Ðức Ông Mai Thanh Lương

lên tiếng về tư do tôn giáo

và nhân quyền ở Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ðức ông Mai Thanh Lương lên tiếng về tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam.

NEW ORLEANS - (20/08/2001) - Một bản thông cáo của Văn Phòng Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ đề ngày 20 tháng 8/2001, ký tên Ðức Ông Mai Thanh Lương giám đốc Văn phòng, lên tiếng đồng ý với các tổ chức từ trước tới nay đã tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Ðức ông nhận định rằng Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam "bắt giữ LM Nguyễn văn Lý chỉ vì Ngài đã can đảm lên tiếng đòi Quyền Tự Do Tôn Giáo thực sự cho Dân Tộc Việt Nam" là một hành động thô bạo trắng trợn. Việc lên tiếng ủng hộ đòi quyền tự do tôn giáo "đã nói lên tình liên đới của đồng bào hải ngoại và tình người trước những đàn áp tàn bạo hiện nay tại quê nhà"

Tuy nhiên Ðức ông Lương nhấn mạnh rằng: "Nhưng chúng ta không nên công kích, phê bình, chỉ trích nhau, đặc biệt với các nhà lãnh đạo tinh thần, vì vô tình chúng ta đã làm suy nhược tiềm lực của chúng ta, đồng thời làm sai lạc Chính Nghĩa Cuộc Tranh Ðấu Thiêng Liêng Cao Cả mà chúng ta đang theo đuổi để bênh vực cho Quyền Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam".

Ðức ông nói Ðức Ông cũng đã sửa soạn một tài liệu về Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam để gửi ông John Quickey, Trưởng Ban Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, để xin lên tiếng hỗ trợ đồng bào Việt Nam hải ngoại chúng ta đang đòi hỏi Quyền Tự Do cho các tôn giáo tại quê nhà.

Ðức ông nhắc lại những sự kiện và các biến cố như vào tháng 10 năm 1992 tại Roma qua Văn Phòng Phối Kết MụcVụ Hải Ngoại, Thánh Bộ Truyền Giáo đã mời đại biểu năm tôn giáo chính tại Việt Nam (Phật Giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo, Tin Lành, Công Giáo) tụ họp về Tòa Thánh Vatican để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và cầu nguyện cho Hòa Bình Việt Nam. -- "Nhà nước cộng sản Việt Nam, qua tòa Ðại sứ của họ tại Rôma, đã tìm mọi cách áp lực Tòa Thánh hãy hủy bỏ cuộc Hội Thảo và Cầu Nguyện này. Nhưng Thánh Bộ Truyền Giáo đã cương quyết trả lời: "Giáo Hội Công Giáo Rôma vẫn có truyền thống cầu nguyện cho Hòa Bình và Công Lý, trong đó bao gồm cả Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền khắp nơi, chứ không riêng cho Việt Nam."

Ðức ông Lương cũng nhắc tới công tác tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam của Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ mà Ðức ông cũng là một trong những thành viên sáng lập. Ngài nói: "Chúng tôi đã có mặt tại Rôma trong dịp này và trên đường trở về Hoa Kỳ, chúng tôi đã được các đại biểu các tôn giáo chính như Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Ðài và Tin Lành nhờ làm trung gian thành lập Ủy Ban Hợp Tác Liên Tôn.- Một trong những sinh hoạt chính của Ủy Ban là đề cao và đòi lại Quyền Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho mọi người dân trong nước. Và Ủy Ban này vẫn tiếp tục sinh hoạt tới ngày nay".

Trong tư cách Giám Ðốc Văn Phòng Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ðức Ông Lương kêu gọi mọi người không ngừng nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo của 80 triệu đồng bào Việt Nam và cho là "một nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của tất cả mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Ðừng bao giờ chúng ta lãng phí tiềm lực vào những việc vô ích phê bình chống đối nhau, nhưng hãy nắm tay nhau đoàn kết, dồn mọi nỗ lực để tranh đấu cho Quyền Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ Nhân Quyền sớm thực hiện trên Quê Hương Mẹ Việt Nam".


Back to Home Page