Ðức Tổng Giám Mục George Pell

Giáo Phận Sydney, Úc Ðại Lợi

gởi thư cho Phan Văn Khải

yêu cầu thả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Nguyên Văn Lá Thư của Ðức Tổng Giám Mục George Pell, Giáo Phận Sydney, Úc Ðại Lợi gởi cho Phan Văn Khải, yêu cầu trả tự do cho Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý:

 

Sydney, ngày 18 tháng 9 năm 2001

 

Thư gởi Thủ Tướng Phan Văn Khải

Ðường Hoàng Hoa Thám

Hà Nội, Việt Nam

 

Thưa ngài,

 

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2001, tôi có gởi cho Ðại Sứ Vũ Chí Công của ngài ở Canberra một lá thư để phản đối việc bắt giam Linh Mục Nguyễn Văn Lý và việc vi phạm quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam mà cha Lý cũng như những người khác lên tiếng phản đối. Và lá thư ngài đại sứ trả lời cho tôi vào ngày 26 tháng 7 năm 2001 nói rằng nhà nước của ngài bảo đảm tôn trọng quyền tự do tôn giáo và cho biết là cha Lý đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam.

Ðiều làm cho tôi đáng chú ý đó là cha Lý đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Thêm nữa, 3 người cháu của cha Lý cũng đã bị bắt giam chỉ vì đã trả lời những cuộc điện thoại từ ngoại quốc gọi về để chia buồn về cái chết của người mẹ của cha Lý.

Cùng lúc đó, Thượng Tọa Thích Huyền Quang, vị lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất ở Việt Nam, đang trong tuổi già trên 80, đang bị quản thúc tại gia ở Quảng Trị, tình trạng sức khỏe rất yếu kém nhưng bị cấm đoán chửa trị. Thượng Tọa Thích Quảng Ðộ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất cũng đang bị quản thúc tại gia bởi vì đã tổ chức chuyến đi Quảng Trị vào tháng 6 năm 2001 để dự tính đưa Thượng Tọa Thích Huyền Quang về Sàigòn chửa bệnh. Cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, đang trong tuổi già trên 80, cũng đang bị quản thúc tại gia. Những việc này đã vi phạm trầm trọng đến quyền sinh hoạt của tất cả các tôn giáo.

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để ủng hộ những việc làm của cha Lý ở trong nước cũng như  những tổ chức ở nước ngoài. Cha Lý đã được các Hiệp Hội Quốc Tế biết đến như một tù nhân lương tâm và tôi yêu cầu ngài thủ tướng hãy trả tự do cho cha Lý ngay lập tức.

Tôi mong chờ sự trả lời của ngài thủ tướng về những sự việc trên.

 

Kính thư

Ðức Tổng Giám Mục Sydney

George Pell


Back to Home Page