Thay mặt LM Nguyễn Văn Lý,

LM Nguyễn Hữu Giải

và LM Phan Văn Lợi

gởi thư cám ơn Ðồng Bào trong và ngoài nước

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Thư cám ơn thay mặt cha Nguyễn Văn Lý

Kính gởi Quý Ðức Cha,

Kính gởi Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Anh Chị Em giáo dân CG trong và ngoài nước,

Kính gởi Quý Chức Sắc trong mọi Tôn giáo,

Kính gởi Quý Ðồng bào quốc nội và hải ngoại,

Kính gởi Quý Chính khách, Ðại biểu Quốc hội Quốc tế,

Kính gởi Quý Tổ chức, Cơ quan, Ðoàn thể tranh đấu cho Nhân quyền khắp thế giới,

Chúng tôi, hai linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Phêrô Phan văn Lợi, bạn đồng chí hướng với cha Nguyễn Văn Lý và hiện bị quản chế tại thành phố Huế - Việt Nam, xin được thay mặt cha Tađêô Nguyễn Văn Lý cùng gia đình, xin hết lòng cảm ơn tất cả Quý vị:

- đã bày tỏ mối thông cảm sâu sắc trước sự ra đi của thân mẫu cha Lý là cụ bà Maria Trần Thị Kính, bằng cách phúng điếu, hỏi thăm, thông tin và cầu nguyện cho linh hồn người quá cố. Mối thông cảm của Quý vị còn thêm sâu sắc do việc cha Lý đã bị nhà cầm quyền CSVN không cho về chứng kiến cơn hấp hối của thân mẫu và cử hành tang lễ của bà.

- đã bày tỏ tinh thần liên đới trước việc CSVN bắt giam cha Nguyễn Văn Lý, bằng cách lên tiếng kết án hành vi bất công của bạo quyền, biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh của cha Lý và bạn hữu, kêu gọi và vận động quốc tế làm áp lực buộc nhà cầm quyền Cộng sản thả tự do cho ngài, cầu nguyện cho cha Lý kiên vững tinh thần và an lành thể xác.

Kính xin tất cả Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Kính, tiếp tục vận động thả tự do cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý và hỗ trợ công cuộc của ngài cũng như của mọi nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền trên đất nước Việt Nam. Ước mong nỗi đau buồn của chúng ta trước vụ việc cha Lý trở thành nghị lực thúc đẩy chúng ta và thành dây liên kết chúng ta hơn nữa. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn Quý vị.

                                                                                      Huế, ngày 30-5-2001

                                                                                                 Kính thư

                                                                    

            Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải      Lm Phêrô Phan Văn Lợi

 


Back to Home Page