Hoa Kỳ lên tiếng đòi hỏi Việt Nam

trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ.

Tin BBC và AFP, (6/06/2001) Hoa Kỳ chỉ trích Việt Nam trong vụ bắt quản thúc nhà đối lập tôn giáo có tiếng tăm nhất trong nước, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ.

Bộ Ngoại Giao tại Hoa Thịnh Ðốn kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ, vị lãnh đạo Phật Giáo đã được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình.

Tuần qua, nhà cầm quyền địa phương đã hạ lịnh quản thúc ông tại thiền viện trong thời gian hai năm.

Lịnh bắt giữ HT Quảng Ðộ xúc tiến giữa lúc Quốc Hội Hoa Kỳ chuẩn bị cứu xét việc phê chuẩn thương ước với Việt Nam.

Vài nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đặt vấn đề tự do tín ngưỡng tại Việt Nam trong cuộc tranh cãi phê chuẩn hiệp ước mậu dịch này, một thương ước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mong đợi để tiến hành những chỉ tiêu tăng gia kinh tế cho Việt nam.

Những nhà lãnh đạo tôn giáo Việt Nam tại hải ngoại đã kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ từ chối chấp thuận thương ước trong khi chờ đợi những cải thiện của Việt Nam về chính sách nhân quyền.

Hôm thứ Ba 5/06/2001, nhà cầm quyền Việt nam đã bác bỏ phản ứng về việc bắt giữ Hòa Thượng Quảng Ðộ và cho rằng sẽ không ảnh hưỡng đến hiệp thương lịch sử với Hoa Kỳ.

Hòa Thượng Quảng Ðộ đã dự định cầm đầu một phái đoàn tăng ni Phật Giáo đi Quảng Ngãi để cung thỉnh vị Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Thựng Thích Huyền Quang trở về Saigon để chữa bệnh.

Trong bản tin trưa thứ Tư 6/06/2001, BBC loan tin một dân biểu của Nghị Viện Âu Châu, ông Oliver Dupuis đã bị cấm không được gặp Hòa Thượng Quảng Ðộ tại Saigon.

Ông Dupuis là dân biểu đại diện cho Ý Ðại Lợi tại nghị viện, đã đến Thanh Minh Thiền Viện mong được gặp Hòa Thượng Quảng Ðộ, nhưng công an đã không cho phép ông vào chùa.

Bạn đồng viện của ông Dupuis thuộc Ðảng Cấp Tiến Liên Quốc Gia, Martin Schultes nói rằng Dupuis muốn gặp Hòa Thượng Quảng Ðô để bày tỏ sự hỗ trợ.

Phòng Thông Tin Phật Giáo tại Paris thuật lời ông Dupuis tuyên bố rằng: "Sự hiện diện của tôi tại đây với tư cách một công dân Âu Châu và là Tổng Thư Ký Ðảng Cấp Tiến Liên Quốc Gia chứng tỏ một cữ chỉ đoàn kết với những người Việt Nam đang tranh đấu cho sự thiết lập một nền pháp trị, dân chủ và những quyền căn bản."

Tin AFP tường thuật rằng hôm thứ Ba 5/06/2001, Ủy Hội Tự Do Tín Ngưỡng Thế Giới của Hoa Kỳ đã yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua một nghị quyết phản kháng những vi phạm nhân quyền của Việt Nam trước khi chấp thuận phê chuẩn thương ước lịch sử giữa Hoa Thịnh Ðốn và Hà Nội.

Các ủy viên của Ủy Hội điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện rằng những đàn áp tôn giáo tại Việt Nam đã trở nên tàn tệ hơn.

Báo Công An Nhân Dân của Việt Nam đã kích những thế lực tại Mỹ đang lợi dụng những tranh chấp để kết hợp những chống đối cản trở việc phê chuẩn thương ước.

AFP cũng loan tin Dân Biểu Nghị Viện Âu Châu Oliver Dupuis đã cố gắng xâm nhập vào Thanh Minh Thiền Viện tại Saigon, nơi Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đang bị quản thúc. Ông Dupuis muốn đến để ủng hộ cuộc chống đối của Hòa Thưọng Quảng Ðô, nhưng ông chỉ mới lọt vào được bên trong thiền viện thì đã bị công an chìm cản ngăn không cho lên lầu hai, nơi giam giữ Hòa Thượng Quảng Ðộ, theo lời Martin Schultes nói với AFP.

Một tiếng đồng hồ sau, Dupuis bị công an mời ra khỏi khuôn viên Thanh Minh Thiền Viện.

Tháng Tư 2001 vừa qua, một dân biểu khác của Nghị Viện Âu Châu, Lars Rise, thuộc đảng đối lập Na Uy Ðảng Nhân Dân KiTô Giáo, cũng bị nhà cầm quyền bắt giữ và sau đó bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi ông tìm cách gặp những người đối lập kể cả Hòa Thượng Quảng Ðộ.

 


Back to Home Page