37 linh mục Huế bày tỏ lập trường

ủng hộ Ðan viện Thiên An

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Tin Việt Nam:  37 Linh Mục Giáo Phận Huế bày tỏ lập trường Ủng Hộ  Ðan Viện Thiên An.

Hôm ngày 29 tháng 4/2001 vừa qua, 37 Linh Mục thuộc Giáo Phận Huế đả đồng ký tên vào bức thơ chung, bày tỏ lập trường ủng hộ cuộc tranh đấu của Dòng Thiên An, chống lại Công Ty Du Lịch Cố Ðô chiếm đất của Ðan Viện để xây Trung Tâm Vui Chơi Giải Trí. Nội dung Bức Thơ như sau:

Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2001

Kính gởi : Linh mục Stêphanô Huỳnh Quang Sanh

                        Bề Trên Ðan Viện Thiên An Huế

Kính thưa Cha,

Sau khi đọc văn thư  của Ðan Viện Thiên An đề ngày 30 tháng 3 năm 2001 gởi Thủ Tướng Chính Phủ, chúng tôi, anh em linh mục Tổng Giáo Phận Huế, nhận thấy:

1). Vùng đất mà Công Ty Du Lịch Cố Ðô chiếm đoạt để khởi công xây dựng Trung Tâm Vui Chơi Giải Trí, là vùng đất thuộc quyền tư hữu của Ðan Viện Thiên An.

2). Ðan viện Thiên An đã nhiều lần viết nhiều văn thư gởi đến Chính Quyền các cấp, trong tinh thần kiên nhẫn và tôn trọng pháp luật. Nhưng hiện giờ, Công Ty Du Lịch vẫn được tiếp tục sử dụng vùng đất của Ðan Viện Thiên An, như thế là Chính Quyền xâm phạm quyền tư hữu và làm sai luật pháp.

Vậy chúng tôi viết thư nầy để hiệp thông với Ðan Viện Thiên An và chúng tôi nhất trí với những kiến nghị của Ðan Viện Thiên An gởi lên Thủ Tướng như trong văn thư đề ngày 30 tháng 3 năm 2001.

 

            (Các linh mục Huế ký tên dưới đây):

1. Nguyễn Hữu Giải        2. Nguyễn Thanh Tiếp        3. Lê Văn Nghiêm

4. Lê Sĩ Hiền                    5. Lê Văn Ngọc                    6. Nguyễn Ðiền

7. Nguyễn Văn Chánh        8. Nguyễn Văn Hội            9. Lê Thanh Hoàng

10. Tống Thanh Trọng        11. Nguyễn Văn Tuyến        12. Nguyễn Văn Huy

13. Nguyễn Văn Hùng        14. Phạm Ngọc Hiệp            15. Nguyễn Ðức Tuân

16. Nguyễn Tưởng                17. Trần Lương                    18. Phan Phước

19. Nguyễn Hoàng Hải        20. Nguyễn Văn Tiên            21. Lê Viết Phục

22. Hoàng Cẩn                    23. Nguyễn Văn Châu            24. Trần Văn Phương

25. Ngô Thanh Sơn            26. Trần Văn Quý                    27. Nguyễn Văn Thăng

28. Trần Thắng Trung        29. Nguyễn Văn Hoàng            30. Nguyễn Văn Cần

31. Hoàng Diệp                32. Nguyễn Vinh Gioang            33. Lê Văn cao

34. Hoàng Kính                35. Nguyễn Hữu Vịnh                36. Lê Quang Quý

37. Hồ Văn Quý

 


Back to Home