Linh mục Nguyễn văn Lý
thuộc TGP Huế
bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn
để tranh đấu cho tự do tôn giáo

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Linh mục Nguyễn văn Lý thuộc TGP Huế bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn để tranh đấu cho tự do tôn giáo.

 NGUYỆT BIỀU, HUẾ (4/12/2000) -- Tin từ giáo xứ Nguyệt Biều sáng hôm 4/12/2000 cho biết giáo dân đã chăng 2 biểu ngữ: "CHÚNG TÔI CẦN TỰ DO TÔN GIÁO". Khi thấy có biểu ngữ này treo lên, chính quyền địa phương đã đưa một phái đoàn đông đảo tới gặp linh mục Nguyễn văn Lý tại phòng khách của linh mục. Nhưng đây là biện pháp cầm chân linh mục Lý ở trong nhà và sau đó cho công an rỡ hai biểu ngữ đó xuống và vứt xuống hồ nước.

 Một số giáo dân cho biết tình hình hôm nay như vậy đã trở nên rất căng thẳng. Chính về việc này linh mục Nguyễn văn Lý đã thông báo cho một linh mục khác tại Huế biết là "tôi đã bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn, bắt đầu từ 3:00 giờ chiều (giờ VN) ngày 4 tháng 12, 2000 hôm nay".

 Mục đích của việc tuyệt thực là đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam
Ðòi Chính Quyền CSVN trả lại đất đai cho giáo xứ Nguyệt Biều.

 Linh mục Lý cũng cho một linh mục bạn ở Huế biết là có thể công an sẽ đưa ngài đi khỏi Nguyệt Biều hầu hy vọng khám nhà của ngài và "vu khống ngài lưu trữ những tài liệu nọ kia, lấy cớ bắt ngài". Ngài cũng cho biết dù thế nào chăng nữa "vẫn còn đường giây để thông tin tức được".

 Trong email viết cho linh mục bạn, linh mục Lý viết: "Các bạn đừng có lo, không có TỰ DO ai cho không đâu, mà chúng ta phải gian khổ tự giành lấy bằng NƯỚC MẮT, MÁU và thậm chí cả MẠNG SỐNG nữa".

 Cuối thư, Ngài cũng xin đồng bào và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho ngài.
 
 


Back to Home