Linh Mục Chân Tín

phản đối Cộng Sản Việt Nam

về những vụ bắt bớ tu sĩ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

LM Chân Tín phản đối Cộng Sản Việt Nam về những vụ bắt bớ tu sĩ, đòi bỏ điều 4 hiến pháp.

Sài Gòn, Việt Nam - 23-5-2001 Tại Sàigòn linh mục Chân Tín, một trong những người tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền từ mấy chục năm qua vừa lên tiếng đòi Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho LM Tađêô Nguyễn văn Lý, đồng thời đòi chế độ Cộng Sản Việt Nam bỏ điều 4 hiến pháp, và phản đối chế độ sử dụng luật rừng để bắt người.

LM Chân Tín nói rằng cha Nguyễn Văn Lý đã "tranh đấu ôn hòa cho quyền con người và tự do tôn giáo, bằng tự do ngôn luận mà Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cả hiến pháp CHXHCNVN đã chấp nhận." Vì vậy những lời tuyên bố và những sự tố cáo của cha Lý từ trước đến nay, nhất là từ cuối năm 2000 đến nay "là sự phản ảnh trung thực về chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam."

Theo LM Chân Tín, điều 4 hiến pháp dành độc quyền để cai trị cho đảng Cộng Sản Việt Nam "là nguồn gốc phát sinh ra mọi vi phạm nhân quyền, dân quyền và bóp nghẹt tự do tôn giáo" nên LM Nguyễn văn Lý và các nhà tranh đấu cho nhân quyền trong nước đã đòi bỏ bỏ nó đi.

Trong bản kháng thư gửi chế độ Hà Nội, LM Chân Tín nói hành động cấm LM Nguyễn Văn Lý thi hành nhiệm vụ tôn giáo ở An Truyền và trên tỉnh Thừa Thiên trong khi ra lệnh quản chế "là một vi phạm trắng trợn đến tự do tôn giáo".

Ngài nói ra lệnh quản chế LM Nguyễn văn Lý cũng như các nhà tranh đấu cho nhân quyền trong nước là chế độ đã xài "luật rừng".

LM Chân Tín đòi Hà Nội phải thả tức khắc linh mục Nguyễn văn Lý, và các giáo dân đã bị chế độ bắt cùng lúc đó khi họ cương quyết bảo vệ ngài, đòi giải tỏa lệnh quản chế đối với những nhà tranh đấu khác như Nguyễn Hộ, cựu tướng Trần Ðộ, HT Huyền Quang, HT Quảng Ðộ, Hà Sĩ Phu, cụ lê quang Liêm, BS Nguyễn đan Quế, Hoàng minh Chính v.v...

Cũng trong bản kháng thư gửi Hà Nội, LM Chân Tín đòi chế độ phải trả hết tài sản cho các giáo hội, phải để các tôn giáo tự do hoạt động trong mọi lãnh vực tôn giáo, giáo dục và xã hội, và nhất là chấm dứt mọi thủ đoạn, âm mưu bóp chết các tôn giáo.

Ngay khi được tin LM Nguyễn Văn Lý bị bắt, cụ Lê quang Liêm, hội trưởng trung ương PGHH cũng đã lên tiếng tố cáo Cộng Sản Việt Nam xài luật rừng để bắt cha Nguyễn Văn Lý nói riêng và đối phó với các tôn giáo nói chung.

 


Back to Home Page