Cha Nguyễn Văn Lý
đã được Ðức Cha Nguyễn Như Thể
lên tận Nguyệt Biều trao "bài sai"
chuyển đi Giáo xứ An Truyền

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Cha Nguyễn Văn Lý đã được Ðức Cha Nguyễn Như Thể lên tận Nguyệt Biều trao "bài sai" đi Giáo xứ An Truyền, một giáo xứ nằm cách thành phố Huế 12cs và cách xứ cũ Nguyệt Biều khoảng 17cs.

 Ðức Cha Nguyễn Như Thể đã làm đơn lên Nhà Nước Việt Nam "xin phép" đổi cha Lý về lo chuyện linh hồn và tôn giáo cho giáo hữu tại An Truyền ngày 2-1-2001. Ðơn xin đã được Nhà Nước Việt Nam "ban phép", chấp thuận ngày 16-1-2001.

 Cũng chiều ngày 20, trong chương trình tin tức trên TV Huế, người ta thấy Ðức Cha Thể, cha Tổng Ðại diện cùng một số bề trên dòng Nam Nữ đến Nhà Khách Tỉnh Ủy để cám ơn và chúc tết Chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên (Nguyễn Văn Mễ) và Giám Ðốc Công An Tỉnh (Bạch Hiền)
 
 


Back to Home