Văn Thư của

Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

gửi ÐTGM Huế về việc

Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bắt

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Văn thư của Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại gửi ÐTGM Huế.

Roma (18/5/2001)

VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 – Fax 06.698.82864 – E-mail: CIAM@PCN.NET

 

 

Prot. 10/01/CQ

Kính gửi

ÐTGM Stephanô Nguyễn Như Thể

Tổng Giáo Phận Huế,

37 Phan Ðình Phùng

Thành Phố Huế

VIỆT NAM

 

Roma, ngày 18 tháng 05 năm 2001

Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục Stephanô,

Chúng con mới được tin các hãng thông tấn quốc tế, đặc biệt hãng thông tấn FIDES cho biết cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đã bị nhà cầm quyền bắt đang khi chuẩn bị dâng Thánh Lễ và một số giáo dân bị làm khó dễ khi muốn bênh đỡ ngài. Trước đó không lâu, người mẹ thân yêu của ngài qua đời, ngài không được đến chủ sự Thánh Lễ an táng.

Những sự kiện này đang gây lo lắng nơi giáo hữu Việt Nam tại hải ngoại và chắc chắn đối với Ðức Tổng và Giáo Phận Huế, nỗi lo lắng còn nhiều hơn. Chúng con xin hiệp thông với Ðức Tổng và Giáo Phận Huế. Cầu xin Thiên Chúa cho cha Nguyễn Văn Lý không những được an toàn, mà phải được xét xử công minh, dựa trên những quyền căn bản của con người đã được công bố trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Trong tâm tình hiệp thông, chúng con hứa cầu nguyện cho Ðức Tổng, cho Giáo Phận Huế, cho cha Nguyễn Văn Lý và mọi người liên hệ. Xin Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ La Vang bầu cử cùng Thiên Chúa ban cho Quê Hương Ðất Nước thân yêu và Giáo Hội tại Quê Nhà được muôn ơn lành. Xin Ðức Tổng cũng cầu nguyện cho chúng con.

Trọng kính,

Lm Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 


Back to Home Page