Linh mục và giáo dân Nguyệt Biều ở Huế
làm đơn đòi Nhà Nước
trả lại đất ruộng của nhà thờ

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Linh mục và giáo dân Nguyệt Biều ở Huế làm đơn đòi Nhà Nước trả lại đất ruộng của nhà thờ.

 NGUYỆT BIỀU, Huế - (1/12/2000) - Vào ngày 13.11.2000 tại giáo xứ Nguyệt Biều có cuộc họp khẩn cấp của đại diện giáo dân và các tín hữu quan tâm đến công việc chung. Sau đó 42 người tín hữu Nguyệt Biều có mặt trong buổi họp đó đã ký vào một đơn "Xin cấp lại đất canh tác cho Giáo xứ Nguyệt Biều và điều chỉnh lại mương (kênh) thủy lợi chảy băng qua khuôn viên Nhà Thờ Nguyệt Biều", trong đó có cả chử ký của Linh mục Lý đang bị Quản chế tại Nguyệt Biều, với tư cách là một Tín hữu.

 Nguyệt Biều chỉ là một Giáo xứ rất nhỏ và rất nghèo, chỉ có khoảng 150 giáo hữu, là Họ Nhánh của GX Phường Ðúc. Chính quyền Cộng Sản VN đã dùng Phòng Thánh Mặc áo Lễ rất chật hẹp cuối Nhà Thờ nhỏ ấy mà Quản Chế Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Cựu Giám Ðốc TCV Hoan Thiện Huế hơn 6 năm từ 1987 - 1993 và sau đó lại Quản Chế Lm Nguyễn Văn Lý, Cựu Thư Ký của Ðức TGM Philipphê Nguyễn Kim Ðiền, vừa đi tù ở gần Hà Nội 10 năm trở về, từ 1995 cho đến nay.

 Sau 1975, Nguyệt Biều đã bị trưng thu 10,000 m2 ruộng, 3,000 m2 đất khô ngoài khuôn viên Nhà Thờ. Lại còn bị trưng thu thêm 1,900 m2 đất khô nằm trong khuôn viên Nhà Thờ nữa.

 Linh muc Lý ngụ cư ở đó thì dạy computer, Anh ngư và Pháp ngữ cho sinh viên và học sinh nghèo quanh vùng từ khi được thả tù và quản thúc tại đây hơn 5 năm nay. Nay HTX Nông Nghiệp xã Thủy Biều đúc bê-tông Kênh Thủy Lợi băng qua khuôn viên Nhà Thờ Nguyệt Biều, nên LM Trần Văn Quí, Quản xứ Nguyệt Biều, cùng toàn thể giáo dân Nguyệt Biều, trong đó có "Tín hữu" Nguyễn Văn Lý đấu tranh đòi Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam trả lại phần đất thuộc khuôn viên Nhà Thờ, để làm ruộng, tăng thêm thu nhập đôi chút cho hoa đèn Bàn Thờ.

 Từ chiều 16.11.2000 đến hôm 20.11.2000, Nhà Nước Việt Nam triệu tập, hạch xách, nạt nộ các giáo hữu nông dân với đủ mọi hình thức. Ðể tỏ thiện chí và tạo điều kiện cho Nhà Nước, giáo dân đã mua đất đắp phần móng cho con kênh thủy lợi, để Nhà Nước kịp đúc bê-tông kênh ấy chạy men theo thửa đất của giáo xứ, nhưng Nhà Nước lấy đủ mọi lý do ma ngăn cấm không cho lấy đất, không cho xe chở đất từ các vùng khác, không cho đổ đất xuống,... Giáo dân vẫn đoàn kết, khai mương, làm đất để kịp gieo trồng trên thửa đất vừa thu hồi nói trên.
 
 

ÐƠN ÐÒI LẠI ÐẤT NHÀ THỜ NGUYỆT BIỀU

Tổng Giáo Phận Huế
Giáo Xứ Nguyệt Biều

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Kính gửi : - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ.
Ðồng kính gửi : - Ban Tôn Giáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
- UBMT Tổ Quốc tỉnh Thừa Thiên - Huế.
- Sở Nông Nghiệp & Phát triển Nông Thôn Thừa Thiên - Huế.
- Sở Ðịa Chính Thừa Thiên - Huế.
- Ban Ðịa Chính Thành phố Huế.
- UBND xã Thủy Biều, Thành phố Huế.

