Ðức Tổng Giám Mục George Pell

Tổng Giám Mục Giáo Phận Sydney

bênh vực Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Ðức Tổng Giám Mục George Pell, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sydney Bênh Vực Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam.

Radio Veritas Asia News - Tin Úc Châu: Ngày 18/7/2001 Ðức TGM George Pell đã gởi một bức thư cho Tòa Ðại Sứ Cộng Sản Việt Nam ở Thủ Ðô Canberra Úc Châu, để đòi hỏi quyền Tự Do Tôn Giáo và yêu cầu Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do ngay cho Cha Têđeô Nguyễn Văn Lý.

Nội dung bức thư của Ðức TGM được trích dẫn nguyên văn như sau:

Kính gởi: Ngài Ðại Sứ Vũ Chí Công

Tòa Ðại Sứ Việt Nam

Số 6 Timbarra Crescent

O' MALLEY ACT  2606.

Thưa Ngài

Gần đây tôi được biết Cha Nguyễn văn Lý ở Phú An đã bị Công an Việt Nam bắt vào ngày 17/5/2001 vừa qua.

Nhân danh Cộng Ðồng Công Giáo Úc Châu, tôi chính thức phản đối việc bắt giữ Cha Lý, và việc cấm cách đàn áp có kế hoạch lâu dài đối với Cha Lý cùng với những người đồng hành với Cha trong việc đòi tự do Tôn Giáo ở Việt Nam đã phải chịu đựng bởi nhà cầm quyền.

Tôi xin Ngài chuyển sự phản đối này tới Nhà Nước Việt Nam. Tôi yêu cầu thả Cha Lý ra khỏi tù ngay tức khắc.

Tôi sẽ gởi đến Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc bản sao lá thư này, và sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm để hổ trợ Cha Lý tại nước này, và những cơ quan ngoại quốc khác.

Tôi rất vui lòng nhận sự phúc đáp của Ngài về vấn đề này.

 

Kính thư

George Pell

Tổng Giám Mục Sydney

Và vào ngày 17/8/2001 tới, Lm Paul Văn Chi sẽ cùng với phái đoàn Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Sydney và Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW lên tiếp kiến Ðức TGM George Pell để xin Ngài tiếp tục hỗ trợ và can thiệp cho vấn đề Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam./.

 


Back to Home Page