Công An Cọng Sản Việt Nam
tăng cường kiểm soát các Chùa
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Công An Cọng Sản Việt Nam tăng cường kiểm soát các Chùa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 SAIGON - (28-2-2001) - Sau khi Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ được phổ biến, công an của Cọng Sản Việt Nam đã kiểm soát chặt chẽ các cơ sở đầu não của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam. Thanh Minh Thiền Viện, nơi Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ trụ trì, và Chùa Liên Trì nơi có Thượng Tọa Thích Không Tánh, là hai nơi tại Sài Gòn được cộng sản kiểm soát gắt gao. Riêng Hòa Thượng Thích Huyền Quang vẫn bị giam lỏng tại một chùa nhỏ ở Quảng Ngãi từ nhiều năm nay.

 Nguồn tin từ Sài Gòn cho biết công an đã tăng cường kiểm soát xung quanh hai địa điểm này. Bất cứ ai ra vào đều bị để ý và theo dõi.

 Ðược biết, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ vừa công bố Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam dài 4 trang đánh máy, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm Quốc Tổ Hùng Vương lần thứ 4,880 và năm thế giới đón chào thiên niên kỷ thứ III.

 Trong lời kêu gọi, có đoạn như sau: "...cần hình thành một liên minh dân tộc bao gồm mọi khuynh hướng chính trị và tôn giáo làm nền tảng cho một chính quyền dân chủ đa nguyên. Cụ thể là bỏ điều 4 trên Hiến pháp hầu xác định vị trí tối thượng của văn hóa và tư tuởng Việt khởi phát từ thời đại các Vua Hùng, đồng lúc tạo cơ sở cho sự hình thành và ra đời của liên minh dân tộc này.. "

 Ðối với chế độ cộng sản, lời kêu gọi có đoạn viết : "Xóa bỏ mọi cơ chế phản dân chủ như lý lịch, hộ khẩu, công an khu vực. Bầu lại một Quốc hội thực sự đại diện quốc dân, dưới quyền giám sát của Liên Hiệp Quốc, với sự tự do bầu cử của toàn dân, và tham gia ứng cử của mọi cá nhân, đảng phái thuộc mọi khuynh hướng ngoài đảng Cộng sản. Thiết lập một Nhà nước tam quyền phân lập, một Nhà nước pháp quyền theo tinh thần bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị... "

 Cũng xin nhắc lại trong những ngày gần đây, các phong trào đấu tranh công khai đòi tự do tôn giáo đã dâng cao trong nước từ miền Tây (Phật Giáo Hòa Hảo), miền Trung (LM. Nguyễn Văn Lý, Tăng Ðoàn Thừa Thiên Huế với quý Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Tọa Thích Thái Hòa.., tại Sài Gòn có LM Chân Tín..). Lời Kêu Gọi này của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đã làm gia tăng phong trào tranh đấu đòi tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng cho dân tộc Việt Nam.

 Ngoài ra, Hội Ân Xá Quốc Tế cũng như Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo tình hình vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục tại Việt Nam trong đó có vấn đề đàn áp các tôn giáo. Cọng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát gắt gao các hoạt động tôn giáo, mặc dù bên ngoài vẫn cho tín đồ đến nhà thờ, chùa, thánh thất.

 (Bản Tin của Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo)
 
 


Back to Home