Thư của Ðức Ông Nguyễn Văn Phương

gửi trả lời Ông Ðỗ Như Ðiện

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Rôma, ngày 9 tháng 6, 2001

Kính gửi Anh Ðỗ Như Ðiện

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

Kính Anh,

Tôi đã nhận được thư anh đề ngày 7 tháng 6, 2001, đính kèm thư gửi Mons. Celestino Migliore Trưởng Phái đoàn Tòa Thánh sắp viếng Việt Nam ngày 10 tháng 6/2001. Trước hết tôi chân thành chúc mừng anh được anh em tín nhiệm trao phó chức vụ quan trọng, và cầu chúc anh thành công. Về bức thư gửi kèm, tôi có một vài nhận định sau đây.

Ai cũng đều biết rằng ở Việt Nam chưa có tự do tôn giáo hoàn toàn, còn nhiều giới hạn, nhất là không có tự do trong việc đào tạo và bổ nhiệm các chức sắc trong các tôn giáo. Chính vì vậy mà từ nhiều năm nay, Tòa Thánh đã và đang cố gắng đối thoại với Nhà Nước Việt Nam để có được tự do tôn giáo hoàn toàn, cho mọi tôn giáo và cho mọi người dân. Phải thành thật nhìn nhận rằng đã có kết quả, mặc dù còn khiêm tốn và cần phải nhẩn nại.

Vấn đề Cha Nguyễn Văn Lý đấu tranh đòi tự do tôn giáo là việc tốt, nhưng về phương thức thì có người không đồng ý (v.d. yêu cầu Hội Ðồng Giám Mục không họp chung nữa, các Giám Mục đừng đi tham dự Hội Nghị quốc tế, kể cả Hội Nghị của Tòa Thánh...). Dù vậy, các Giám Mục đã không lên tiếng cấm Cha Lý đấu tranh. Ðức TGM Nguyễn như Thể, Ðấng Bản Quyền của Cha Lý, bị áp lực của Nhà nước để ra lệnh cho Cha Lý im tiếng, Ngài đã không làm. Hai sự kiện nầy minh nhiên cho người ta hiểu rằng các  Giám Mục Việt Nam tán thành việc đòi quyền tự do tôn giáo.

Nhiều người Việt Nam đang sống ở thế giới tự do, tự do ngôn luận, tự do chỉ trích, không sợ ai làm khó dễ mình. Họ lên tiếng hô hào, kích thích người trong nước phải can đảm, phải anh hùng, phải đổ máu để bảo vệ tự do. Tôi cho rằng không ai có quyền đòi người khác phải anh hùng đổ máu, trong khi chính mình đứng ngoài bình an vô sự. Và tôi cũng không chắc những người nầy dám nói, dám làm, nếu họ ở Việt Nam.

Ðiều làm tôi rất ngạc nhiên nữa là nhiều người có thái độ độc đoán, bất bao dung, không chấp nhận người khác có lập trường khác với mình. Các Giám Mục Việt Nam chủ trương đối thoại với Nhà cầm quyền, không biểu tình, không la lối rầm rộ, nhưng dùng lời lẽ thuyết phục, dùng tình thương và Phúc âm, thì bị những người nầy chỉ trích, bởi vì họ muốn các Giám Mục phải lên tiếng ủng hộ Cha Lý như họ. Thái độ bất bao dung nầy không hơn gì chính sách độc tài, bất bao dung của một số chính quyền trên thế giới. Các Giám Mục là những vị kế nghiệp các Tông đồ, được Chúa trao trách nhiệm hướng dẫn Dân Chúa, được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, đã chọn lựa con đường đối thoại, thì tôi tin rằng các Ngài làm đúng, và tôi hoàn toàn ủng hộ nâng đỡ các Ngài. Cần nhìn lại lịch sử từ khi có cộng sản trên đất nước Việt Nam, các Giám mục đã làm gì, đã có văn thư nào, đã có tuyên ngôn nào để bảo vệ tự do tôn giáo, rồi mới nên chỉ trích. Những điều Cha Lý đòi đã được các Giám Mục lên tiếng yêu sách trước lâu rồi, nhưng không thấy ai ủng hộ các Giám mục. Nên đọc bản góp ý ngày 16.1.2001 của các Giám Mục Giáo tỉnh Saigòn về "Dự án Pháp lệnh về Tôn giáo", để biết các Giám Mục đã cố gắng đóng góp thế nào cho nền Dân chủ và Tự do Nhân quyền trên đất nước Việt Nam. Chính sự khôn ngoan lèo lái để Việt Nam không có Giáo hội tự trị như bên Trung hoa, là một sự nghiệp lớn lao của các Giám Mục Việt Nam mà nhiều người không thấy. Chính thực tại Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam là cơ quan công giáo Việt Nam duy nhất được Nhà nước tôn trọng, thì nhiều người công giáo Việt Nam ở hải ngoại lại đứng ra chỉ trích, làm giảm uy tín Hội Ðồng Giám Mục. Vai trò hiện nay của anh rất quan trọng, cần sáng suốt nhận định để giúp Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại hoạt động theo chân lý, công bình và bác ái.

Ðôi lời chân thành xin gửi đến anh, kính chúc sức khỏe và nhiều ơn lành của Chúa.

 

Lm. Nguyễn Văn Phương


Back to Home Page