Cuộc bàn thảo giữa Việt Nam và Âu Châu

về vấn đề ngoại thương và nhân quyền

lại bị đình hoản

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Cuộc bàn thảo giữa Việt Nam và Âu Châu về vấn đề ngoại thương và nhân quyền lại bị đình hoãn.

Hà nội. (AFP 21.6.2001). Việt Nam và Ủy ban Âu châu đổ lỗi cho nhau hôm thứ năm 21/06/2001 về việc đình hoãn lâu dài cuộc nói chuyện giữa hai bên trên nhiều đề  tài từ ngoại thương đến nhân quyền,  một lần nữa lại bị đình hoãn.

Bộ ngoại giao Việt Nam nói rằng, ủy ban Âu Châu yêu cầu  đình hoãn cuộc họp dự định hôm thứ năm (21.6.2001) bởi vì người cầm đầu của ủy ban không có mặt.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam, bà Phan thùyThanh nói, cuộc họp đã bị hủy bỏ do lời yêu cầu của Ủy ban Âu Châu bởi vì tổng giám đốc liên lạc ngoại vụ của ủy ban, ông Guy Legras, đang bận rộn với những cuộc họp khác, liên quan đến việc tái cấu trúc cơ quan của ông. Tuy nhiên, các nhân viên của ủy ban Âu Châu nói, cuộc đình hoãn là do lời yêu cầu của Hà Nội bởi vì Việt Nam đã không chuẩn bị để xúc tiến một cuộc họp với nhân viên cấp thấp hơn.

Một nhân viên của ủy ban Âu Châu, dấu tên nói, hai bên hiện đang ấn định ngày họp để ông Legras có thể tham dự.

Việt Nam và ủy ban Âu Châu chưa bao giờ gặp nhau kể từ năm 1998 ngay cả những cuộc nói chuyện được định sẵn với chu kỳ hai năm một lần. Ủy ban Âu Châu đang bị áp lực nặng nề từ các thành viên của quốc hội Âu Châu trong những tháng gần đây để có thái độ cứng rắn hơn đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về những vấn đề nhân quyền. Hai thành viên của quốc hội Âu Châu đã bị trục xuất ra khỏi Việt Nam từ tháng 4/2001 sau khi gặp hoặc cố gắng để gặp những nhóm tôn giáo  bất đồng chính kiến  tại Việt Nam.

 


Back to Home Page