Thông Báo của Ủy Ban Quốc Tế

Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

THÔNG BÁO

CỦA ỦY BAN QUỐC TẾ TỰ DO TÔN GIÁO CHO VIỆT NAM

Ðề mục: Cộng Sản Việt Nam bắt giữ Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý

Kính thưa toàn thể quý đồng hương,  

Sau khi được tin cấp báo sơ khởi công an Cộng Sản Huế bắt giữ Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý tại An Truyền vào sáng thứ Năm 17-5-2001, chúng tôi đã phối kiểm tin tức, đến nay thì tin này đã được chính thức xác nhận bởi phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Cộng Sản Việt Nam (Reuters 17-5-2001). Chi tiết nơi giam giữ hiện vẫn chưa được biết.

Trước tin này, chúng tôi thật lấy làm đau xót và cầu nguyện cho sự an toàn của Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý.  Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin nhận định rằng đây không chỉ là vấn đề riêng của cá nhân Cha Lý, hoặc riêng cho một tôn giáo nào, mà đây là việc tranh đấu chung cho quyền tự do tôn giáo của toàn thể dân tộc Việt Nam. Hành động bắt bớ này của Cộng Sản Việt Nam chứng tỏ họ không từ bỏ bất cứ hành động nào dù tàn bạo nhất đối với bất cứ ai dám đứng lên tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam.

Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến quanh vụ Cộng Sản bắt Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, và có thể sẽ có những vụ bắt bớ tương tự đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo khác trong tương lai gần. Ðồng thời, chúng tôi cũng đang nghiên cứu những biện pháp thích ứng nhằm đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về địa chỉ email: tudoTGVN@aol.com (Ủy Ban) và Lenguyen43@hotmail.com (LM Nguyễn Hữu Lễ).

Trân trọng kính chào quý đồng hương

Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam

 


Back to Home Page