Lời tuyên bố
về việc trợ giúp LM Nguyễn Văn Lý

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Lời tuyên bố về việc trợ giúp LM Nguyễn Văn Lý.

 Tôi là linh mục Nguyễn Văn Lý, giáo xứ Nguyệt Biều, xin chân thành cám ơn những ai có lòng giúp đỡ tôi và giáo xứ của tôi trong lúc này. Nhưng tôi xin tuyên bố: tôi không chấp nhận bất cứ hình thức quyên góp nào nhân danh tôi. Quý Vị muốn giúp tôi thì xin giúp với tư cách riêng, như giúp đỡ cho thân nhân của mình.

 Tôi dự định sẽ xây một ngôi nhà thờ nhỏ, mang tên "Nhà Thờ Tự Do Nguyệt Biều" và một tượng đài nhỏ, mang tên "Ðài Tự Do Tôn Giáo". Nhưng đó là chuyện tương lai. Lúc nào tiến hành, tôi sẽ xin thông báo.

 Còn lúc này, tôi xin nhắc lại, xin ngưng các cuộc quyên góp nhân danh cá nhân tôi.

 Xin Quý Vị thiện chí phổ biến giùm lời tuyên bố này. Xin chân thành cảm ơn.

 Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
 
 


Back to Home