Lời Tuyên Bố của các Tôn Giáo
đòi hỏi Vấn đề Tự Do Tôn Giáo Thực Sự
cho Việt Nam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Lời Tuyên Bố của các Tôn Giáo đòi hỏi Vấn đề Tự Do Tôn Giáo Thực Sự cho Việt Nam.

 Từ sau ngày 30.4.1975, chiếm được Miền Nam, Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã áp dụng một chính sách nghiệt ngã đối với các tôn giáo tại Việt Nam:

 Nhiều cơ sở, tài sản của các Giáo Hội: Cao Ðài, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành,... bị nhà cầm quyền CS tịch thu, trưng dụng để sử dụng cách ngang nhiên, tùy tiện.

 Nhiều Văn bản pháp qui được ban hành để trói buộc, hạn chế, tước bỏ mọi sinh hoạt tôn giáo một cách nghiệt ngã chưa từng thấy trong lịch sử tôn giáo.

 Nhiều âm mưu, thủ đoạn chụp mũ để quản chế, tù đày những cấp Lãnh đạo của các tôn giáo có ý đòi hỏi, phản đối chính sách áp bức, triệt tiêu tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN liên tục diễn ra một cách tàn nhẫn suốt 25 năm dài (1975 - 2000).

 Nhiều âm mưu thủ đoạn xen vào để phá hoại nội bộ, phân hoá hàng ngũ và chính trị hoá tôn giáo như đối với Cao Ðài, Công Giáo, Tin Lành, làm cho Phật Giáo thành 2 Giáo Hội: Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và gần đây nhất (tháng 5.1999) đối với Phật Giáo Hòa Hảo, nhà cầm quyền CSVN trắng trợn dàn dựng ra một Ban Ðại Diện PGHH tay sai gồm mười một (11) đảng viên CS để lãnh đạo 5 triệu Tín đồ PGHH. Ðây là một hiện tượng quái dị chưa hề thấy trong lịch sử tôn giáo...

 Trước chính sách nghiệt ngã mang bản chất bóp chết tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN, các tôn giáo tại Việt Nam liên tục đối kháng để đòi hỏi QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO một cách ôn hòa, bất bạo động, và kiên quyết trường kỳ cho đến ngày có đủ TỰ DO TÔN GIÁO THỰC SỰ như tại tuyệt đại đa số các nước văn minh trên thế giới ngày nay.

 Nay trước xu thế tiến bộ của nhân loại về "QUYỀN LÀM NGƯỜI", chúng tôi thấy đã đến lúc phải chính thức lên tiếng kêu gọi và đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN:

 1. Phải tuyệt đối tôn trọng quyền TỰ DO TÔN GIÁO THỰC SỰ của các tôn giáo, đặc biệt trong việc chính yếu nhất là hãy để các tôn giáo hoàn toàn độc lập, tự quyết về việc Tuyển Chọn, Ðào Tạo, Bổ Nhiệm các Tu Sĩ, Chức Sắc tôn giáo theo nhu cầu và nguyện vọng riêng của mỗi Giáo Hội; và quyền TỰ DO TÍN NGƯỞNG của mọi người dân Việt Nam bằng cách hoàn toàn xóa bỏ mục Tín Ngưỡng - Tôn giáo trong tất cả các giấy tờ hành chánh để mọi người dân hoàn toàn yên tâm về Tín Ngưỡng - Tôn giáo của mình, không lo âu sợ hãi bị phân biệt đối xử chỉ vì Niềm Tin, đồng thời được đủ mọi điều kiện thuận lợi để sống theo Niềm Tin của mình, không phải bằng các chính sách, chủ trương 2 mặt như từ trước đến nay.

 2. Phải hoàn trả lại cho các Giáo Hội những cơ sở, tài sản đã bị tịch thu, trưng thu, trưng dụng hoặc buộc phải trao nhượng không thỏa đáng như từ trước đến giờ, dù đủ giấy tờ chứng minh, hoặc dù giấy tờ đã bị thất lạc trong chiến tranh, nhưng dân chúng đều biết rõ không thể hồ nghi được.

 3. Chấm dứt mọi âm mưu, thủ đoạn nhằm bóp nghẹt và bóp chết tôn giáo. Chấm dứt mọi hành vi xen vào nội bộ tôn giáo. Chấm dứt các Ủy Ban do Nhà Nước dựng lên, mang danh của các tôn giáo nhưng thực chất là các công cụ nô bộc của Nhà Nước Cộng Sản mà thôi.

 4. Trả tự do không điều kiện cho các Giáo sĩ, Tu sĩ, Trị Sự Viên, Nhân sĩ tôn giáo đã bị kêu án tù, hoặc còn giam giữ tại các trại giam.

 5. Phải tôn trọng các điều khoản qui định trong Công Ước Quốc Tế Nhân Quyền ngày 24.9.1982 mà Nhà Nước CSVN là một thành viên đã ký vào bản Công Ước nầy.
 
 

Vấn đề Tự Do Tôn Giáo Thực Sự cho Việt Nam,
chúng tôi cũng đã nói nhiều lần bằng Văn bản.
Nhưng Chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không có thiện chí.
Nay các Tôn giáo bạn cũng Tuyên bố như chúng tôi.
Do đó, chúng tôi rất hoan hỉ với Lời Tuyên Bố nầy.
Huế, ngày 28.12.2000
Bhikkhu THÍCH THIỆN HẠNH (đã ký)
Hoà Thượng Trưởng Tăng Ðoàn Thừa Thiên - Huế
GH Phật Giáo VN Thống Nhất.

 Xác nhận
tôi là đồng tác giả Lời Tuyên Bố nầy.
LÊ QUANG LIÊM (đã ký)
Hội Trưởng Trung ương Giáo Hội PG Hòa Hảo.

 Xác nhận
tôi là đồng tác giả Lời Tuyên Bố nầy.
Lm CHÂN TÍN (đã ký)

 Tôi là đồng tác giả Lời Tuyên Bố nầy.
Lm Tađêô NGUYỄN VĂN LÝ (đã ký)
 
 


Back to Home