Thông Tư của Hòa Thượng Quảng Ðộ

về chuyến đi Quảng Ngãi

rước Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

về Sài Gòn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Thông tư của Hoà Thượng Quảng Ðộ gửi các cấp giáo hội trong và ngoài nươc trình bày về chuyến đi Quảng ngãi rước Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon.

Sài gòn, Việt Nam (21/5/2001)

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ÐẠO

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận.

Phật lịch 2544 Số: 08/VHÐ/VT

THÔNG TƯ

Gửi các cấp Giáo hội trong và ngoài nước về chuyến đi Quảng ngãi rước Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon.

Kính thưa chư Liệt vị Tôn đức Tăng, Ni lãnh đạo các cấp GHPGVNTN trong và ngoài nuớc, Thưa toàn thể Nam, Nữ Cư sĩ Phật tử,

Thấy người họan nạn thì thương, Thấy người tàn tật lại càng trông nom, Thấy người già yếu ốm mòn, Thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần... Thiếu nhi nuớc ta ngày trước cắp sách đến trường đã được giáo dục lòng nhân như thế. Ðấy đã là cung cách từ nhiều nghìn năm người Việt cư xử với người Việt. Nhưng ngày nay, dưới chế độ Cộng sản, người ta đã đối xử ra sao với người hoạn nạn? người già? người ốm đau? Tôi muốn nói đến vị Cao tăng của Giáo hội chúng ta: Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bị bắt năm 1982 tại Saigon, bị cưỡng bức lưu đày về Quảng Ngãi 19 năm ròng rã. Không biết vì tội gì, và chưa bao giờ xét xử. Thế mà Hiến pháp cứ ra rả: Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo (điều 70), Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân (điều 71)!

Những hành xử của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi suốt 19 năm qua đối với Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hoàn toàn phản chống các điều Hiến pháp quy định và bảo hộ. Nếu không nói là qua tay Công an, Nhà nuớc XHCN đang cố tình giết chết một Cao Tăng Phật giáo, một Cụ già hiền lương đau yếu, mà các Công ước quốc tế sẽ ghép vào "tội phạm chống nhân loại". Trách nhiệm này, Ðảng và Nhà nuớc CHXHCNVN phải mang lấy trước lịch sử, trước lương tri của hàng chục triệu tín đồ Phật giáo và truớc công luận thế giớị

Vì lý do ấy, mà ngày 29.3.2001 tôi đã viết thư gửi các ông Lê Khả Phiêu, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải và Nông Ðức Mạnh, yêu sách trả tự do cho Ðại lão Hòa thượng trở về Saigon. Vì không được hồi đáp, vì nhân sự trong guồng máy lãnh đạo thay đổi sau Ðại hội IX, nên ngày 20.5 vừa qua, tôi viết bức thư thứ hai gửi ông Nông Ðức Mạnh, Tổng bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Ðức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN, và ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN, lập lại hai yêu sách trong thư trước: Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang được tự do về lại Saigon. Nếu không, thượng tuần tháng 6 dương lịch tôi sẽ cùng với chư Tăng ra Quảng Ngãi ruớc Ðại lão Hòa thượng về Saigon để Y sĩ và Phật tử có thể chăm sóc thuốc men.

Trong bức thư thứ hai này, tôi ấn định rõ ngày phái đoàn lên đường ra Quảng Ngãi là ngày 7 tháng 6 năm duơng lịch 2001. Tôi cũng nhấn mạnh rằng: Mọi sự an nguy của chúng tôi trong cuộc hành trình này thuộc trách nhiệm của Ðảng và Nhà nuớc. Do đó, tôi xin quý Ngài hãy xuống lệnh cho các cơ quan công quyền tạo mọi điều kiện dễ dãi và thuận tiện cho chuyến đi ra Quảng Ngãi của chúng tôi, hầu chứng tỏ cho thế giới biết rằng đang bắt đầu có sự thay đổi trong vấn đề tự do đi lại, tự do cứu cấp người lâm bệnh.

Thưa quý Liệt vị,

Dù tin tưởng vào sự bảo vệ của công luận quốc tế và của nhân dân yêu chuộng công lý trong thế giới, dù lòng mong mỏi chủ quan vào sự thay đổi chính sách tôn giáo sau Ðại hội IX của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tôi vẫn dự tri những trở lực, nguy biến, tù đày và ngay cả sinh mệnh của chúng tôi có thể bị lâm lụỵ

Tuy nhiên, sinh mệnh của Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang không ngày càng lâm lụy đó sao ? Sinh mệnh của toàn dân không bị uy hiếp đó sao ? Cho nên, chúng tôi quyết chí lên đường, mặc bao nguy khốn. Có phải vào tù, thì càng ở giữa lòng dân. Có phải chết, thì chết cùng hạnh nguyện từ, bi, hỷ, xả, độ ngườị Chứ không chết vì căm thù hay tranh chấp với bạo lực. Người Tăng sĩ không lựa sóng theo chiều, không ngồi nhìn thành bại, không chịu cứu nguy đồng đạo, mặc lương dân thống khổ, mặc hàng Giáo phẩm Cao tăng bị ngục tù vây hãm Pháp âm.

Nay chúng tôi cần sự hộ trì, hộ lực của quý Liệt vị, trong cũng như ngoài nuớc, để hành trình của chúng tôi ra Quảng Ngãi được viên thành.

Xin tất cả các chùa viện, cơ sở các cấp Giáo hội, trong và ngoài nuớc, chí thành tổ chức liên tục lễ Cầu an cho Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, cho đến khi nào Ðại lão Hòa thượng về đến Saigon. Nếu đủ thiện duyên, xin các cấp Tỉnh hội hãy cùng về Quảng Ngãi trong ngày 7.6.2001 tháp tùng với chúng tôi. Tuyệt đối giữ lòng thanh tịnh và bất bạo động trên đường đị Nếu bị ngăn cản, thì ngồi xuống an nhiên niệm Phật hoặc nhập từ bi quán, không chống trả bất cứ khiêu khích hay bạo hành nào.

Việc chúng ta làm hợp lý, hợp tình, không trái chống với luật pháp. Bởi cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đọc cho Ðại lão Hòa thượng về Quyết định chấm dứt quản chế Hòa thượng kể từ ngày 27.11.1997. Chiếu theo Nghị định 51/CP của Nhà nuớc, thì bất cứ ai mãn hạn tù, mãn hạn quản chế đều toàn quyền trở về nơi hộ khẩu thường trú của mình. Kẻ bất hợp pháp trong việc tiếp tục giam giữ Ðại lão Hòa thượng, không chịu thực thi Nghị định 51/CP của Nhà nuớc, chính là cơ quan Công an Quảng Ngãi.

Các cấp Giáo hội tại hải ngọai, nếu có dự trù biểu dương tại các thủ đô hay trước các cơ quan quốc tế, thì cũng xin nhất tâm tổ chức trong tinh thần bất bạo động của Phật giáo. Chú trọng vào phong thái thanh tịnh, tỏa chiếu từ Bát chánh đạo để tạo cảm thông đến người qua đường cũng như các cơ quan mình muốn đạo đạt.

Xin Ðức Phật hộ trì cho tất cả chúng tạ

Phật lịch 2545

Thanh Minh Thiền viện - Saigon, ngày 21.5.2001

Viện trưởng Viện Hóa Ðạo

(Ấn ký)

Sa môn THÍCH QUẢNG ÐỘ

 

(Phòng thông tin Phật Giáo tại Paris)

 


Back to Home Page