Lời kêu gọi số 8
của linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý:
Ðể cứu nguy Tổ Quốc, hỡi đảng Cộng Sản, hãy tự giải thể!

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Lời kêu gọi số 8 của linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý.

 Kính thưa tất cả đồng bào Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước,
Kính thưa tất cả mọi người thiện chí trên thế giới,
Sau đây là Lời Kêu Gọi số 8 của tôi, tức là linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý. Tôi hiện nay giọng nói không được rõ rệt và sức khỏe cũng không được đầy đủ, cho nên sẽ có người đọc thay Lời Kêu Gọi này của tôi. Và tôi sẽ xác nhận vào cuối Lời Kêu Gọi này. Ðó là bằng chứng đây là Lời Kêu Gọi thực sự của tôi chứ không phải giả mạo.

 (một giọng đọc trong đài phát thanh:)
 
 

Lời Kêu Gọi số 8:
Ðể cứu nguy Tổ Quốc, hỡi đảng Cộng Sản, hãy tự giải thể!

· Xét rằng đảng Cộng Sản Việt Nam nhiều tài điều khiển chiến tranh nhưng không có khả năng làm cho Ðất nước thoát khỏi nghèo đói.

 · Xét rằng tự do và dân chủ là hai yếu tố căn bản và quan trọng bậc nhất trong việc tạo dựng hạnh phúc con người và là yếu tố không thể thiếu để kiến tạo một quốc gia phú cường, một gia đình hạnh phúc và một cá nhân sống xứng đáng phẩm giá của mình.

 · Xét rằng, như tôi đã khẳng định nhiều lần, không thể có tự do tôn giáo thật sự ở Việt Nam bao lâu đất nước này còn bị cai trị bởi đảng Cộng Sản.

 Nay cương quyết đòi hỏi:

 1- Ðể cứu nguy tổ quốc, hỡi đảng Cộng Sản Việt Nam, hãy tự giải thể.

 2- Quốc Hội hãy hủy bỏ ngay điều 4 trong Hiến Pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 3- Quốc Hội, Chính Phủ và các ban ngành hành pháp, Ủy ban Nhân dân các cấp tiếp tục điều hành Quốc Gia, ban hành và thực hiện các quyền tự do thực sự cho dân. Hãy tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử tự do, công bằng và công khai dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc và các quan sát viên cũng như truyền thông quốc tế.

 Kêu gọi tại An Truyền ngày 13 tháng 2 năm 2001
Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Quản xứ An Truyền
Thư ký Ủy ban Liên tôn đòi Tự Do Tôn Giáo
cho tất cả các tôn giáo tại Việt Nam

 Kính thưa tất cả đồng bào và quý vị,
Vừa rồi là Lời kêu gọi của chính tôi. Vì thời giờ cấp bách, tôi có thể bị bắt sau đây vài phút, cho nên tôi không giải thích thêm một vài điều trong Lời kêu gọi ngắn ngủi và rất quan trọng này của tôi.

 Tôi đang đấu tranh đòi tự do tôn giáo và tự do dân chủ cho toàn dân Việt Nam. Nhưng bao lâu đảng Cộng sản Việt Nam còn lãnh đạo thì không thể nào có quyền Tự do Tôn giáo thật sự được cũng như không thể nào có những quyền tự do dân chủ chân chính được. Bởi lẽ đó, tôi kêu gọi đảng Cộng sản Việt Nam hãy tự giải thể.

 Ðiều thứ hai: trong thời gian đảng Cộng Sản Việt Nam không còn lãnh đạo đất nước nữa, thì Quốc hội, các cơ quan hành pháp, các Ủy ban nhân dân các cấp, các ban các ngành, các sở các phòng cũng như các lực lượng vũ trang vẫn tiếp tục điều hành đất nước này trong trật tự và hòa bình ổn định một cách tạm thời, trong khi Quốc hội tiến hành hủy bỏ điều số 4 Hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, tức là điều quy định đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo trên đất nước Việt Nam. Khi hủy bỏ điều 4 của Hiến pháp ấy rồi, thì Quốc hội sẽ tiến hành tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ như đại đa số các nước trên thế giới đã và đang tổ chức.

 Trong khi đảng Cộng sản Việt Nam không còn lãnh đạo đất nước này, thì cuộc sống của nhân dân vẫn được tiếp tục điều hành một cách ổn định và trật tự. Tôi phải nhấn mạnh điều này để Cộng sản Việt Nam khỏi phải lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc rằng tôi là người kêu gọi sự hỗn độn, gây rối trật tự trị an.

 Vậy tôi cũng kêu gọi tất cả những người Cộng sản Việt Nam đang tham gia trong các cơ quan chính quyền các cấp, đang tham gia trong Quốc hội, đang tham gia trong các lực lượng vũ trang nhân dân, hãy vì lương tâm của mình, mà tiếp tục điều hành đất nước này sao cho ổn định trật tự hài hòa.

 Tôi xin cám ơn tất cả mọi người thành tâm thiện chí đã thông hiểu, cầu nguyện và lắng nghe Lời kêu gọi khẩn thiết này của tôi. Tôi nghĩ rằng đây là con đường duy nhất để đem lại hạnh phúc, ấm no, giàu mạnh cho đất nước quê hương chúng ta một cách thật sự và bền vững lâu dài. Xin cám ơn tất cả mọi người.

 Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
 
 


Back to Home