Lời kêu gọi số 7
hãy công bằng chia sẻ trách nhiệm
phục vụ tổ quốc

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

LỜI KÊU GỌI SỐ 7
HỞI NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT NAM
HÃY CÔNG BẰNG CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM PHỤC VỤ TỔ QUỐC
CHO NGƯỜI KHÁC!
HỞI ÐỒNG BÀO VIỆT NAM QUỐC NỘI & HẢI NGOẠI
HÃY CHUNG SỨC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC!

 - Xét rằng: Người CSVN đã góp công giành độc lập cho Việt Nam từ tay thực dân Pháp, nhưng sự nghiệp nầy không phải chỉ một mình người CSVN làm cho thành công, mà có sự đóng góp của rất nhiều người Việt và rất nhiều người thành tâm khác, của nhiều đảng phái khác mà CSVN đã tiêu diệt họ để cướp công như thể chỉ có một mình CSVN làm được điều nầy mà thôi;

 - Xét rằng: Người CSVN cho rằng mình đã có công thắng Mỹ cứu nước, nhưng thực ra cuộc chiến chống Mỹ và xâm lược miền Nam ruột thịt lẽ ra không nên có, vì miền Nam có quyền chọn chế độ tự do dân chủ như Nam Triều Tiên, Tây Ðức đã và đang làm, cũng như miền Bắc có quyền dựa vào Liên Xô, Trung Cộng để xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội theo ý mình. Sự thực khách quan, nếu miền Bắc không tiến hành xâm lược miền Nam, thì miền Nam đã không bất đắc dĩ phải nhờ quân đội Nam Triều Tiên, Úc và Mỹ đến giúp đỡ và ngày nay đã văn minh, phồn vinh nếu không hơn thì cũng bằng Nam Triều Tiên, trong khi miền Bắc cùng lắm thì cũng chỉ tương tự như Bắc Triều Tiên thôi. Lý do là vì: Khi đưa ra 3 mục tiêu: độc lập, tự do, hạnh phúc cho Ðất Nước Việt Nam vươn tới, Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) lại dùng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản để thực hiện, thành ra người CSVN tự mâu thuẫn ngay từ đầu. Giải pháp độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam đã và sẽ không bao giờ thành tựu bao lâu người CSVN còn mê muội cố bám vào phương pháp xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, bởi vì tự bản chất, 2 chủ nghĩa nầy bao hàm sự độc đoán toàn trị, nên không thể bao hàm ý niệm tự do chân chính và đầy đủ trong đó được. Ngày nay chính nhiều người cộng sản thành tâm thiện chí cũng đã đủ điều kiện để tự khẳng định được điều nầy;

 - Xét rằng: Người CSVN rất giỏi trong chiến tranh, quốc phòng và an ninh (xét về mặt bảo vệ chế độ độc đoán của mình), nhưng không giỏi trong xây dựng Ðất Nước văn minh và thịnh vượng, bằng chứng là sau 21 năm xây dựng CNXH ở miền Bắc, miền Bắc nghèo đói hơn miền Nam rất nhiều và sau 25 năm xây dựng CNXH trong cả Nước, Việt Nam đã tụt hậu, khiến hiện nay Việt Nam là một trong vài nước nghèo đói nhất thế giới, mặc dù người Việt chúng ta thông minh, cần cù thuộc hàng xuất sắc trên thế giới. Ðã đến lúc, tất cả chúng ta cần bình tĩnh khách quan thấy được điều nầy. Không lẽ chúng ta đành để Ðất Nước chúng ta lạc hậu thêm nữa sao?

 - Xét rằng: Gần 3 triệu người Việt Hải ngoại đã đau lòng bất đắc dĩ liều mất mạng sống để rời bỏ Tổ quốc, tị nạn cộng sản ở đất khách quê người, hiện nay đêm ngày khóc chảy máu mắt, mong sao sớm đến ngày được hạnh phúc về lại để xây dựng Tổ quốc sao cho tiến kịp với nhịp sống an vui, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ của loài người;

 - Xét rằng: Việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mọi người Việt chúng ta, không ai được tự cho mình là chỉ có mình và tổ chức của mình mới có khả năng làm điều đó, mà cần công bằng khách quan tạo mọi điều kiện để mọi người được hạnh phúc chia sẻ trách nhiệm đó, theo đạo đức và khả năng của mỗi người cách dân chủ và tự do;

 - Xét rằng: Sau khi mỗi người đã ý thức đầy đủ về các mặt tích cực và tiêu cực của tổ chức mình, việc phê bình, trách mắng, chửi rũa nhau chỉ tạo nên chia rẽ, suy yếu, không có hiệu quả tích cực gì. Việc lùi lại quá khứ để thanh minh, gánh trách nhiệm hoặc bắt người khác chịu trách nhiệm là điều không thể làm được và không có hiệu quả tích cực nào;

 - Xét rằng: Chỉ có TÌNH THƯƠNG, THÔNG CẢM, ÐOÀN KẾT, và THA THỨ là sức mạnh thật sự giúp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hữu hiệu và bền vững.

 Vì vậy, tôi thiết tha kêu gọi:

 1. Hỡi những người cộng sản Việt Nam! Hãy công bằng chia sẻ trách nhiệm phục vụ Tổ Quốc cho người khác, bằng cách hủy bỏ điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay; bằng cách tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi người Việt hải ngoại được có các điều kiện thuận lợi trở về xây dựng Ðất nước, để mọi người có thể chia sẻ sự nghiệp xây dựng Tổ quốc bằng các cuộc bầu cử công bằng, tự do, dân chủ trong sự giám sát của các Tổ chức Quốc tế.

 2- Mọi công dân Việt Nam trong nước có đức có tài, hãy hiến dâng tài đức mình cho Tổ quốc, Dân tộc, bằng cách thành lập các Tổ chức dân chủ công khai.

 3- Mọi người Việt hải ngoại hãy đem hết đức hạnh và tài sức của mình trở về xây dựng Ðất nước.

 4- Mọi thành phần trong đại gia đình Dân tộc không thù hận nhau, trả đũa nhau, lên án nhau về quá khứ. Trái lại mọi người hãy quên đi những dĩ vãng quá đau buồn của Ðất Nước, cùng nhau nhìn vào hiện tại và tương lai của Tổ quốc mà hàn gắn, sửa đổi những gì chưa đúng, quyết tâm vượt mọi khó khăn để xây dựng những điều tốt đẹp nhất cho Tổ quốc giống nòi, đi kịp với các nước văn minh tiến bộ khác.

 Kêu gọi tại Nhà Thờ Nguyệt Biều - An Truyền - Huế, ngày mồng 5 Tết Tân Tỵ, 28 tháng 01 năm 2001.

 Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Quản xứ An Truyền
 
 


Back to Home