Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

lên tiếng phản đối việc bắt giữ cha Lý

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam lên tiếng phản đối việc bắt giữ cha Lý.

CWN - (18/5/2001) Theo tin của CWN, hôm thứ Sáu 18/05/2001, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tống đạt tới bộ Ngoại Giao Việt Nam một kháng thư chống lại việc bắt giữ linh mục Nguyễn Văn Lý, một nhân vật công khai lên tiếng chống đối sự đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản.

Ông James Kelly, phụ tá ngoại trưởng đặc trách về Á Châu và Thái Bình Dương sự vụ, cho biết việc bắt giữ này sẽ làm thương tổn một hiệp định thương mại còn đang bàn cãi giữa hai nước. Cha Lý đã có lời chứng trước quốc hội Hoa Kỳ hồi đầu năm nay (2001) và theo ngài hiệp định thương mại chỉ là phần thưởng cho sự đàn áp tàn bạo nhân quyền của chế độ.

"Ðại sứ và các viên chức Hoa Kỳ khác đã nêu lên mối quan tâm mạnh mẽ của người dân Việt Nam khắp nơi với nhà cầm quyền Việt Nam và khuyến cáo rằng cha Lý phải được trả về thánh đường của ngài." Một phát ngôn viên của tòa đại sứ đã cho biết như trên. Cha Lý, 54 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Năm 17/05/2001 bên ngoài nhà ngài, một ngày sau khi ngài dâng một thánh lễ mà công an cho là trong thánh lễ đó ngài đã phân phối "truyền đơn chống chế độ".

Bản tin bằng Anh Ngữ

(CWNews.com) - The US embassy in Vietnam lodged a formal protest to that country's foreign ministry on Friday at the arrest of Father Nguyen Van Ly, an outspoken opponent of the Communist regime's repression of religion.

James Kelly, the US assistant secretary for Asian and Pacific Affairs, said the arrest could hurt a pending trade agreement between the two countries. Father Ly had testified before Congress earlier this year in opposition to the trade agreement, saying it would only reward the regime for its brutal suppression of human rights.

"The ambassador and other US officials have raised our strong concerns with the Vietnamese government and urged that Father Ly be returned to his church residence," an embassy spokesman said. Father Ly, 54, was taken into custody early Thursday outside his home, a day after celebrating a Mass during which police said he distributed "propaganda against the government."

 


Back to Home Page