Lời kêu gọi Tự Do và Dân Chủ

của Giáo Hội Phật Giáo

trong dịp mừng lễ Phật Ðản 2545

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Lời kêu gọi Tự Do và Dân Chủ của Hòa Thượng Huyền Quang và Hòa Thượng Quảng Ðộ trong dịp Mừng Lễ Phật Ðản 2545.

Vietnam 22/04/2001 - Nhân dịp mừng Lễ Phật Ðản 2545, Ðại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Xử Lý Viện Tăng Thống, từ Việt Nam đã gửi đến tất cả các tín đồ Phật Giáo Việt Nam khắp thế giới Thông điệp Phật Ðản 2545, với những lời kêu gọi Tự Do và Dân Chủ cho dân tộc Việt Nam. Ðồng thời, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, từ Saigon cũng gửi đến mọi người Diễn Văn Chào Mừng Phật Ðản 2545, với những lời nguyện cầu quốc thái dân an và lời kêu gọi tất cả hãy vì Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam.

Hòa thượng Huyền Quang viết: "Chư Tôn Ðức Tăng, Ni và quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử hãy nhận lãnh sứ mệnh kết liên với đồng bào các giới không phân biệt thành phần, chính kiến hay tôn giáo, để cho Dân chủ thành hiện thực".

Sau đây là văn Thông Ðiệp Phật Ðản 2545 của Hòa Thượng Huyền Quang:

 

THÔNG ÐIỆP PHẬT ÐẢN 2545

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Mùa Phật Ðản năm nay, tôi thân ái gửi tới chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng, Ni, quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời cầu chúc An lạc trong đức Từ Bi và Trí tuệ.

Phật Ðản là Mùa Nhớ Phật. Nhớ Phật là cưu mang và cứu độ chúng sinh.

Phật Ðản là Mùa tập hợp đại chúng lớn, đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, dựng cờ pháp lớn, để đóng các nẻo ác, mở cửa Ðường lành. Ðức Thế tôn từng dạy : "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi ! Hãy nương tựa vào chính mình ! Như Lai chỉ là Người dẫn đường". Cao quý thay lời dạy. Nhưng tôi xin Tứ chúng hiểu cho rằng, tự mình thắp đuốc lên mà đi, và nương tựa vào chính mình, mà chưa được Như Lai dẫn đường chỉ nẻo, thì rất dễ đi vào mê lộ, đường tà. Cho nên Chánh pháp phải được tuyên dương hoằng hóa, làm ngón tay chỉ hướng mặt trăng Chân lý.

Nhớ Phật để làm người con Phật. Người con Phật là người đứng lên trên thời đại để đem lại an lạc, hạnh phúc cho thời đại và nhân quần xã hội. Xã hội loạn ly, Người con Phật không loạn ly. Ðất nước khủng hoảng, Người con Phật không khủng hoảng. Loài người ốm đau, phóng thể, Người con Phật cường tráng và không phóng thể.

Nhớ Phật là hoàn thành Giác Ngộ trong ba bước tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác mà không giác tha là quay lưng với cuộc đời đau khổ đợi chờ cứu vớt. Giác tha mà không tự giác là rơi vào manh động, phóng thể. Giác hạnh viên mãn thì mới mở ra Con Ðường Phật nơi cõi Diêm phù đề này.

Nhớ Phật là dấy lên lòng Ðại từ để kiên trì hạnh Bồ tát làm đạo Phương tiện, dấy lên tâm Bình đẳng để chuyển hóa ác thế thành đạo Bát nhã.

Trong truyền thống ấy, mấy mươi năm trước, Phật tử Việt Nam đem thân hiến cúng cho Hòa bình là niềm tha thiết đợi chờ của một dân tộc bị bó tay bất động trước những đối nghịch quốc tế, và loạn ly tàn phá. Nhưng chiến tranh chấm dứt, mà cuộc xung đột ý thức hệ vẫn tiếp diễn, làm cho quần chúng điêu linh, đói nghèo, quốc gia bại liệt, đạo đức suy đồi.

Ngày nay, niềm tha thiết trông cầu của đồng bào toàn quốc là Dân chủ. Mô thức Tăng Ðoàn với sáu hạnh Lục hòa chính là tiền đề cho một xã hội dân chủ, mà Ðức Phật đã thiết kế gần ba ngàn năm trước. Sáu phép Lục hòa chính là biết tôn trọng, bảo vệ, thăng hoa quyền sống của nhau. Tôi xin kêu gọi Tứ chúng hãy thực hiện tinh thần dân chủ ấy vào xã hội điên loạn nước ta do các thế lực vọng ngoại, phi dân tộc hoành hành mấy mươi năm qua. Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam được Hội đồng Lưỡng viện tuyên cáo và Viện Hóa Ðạo công bố gần đây chính là nỗ lực đại hùng, đại lực, đại từ bi của Phật giáo đồ toàn quốc và hải ngoại, mà chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử nhận lãnh sứ mệnh kết liên với đồng bào các giới không phân biệt thành phần, chính kiến hay tôn giáo, để cho Dân chủ thành hiện thực.

