Nhận định của cụ Lê Quang Liêm
và Lm Chân Tín
về chính sách tôn giáo của CSVN

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Nhận định của cụ Lê Quang Liêm và Lm Chân Tín về chính sách tôn giáo của CSVN.

 Sàigòn - (18/12/2000) - Sau đây là bản Nhận Ðịnh của Cụ Lê Quang Liêm và Linh Mục Chân Tín về chính sách tôn giáo của CSVN như sau:
 
 

Nhận Ðịnh
của Linh Mục Chân Tín người Công Giáo
và Cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng
Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo,
về chính sách tôn giáo
của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

Nhận Ðịnh rằng: Lời kêu gọi cuối năm 2000 của Linh Mục Nguyễn Văn Lý vừa phổ biến là một sự phản ảnh trung thực về chính sách của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đối với các tôn giáo tại VN, đáng hoan nghinh và đề cao.

 Nhận Ðịnh rằng: Từ nhiều chục năm qua, nhà cầm quyền CSVN đã áp dụng một chính sách nghiệt ngã đối với các tôn giáo tại VN qua nhiều âm mưu, thủ đoạn có hệ thống nhằm bóp chết tinh thần tự do tín ngưỡng của nhân dân VN.

 Nhận Ðịnh rằng: Ðiều 4 của Hiến Pháp nước CHXHCNVN là nguồn cội phát sinh mọi vi phạm về Nhân Quyền và bóp nghẹt tự do tín ngưỡng, nên ngày 5 tháng 9 năm 1999, chúng tôi: Linh Mục Chân Tín, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Cụ Lê Quang Liêm, Cụ Trần Quang Châu đã ký Lời Kêu Gọi gởi đến ông Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, ông Trần Ðức Lương, ông Nông Ðức Mạnh v.v... để yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải hủy bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp và các văn bản pháp quy bóp nghẹt đời sống tâm linh và quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

 Sau khi phổ biến Lời Kêu Gọi này, mặc dù nhà cầm quyền CSVN luôn tìm cách khủng bố chúng tôi về mọi mặt nhưng chúng tôi vẫn kiên định và giữ vững quan điểm của mình, vì chúng tôi nghĩ hiện nay dân tộc VN gồm 78 triệu đồng bào đều là giống con Hồng cháu Lạc, với truyền thống 4,000 năm văn hiến, với những chiến công oai hùng hiển hách của Bạch Ðằng Giang, Ðống Ða, v.v... không thể thay thế bằng một ý thức hệ ngoại lai, trong bất luận tình huống nào.

 Nhận Ðịnh rằng: Nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục vi phạm Nhân Quyền, xâm phạm Tự Do Tín Ngưỡng là hiện tượng chận đứng bước tiến của dân tộc VN trên con đường tiến đến nếp sống văn minh của cộng đồng nhân loại, cần phải được chấm dứt.

 Nhận Ðịnh rằng: Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc và đã gia nhập vào Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị (24/9/1948) lại tiếp tục vi phạm Ðiều 3, Ðiều 19 và 19 của Công Ước là một sự kiện không thể chấp nhận.

 Nhận Ðịnh rằng: Tự Do không phải là một món quà chờ ban bố mà con người phải biết tự phấn đấu cho chính mình và mọi tháo độ thờ ơ, tinh thần tiêu cực, thu động là tác nhân đưa đến con đường tự hủy diệt chính mình, hủy diệt mọi sinh động tiến đến cứu cánh của tôn giáo, hủy diệt tiền đồ của Tổ Quốc và hủy diệt phúc lợi của toàn dân.

 Bởi các Nhận Ðịnh trên, vì Tự Do, Hạnh Phúc của dân tộc, vì tiền đồ của Tổ Quốc, Chúng Tôi Kêu Gọi Nhà Cầm Quyền CSVN:

 * Phải hủy bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp để hợp với lòng dân, hợp với xu thế tiến bộ của cộng đồng nhân loại.

 * Phải tôn trọng Nhân Quyền và các quyền Tự Do căn bản của con người.

 * Phải tôn trọng Nhân Quyền và các quyền Tự Do căn bản của con người.

 * Phải để cho các tôn giáo Vn được hưởng quyền Tự Do Tôn Giáo thật sự. Chấm dứt mọi âm mưu xen vào nội bộ tôn giáo. Hòan trả lại tài sản cho các Giáo Hội.

 * Phải phát huy tinh thần dân chủ trong mọi sinh hoạt Quốc Gia. Chấm dứt mọi chính sách, chủ trương Ðảng Trị, bơi vì muốn tiến đến dân giàu nước mạnh thì chỉ có một đường duy nhất là chính trị phải thuộc về toàn dân.

 * Phải trả tự do cho các tù nhân chính trị vì tranh đấu cho Nhân Quyền, cho Tự Do Tôn Giáo.

 Chúng Tôi Thành Khẩn Kêu Gọi toàn thể đồng bào hải ngoại hãy:

 * Tịch cực ủng hộ đồng bào ở quê nhà trong mọi cuộc tranh đấu đòi Quyền Làm Người, đòi Tự Do Tôn Giáo.

 * Tận dụng mọi phương tiện truyền thông quốc tế để vổ cũ cho những cuộc tranh đấu ở quê nhà vì Quyền Tự Do Căn Bản của con người.

 * Hình thành những Liên Minh Vì Tổ Quốc và Vì Hạnh Phúc cuả Dân Tộc VN để tạo một phong trào vững mạnh hầu hỗ trợ những cuộc tranh đấu của đồng bào ở quê nhà.

 Chúng Tôi Tha Thiết Kêu Gọi đồng bào ở quê nhà phải:

 * Nhất tề đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng Tự Do Dân Chủ, và quyền định đoạt vận mệnh của đất nước phải thuộc về toàn dân, không thể khóan trắng dưới hình thức Ðảng trị như hiện nay.

 * Toàn dân, già cũng trẻ, gái cũng như trai, phải mạnh dạn biểu dương ý chí cương quyết của mình Vì Tự Do Dân Chủ, bằng cách kết họp các xu hướng chính trị làm một, các tôn giáo làm một, để đối kháng với chính quyền CSVN trên lập trường kiên cường, trường kỳ, ôn hòa và bất bạo động đến ngày thắng lợi cuối cùng.

 * Thỉnh cầu các chức sắc tôn giáo phải đề cao cảnh giác trước những loại tự do về tôn giáo hiện nay do chính quyền CSVN ban bố là một loại thuốc an thần có chứa độc dược để ru ngủ và khi CSVN củng cố được quyền làm công cụ, không tiếp tay với chính quyền CSVN trong những âm mưu tiêu diệt tôn giáo.

 Chúng Tôi Thành Khẩn và Tha Thiết Kêu Gọi Công Ðồng Quốc Tế, các Quốc Hội và Chính Phủ các Quốc Gia Tự Do, nhất là Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ với vị Tân Tổng Thống George W. Bush, Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức Nhân Quyền phi chính phủ v.v...vì yêu chuộng và bảo vệ Quyền Làm Người, vì yêu chuộng Tự Do hãy tích cực ủng hộ bằng mọi phương tiện, bằng mọi uy tín, giúp cho những cuộc tranh đấu vì chính nghĩa tại VN mau đem đến thắng lợi cuối cùng.
 
 


Back to Home