Giải thích lời kêu gọi số 2
của Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

GIẢI THÍCH LỜI KÊU GỌI SỐ 2 NGÀY O8. 12. 2000.

 Nguyệt Biều, Huế ngày 09. 12. 2000

 1- Các Tôn giáo tại Việt Nam từ 1954 đến nay, đều như một con người bị người ta thắt ở cổ một chiếc thòng lọng có thật, lúc siết chặt, lúc hơi thả lỏng cho đủ để thoi thóp thở. Ðể tránh tiếng là đàn áp tôn giáo, để tạo nên một tình trạng "Tự Do Tôn Giáo giả tạo" đánh lừa được tất cả những ai không đủ điều kiện để nhận định chính xác, người ta khôn khéo để cho mỗi Giáo Hội - tùy sức đề kháng của mình - được 2 tay, 2 chân còn cử động đôi chút nhiều hay ít mà thôi.

 2- Nay, để tạo nên Chân-Dung-Ðích-Thật-Của-Chính-Mình-Ðang-Bị-Ðàn-Áp, hầu giúp mọi người nhận ra cho rõ "Thực Trạng" của các Giáo Hội (mà tôi đã mô tả rất trung thực chính xác trong 2 Bản Tuyên ngôn ngày 24.11.94 và 24.11.2000 và Lời Kêu Gọi số 1 cuối năm 2000 ngày 03. 12. 2000); đồng thời để gây áp lực lên người đang bắt bớ mình, các Giáo Hội tự nguyện từ chối các "ân huệ giả tạo, nhỏ giọt" của CQ CSVN ban thí cho, tự mình trói tay chân mình lại, không còn nhúc nhích động đậy một cách giả tạo nữa, mà tự mình sinh hoạt "Tự Do Chui" theo đúng Bản Chất Ðích Thật Ðang Bị Ðàn Áp Rõ Ràng của mình.

 3- Nếu mỗi Giáo Hội, trong đó có Giáo Hội Công Giáo VN, làm đúng theo Lời Kêu Gọi số 2 của tôi đề nghị, thì chỉ một thời gian rất ngắn, (tôi xin nhấn mạnh là chỉ một thời gian rất ngắn là có hiệu quả ngay lập tức), CQ CSVN dù rất không muốn, cũng buộc lòng phải chặt đứt Chiếc Thòng Lọng Có Thật Trên Cổ mỗi Giáo Hội, nhanh chóng tránh tình trạng các Giáo Hội Ðồng Loạt Cùng Nhau Tự Mình Ðứng Lên Tự Chặt Ðứt Chiếc Thòng Lọng Có Thật ấy, nếu bị siết chiếc thòng lọng ấy kéo dài quá lâu. (Ðiều nầy nằm ngoài nhiệm vụ của tôi, nhưng tất yếu phải xảy đến theo qui luật khách quan của tiến trình lịch sử : đàn áp - đấu tranh).

 4- Trên đây là Phương Pháp Ðấu Tranh Bất Bạo Ðộng của Thánh Mahatma Gandhi Ấn Ðộ đã áp dụng thành công tuyệt vời giữa thế kỷ 20 nầy, đã giành được Ðộc Lập Thực Sự cho Ấn Ðộ mà không hề tốn một viên đạn kim loại nào, làm cho Ðế quốc Anh vừa phải trao trả độc lập cho Ấn Ðộ, vừ hết lòng khâm phục Ngài. Nay tôi Cải Tiến đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh VN hôm nay mà thôi.

 5- Tôi thống thiết và tha thiết kính xin mọi người, dù ở địa vị nào, chức vụ gì, trước đây vì bất cứ lý do gì, không đủ điều kiện để thấy rõ các điều 1, 2, 3 trên đây, thì nay can đảm nhìn nhận "Thực Trạng" của mỗi Giáo Hội mình, mà vui lòng làm theo Lời Kêu Gọi số 2 của tôi, dù tôi thật sự chỉ là một Linh mục rất nhỏ bé. Tôi tin chắc sẽ mau chóng có kết quả ngay. Nhưng nếu Quí Vị nào, nhờ Thiên Chúa hướng dẫn, nhờ Thượng Ðế soi đường, nhờ Ðức Phật phù trợ mà đưa ra Một Chiến Lược / Phương Pháp nào hay hơn, hiệu quả hơn, thì cũng xin lên tiếng, để giúp nhau mau chóng hoàn thành sự nghiệp khẩn thiết chung là : Làm sao cho Việt Nam Sớm Có Tự Do Thật Sự. Ðó là tất cả mục tiêu rất rõ rệt của mọi người thiện chí và của chính tôi.

 Linh mục nhỏ bé: Tađêô Nguyễn Văn Lý
 
 


Back to Home