 V/v Xin cấp lại đất canh tác cho Giáo xứ Nguyệt Biều và điều chỉnh lại mương(kênh) thủy lợi chảy băng qua khuôn viên Nhà Thờ Nguyệt Biều.

 Kính thưa Quí Ủy Ban, Quí Sở, Quí Ngành,

 Sau năm 1975, UBND xã Thủy Biều và Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Xã Thủy Biều đã trưng thu 10,000 m2 ruộng và gần 5,000 m2 đất khô của Giáo xứ Nguyệt Biều, trong đó có 1,905 m2 đất khô nằm trong khuôn viên Nhà Thờ về phía bên phải mà sau nầy HTX đã biến thành ruộng. Theo Nghị Quyết 297/CP ngày 11.11.1977 của Nhà Nước XHCN Việt Nam về Chính sách đối với các Tôn giáo, đáng lẽ lúc bấy giờ, HTX NN xã Thủy Biều không được trưng thu và sử dụng 1,905 m2 đất khô nằm trong khuôn viên Nhà Thờ mà còn phải để lại cho Nhà Thờ 3,000 - 5,000 m2 ruộng (3-5 sào / hecta) ngoài khuôn viên ấy để Nhà Thờ lo hương khói, nhưng HTX NN xã Thủy Biều chỉ để lại khoảng 250 m2 ruộng và 250 m2 mặt ao do HTX đào lấy đất để đắp mương thủy lợi, mà sau đó Giáo xứ cũng không thể thu nhập gì từ mặt ao đó cả.

 Ðồng thời HTX NN xã Thủy Biều đã chiếm dụng thêm hơn 200 m2 đất trong khuôn viên Nhà Thờ để làm mương thủy lợi.

 Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần trình bày nguyện vọng chính đáng nầy lên các Cơ Quan Chính Quyền liên hệ, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Nay kính xin Quí Vị, Quí Ban, Ngành xem xét và điều chỉnh lại điều không hợp tình, hợp lý nói trên để hoàn trả cho Giáo xứ Nguyệt Biều 1.905 m2 ruộng nằm trong khuôn viên Nhà Thờ để Giáo xứ thêm một chút thu nhập hầu trang trãi các chi tiêu cần thiết trong việc phụng tự ; đồng thời kính xin Quí Vị, Quí Ban - Ngành nghiên cứu lại dòng chảy của mương thủy lợi sao cho hợp tình, hợp lý theo tinh thần của Nghị Ðịnh 26/1999/NÐ-CP ngày 19.4.99 của Nhà Nước XHCN Việt Nam về các hoạt động tôn giáo.

 Giáo xứ chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ để việc đúc bê-tông mương thủy lợi chảy men theo phần đất dọc theo khuôn viên Nhà Thờ Nguyệt Biều được tiến hành nhanh chóng và tốt đẹp hầu giải quyết kịp vụ sản xuất Ðông Xuân sắp tới.

 Chúng tôi xin đính kèm các Bản sao các giấy tờ, chứng từ cần thiết.

 Trong khi chờ đợi Quí Vị, Quí Ban - Ngành nghiên cứu giải quyết thỏa đáng, chúng tôi xin chân thành cám ơn Quí Vị và trân trọng kính chào.

 Giáo dân Giáo xứ Nguyệt Biều:
(Tiếp theo là chữ ký của 42 Tín hữu Nguyệt Biều đang có mặt trong buổi họp khẩn cấp tối 13.11.2000 trong Nhà Thờ Nguyệt Biều, trong đó có cả chử ký của Linh mục Lý đang bị Quản chế tại Nguyệt Biều, với tư cách là một Tín hữu.)

 Hồ sơ đính kèm:
1. Trích lục địa bộ năm 1936 (bản sao)
2. Biên bản họp GXNB năm 1996 (bản sao) có ý kiến của chính quyền.
3. Tờ trình của GXNB ngày 7/10/1999
4. Văn bản xin cấp lại đất ngày 6/11/2000 của Linh mục QXNB.

 Linh mục Quản xứ:
Trần Văn Quí
 
 


Back to Home