh Văn, Tuyên Úy Việt Kiều Công Giáo tại Thụy Sĩ.

84. Lm Giuse Nguyễn Vân Sơn, Giáo Phận Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

85. Lm Lêô Vũ Huyến, Dòng Ðồng Công, Gp San Bernardino, California, Hoa Kỳ.

86. Lm Phêrô Trần Văn Trợ, Dòng Tên, Tỉnh Dòng Úc, Úc Châu.

87. Lm Âutinh Nguyễn Ðức Thụ, Dòng Tên, Tỉnh Dòng Úc, Úc Châu.

88. Lm Giuse Vũ Mộng Thơ, Giáo Phận Tours, Pháp Quốc.

89. Lm Maurice Nguyễn Văn Danh, Dòng Biển Ðức, Tu Viện Buckfast, Anh Quốc.

90. Lm Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân, Dòng Phanxicô, Tgp San Francisco, Hoa Kỳ.

91. Lm Phêrô Maria Nguyễn Hữu Hiến, Tổng Giáo Phận Tokyo, Nhật Bản.

92. Lm Anrê Dũng Lạc Cao Duy Linh, Dòng Phanxicô, Giáo Phận Nayoga, Nhật Bản.

93. Lm Gioan Baotixita Nguyễn Viết Huy, Dòng Tên, Tỉnh Dòng Úc, Úc Châu.

94. Lm Vixentê Trần Văn Bằng, Giáo Phận Bamberg, Ðức Quốc.

95. Lm Phêrô Hoàng Kim Huy, Dòng Biển Ðức, Tgp Hobart, Tasmania, Úc Châu.

96. Lm Phaolô Tạ Thanh Bình, DCCT, Tgp New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ.

97. Lm Giuse Phan Ðương, DCCT, Giáo Phận Oakland, California, Hoa Kỳ.

98. Lm Giuse Vũ Ngọc Thân, Giáo Phận Baton Rouge, Louisiana, Hoa Kỳ.

99. Lm Phêrô Nguyễn Hùng Ðức, Giáo Phận Sioux City, Iowa, Hoa Kỳ.

100. Lm Phaolô Nguyễn Hùng Cường, Dòng Ngôi Lời, Iowa, Hoa Kỳ.

101. Lm Giuse Vũ Thành, Giáo Phận Galveston-Houston, Texas, Hoa Kỳ.

102. Lm Louis Vũ Lâm, Giáo Phận Lafayette, Louisiana, Hoa Kỳ.

103. Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Trung Dũng, Giáo Phận Nagasaki, Nhật Bản.

104. Lm Giuse Cao Phương Kỷ, Giáo Phận Honolulu, Hawai, Hoa Kỳ.

105. Lm Ðôminicô Nguyễn Văn Hảo, Giáo Phận St Jean Longueuil, Canada.

106. Lm Phêrô Ngô Ðình Thỏa, DCCT/VNHN, Tgp Los Angeles, Hoa Kỳ.

107. Lm Giuse Ðồng Văn Vinh, Tổng Giáo Phận Perth, Úc Châu.

108. Lm Anrê Phạm Quang Phong, Giáo Phận Grand Rapids, Michigan, Hoa Kỳ.

109. Lm Giuse Trần Minh Nhật, Tổng Giáo Phận Perth, Úc Châu.

110. Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart, Ðức Quốc.

111. Lm Giuse Vũ Ðức, Tổng Giáo Phận Quân Ðội Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ.

112. Lm Micae Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, Tgp New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ.

113. Lm Giuse Vũ Ðảo, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Indiana, Hoa Kỳ.

114. Lm Giuse Trần Thế Mẫn, Tổng Giáo Phận New Orleans, Hoa Kỳ.

115. Lm Giuse Nguyễn Chính, Tổng Giáo Phận Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

116. Lm Phanxicô Bùi Francis Quyết, Gp Houma-Thibodaux, Louisiana, HoaKỳ.

117. Lm Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hiền, Gp Long Island, New York, Hoa Kỳ.

118. Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh, Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ.

119. Lm Giuse Ðinh Xuân Long, Giáo Phận Charlotte, North Carolina, Hoa Kỳ.

120. Lm Phêrô Trần Ðiển, Nhà Hưu Dưỡng Dòng Ðồng Công, Missouri, Hoa Kỳ.

121. Lm Giuse Nguyễn Ðức Dzũng, Giáo Phận Hartford, Connecticut, Hoa Kỳ.

122. Lm Giuse Ðỗ Bá Ái, Giáo Phận Wyoming Michigan, Hoa Kỳ.

123. Lm Giêrônimô Nguyễn Thanh Lâm, Dòng Biển Ðức, Missouri, Hoa Kỳ.

124. Lm Phêrô Nguyễn Văn Phong, Tu Hội Nhà Chúa, Gp Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

125. Lm Ðôminicô Ðỗ Duy Nho, Giáo Phận Little Rock, Arkansas, Hoa Kỳ.

126. Lm Phêrô Trần Việt Hùng, Tổng Giáo Phận Newark, New Jersey, Hoa Kỳ.

127. Lm Gioan Baotixita Trần Văn Tân, Giáo Phận Des Moines, Iowa, Hoa Kỳ.

128. Lm Antôn Nguyễn Văn Ðô, Tổng Giáo Phận Oklahoma, Oklahoma, Hoa Kỳ.

129. Lm Phêrô Trần Ðình Thảo, Giáo Phận Hoa Liên, Ðài Loan.

130. Lm Giuse Vũ Xuân Minh, Tgp St Paul & Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ.

131. Lm Gioan Bosco Phạm Trung Thực, Dòng Ðồng Công, Gp Boston, Hoa Kỳ.

132. Lm Martin Nguyễn Thanh, Tu Hội Tận Hiến, Gp Baton Rouge, Louisiana, Hoa Kỳ

133. Lm Tôma Thiên Ðịnh, Tu Hội Tận Hiến, Gp Baton Rouge, Louisiana, Hoa Kỳ.

134. Lm Phêrô Nguyễn Việt Tân, Tu Hội Tận Hiến, Gp Baton Rouge, Louisiana, Hoa Kỳ.

135. ÐÔ Philipphê Trần Văn Hoài, Sáng Lập Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải

Ngoại, Cựu Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ, Thủ Ðô Rôma, Ý Quốc.

136. Lm Tôma Nguyễn Văn Chánh, Giáo Phận New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ.

137. Lm Giuse Nguyễn Hùng Cường, Giáo Phận Wichita, Kansas, Hoa Kỳ.

138. Lm Tôma Ðỗ Thanh Hà, Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ.

139. Lm Tôma Nguyễn Xuân Toàn, Tgp San Francisco, California, Hoa Kỳ.

140. Lm Phêrô Ngô Công Thắng, Tgp Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

141. Lm Ðôminicô Ðinh Minh Hải, DCCT/VNHN, Gp Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

142. Lm Giuse Phạm Ðức Khởi, Giáo Phận Stockton, California, Hoa Kỳ.

Danh Sách Bổ Túc sau ngày 15 tháng 08 năm 2001 :

143. Lm Vixentê Phạm Minh Châu,Dòng Ngôi Lời, Tgp St Louis, Missouri, Hoa Kỳ.

144. Lm Giuse Trần Ðình Huynh, Dòng Ngôi Lời, Tgp Ðài Bắc, Ðài Loan.

145. .....


Back to Home Page