Tôi trông đợi các tôn giáo bạn, những nhà văn hóa, nhân sĩ và đồng bào các giới, trong cũng như ngoài nước, sát cánh bên nhau đem lại Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho nhân dân đang bị bức bách ngày nay. Tôi kêu gọi Nhân loại văn minh hãy dùng sức mạnh tinh thần hậu thuẫn cho công trình dân chủ và tái thiết Việt Nam.

Trong tinh thần đó, tôi yêu cầu các cấp Gíao hội và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước chắp tay hướng về lễ đài tụng lớn ba lần danh hiệu Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật để chí thành Nhớ Phật trong Mùa Phật Ðản năm nay.

Cầu xin Ðức Thế tôn hộ trì cho tất cả chúng ta.

Quảng Ngãi, Ngày Phật Ðản năm Tân Tỵ Phật lịch 2545

Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống

(Ký tên)

Tỳ kheo THÍCH HUYỀN QUANG

 

Dưới đây là toàn văn bài Diễn Văn của Hòa Thượng Quảng Ðộ:

 

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG PHẬT ÐẢN 2545

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng,

Kính thưa chư liệt vị Tôn đức Tăng Ni,

Thưa toàn thể quývị Nam Nữ Cư sĩ, Huynh trưởng và đoàn viên Gia Ðình Phật tử,

Ánh sáng chan hòa, niềm hy vọng bừng lên như rạng đông, tâm hân hoan trẩy hội... đấy là dấu hiệu Mùa Phật Ðản trở về giữa tâm tư quần chúng Phật giáo khắp năm châu, làm rung động ba nghìn cõi.

Thế gian thích vọng, chẳng ưa chân. Cho nên mỗi năm một lần, Phật Ðản hiện ra nhắc nhở người con Phật về chân lý cứu khổ và giải thoát của Ðức Thế tôn. Thế gian thích đối lập và loại trừ. Nên Phật đài được dựng lên khắp nơi để đoàn tụ người con Phật chung cùng hạnh nguyện Từ Bi và bảo vệ quyền sống bất khả xâm phạm cho mỗi con người. Hạnh nguyện ấy, tự nó là một lực lượng hóa giải địch chúng vô song.

Cuộc đoàn tụ quanh Phật đài là một cộng đồng ánh sáng trước những âm mưu đe dọa của bóng tối vô minh.Ai thắp lên ngọn đèn trí tuệ giữa lòng mình, kẻ ấy không còn bị các thế lực đen uy hiếp, hết khiếp sợ, viễn ly điên đảo, vô úy và dũng mãnh bước lên đường lớn, hoàn thành sự nghiệp Bồ tát cứu đời.

Không khiếp sợ, chính là đức tính vô úy, chiếc áo hộ thân của mỗi người con Phật trước sóng to gió lớn đang hăm dọa mạng sống con người và xã hội Việt Nam.

Chính vì đức tính vô úy ấy mà Giáo hội phải nói lên tiếng nói của quảng đại nhân dân thầm lặng. Tiếng nói còn, dân tộc còn. Năm mươi lăm năm qua, binh lửa, tranh chấp ý thức hệ, các siêu cường tranh co khoanh vùng thế giới, tiếng nói người dân Việt đã không được cất lên. Khi có dịp cất lên, thì chưa kịp nói hết ngưỡng vọng, đã biến thành tiếng oan dậy đất.

Ngày nay, toàn dân trong và ngoài nước, chỉ mơ ước một điều, chỉ muốn nói lên một điều. Ðiều ấy là Tự do, Dân chủ. Hai điều kiện căn bản cho cuộc chung sống hòa bình, phát triển đất nước, chấm dứt đói nghèo và nô lệ - nô lệ như nô công hay nô lệ tinh thần. Vì vậy mà tôi thừa lệnh Hôiđồng Lưỡng viện công bố Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam.

Phật Ðản không chỉ là lễ hội mừng vui, tán thán công đức, mà còn rước Phật về giữa tâm khảm chúng ta để thị hiện cảnh giới Tịnh độ nơi cõi Ta bà.

Ðạo Phật ra đời để cứu khổ quần sinh, như hoa sen tỏa ngát chốn ao bùn. Suốt hai nghìn năm lịch sử, đạo Phật sống giữa lòng dân Việt, với dân Việt và vì dân Việt. Chính sách vì dân, thân dân ấy, những người Phật tử đã chứng tỏ huy hoàng qua các thời đại Lý, Trần. Chúng ta biết kế thừa tinh hoa ấy, phát huy thành nếp sống mới để tôn trọng và bảo vệ con người bất kể thành phần, tôn giáo hay chính kiến.

Trong giờ phút thiêng liêng cử hành Phật Ðản, tôi kêu gọi chư Liệt vị cùng toàn thể Nam Nữ Cư sĩ Phật tử, giới trẻ trong hay ngoài phong trào Gia Ðình Phật tử, hãy cùng tôi quán nhập Thông Ðiệp Phật Ðản năm nay của Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, nguyện cầu cho quốc thái dân an, đạo pháp huy hoàng bất diệt.

Phật lịch 2545

Thanh Minh Thiền viện Saigon, Phật Ðản năm Tân tỵ

Viện trưởng Viện Hóa Ðạo

(Ấn ký)

Sa môn Thích Quảng Ðộ

 

(Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế , Paris, tường thuật).


Back to Home Page