Kinh Thanh Cu c

Old Testament

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Vai Net Tieu S Cua Dch Gia

Linh Muc Yuse Nguyen The Thuan, CSsR

 

Linh muc Yuse Nguyen The Thuan, dch gia cuon Thanh Kinh toan bo nay, sinh ngay 8 thang 9 nam 1922, tai La Phu, tnh Ha ong, thuoc Giao phan Ha Noi. Ong ba than sinh: cac cu Nguyen The Truc va Nguyen Th Ty, la nhng ngi ong que, n s chat phac, ngay ngay ch biet co lam lung nuoi gia nh va sang toi i nha th cau kinh. Hoi ay, Dong Chua Cu The Viet Nam, do tnh Sainte Anne de Beaupre, Canada, khai sang, a bat au banh trng. Thay con co khieu tu hanh, ong ba em gi vao trng e T Dong Chua Cu The Hue. Chu Thuan voc hnh gay go nho be, nhng tr thong minh th xuat chung. Hoc xong chng trnh e T Vien, chu c nhan vao Tap Vien Ha Noi, va ngay 16 thang 8 nam 1946 th tuyen li khan Dong. Sau 5 nam Hoc Vien, thi cuoc a ay Ngi vao thu phong Linh Muc tai Dong Chua Cu The Saigon cung vi bon anh em ong lp khac, do c Giam Muc a Phan Jean Cassaigne. Ngay trong ai ay la 22 thang 9 nam 1951.

Lien sau o, Cha Nguyen The Thuan c gi i du hoc tai Roma. Lay xong c nhan Thanh Kinh tai ai Hoc ng Gregoriana, Ngai sang Thanh a Yerusalem khao cu Thanh Kinh tai cho. en nam 1956, Ngai tot nghiep Trng Thanh Kinh Yerusalem, roi len ng tr ve que nha lam Giao S Thanh Kinh tai Hoc Vien Dong Chua Cu The a Lat. T nam 1970 en 1973, Ngai c bo nhiem lam Be Tren nha Dong tai o.

Cung nh cac chuyen vien Kinh Thanh khac, Cha Nguyen The Thuan thong thao nhieu ngoai ng rat kho, nhng can cho viec khao cu Thanh Kinh, nh tieng Hy Lap va cac tho ng Do Thai xa. Ngai con gioi ch Han, c va Anh ng na.

Khi bat au ngoi vao ghe giao s Kinh Thanh, Ngai noi: "Bay gi toi mi bat au hoc". Ngai co y noi: sau bao nhieu nam nghien cu Thanh Kinh, bay gi mi la luc ngoi lai suy gam va giup ngi khac cung suy gam Thanh Kinh. Va Ngai lien khi cong phien dch Kinh Thanh ra tieng Viet t cac nguyen ban. Ch vai nam sau la Ngai dch xong va cho xuat ban phan Tan c. Ve Cu c, ang ly cung a c dch xong t lau. Nhng moi khi nghe biet ben Thanh a Yeruslem mot tai lieu nao o ve Thanh Kinh va mi c kham pha, "tai lieu Bien Chet" chang han, Ngai lien sa oi hoac bo tuc them nhng chng a c dch roi. Khi anh em trong Dong thuc giuc, th Ngai noi: "Viec ai s khong nen voi vang". ong thi, Ngai i huan luyen Thanh Kinh hau nh khap cac trng va cac Dong Viet Nam.

Sau cung, biet rang khong bao lau na, Cha Nguyen The Thuan se hoan tat ban dch va cho an hanh, nha Xuat Ban c Me Hang Cu Giup Saigon lien i at mua giay t ngoai quoc ve san sang. Khong ng ot nhien nc nha gap cuoc be dau. Trong nhng ngay au cua cn ly loan, Ngai con i giang Mua Chay tai Di Linh, gan alat. Viet cong a tran vao quan. Sang ngay mong 3 thang 3 nam 1975, thay tnh hnh co ve yen tnh tr lai, Ngai xin Cha S la Cha Quang, cho i tham cac Tn Hu chung quanh. Chieu o khong thay Ngai tr ve. Moi ngi trong ch lo lang... t ngay sau, ngi ta tm thay thi the cua Ngai tai mot con ng ven nui!

Sau khi dch gia mat, cac anh em trong Dong lien xuc tien viec an hanh ban dch Ngai e lai, sa cha oi chut, bo tuc nhng chng cuoi cung, roi cho xuat ban. S d Dong Chua Cu The Saigon hoan tat c cong viec v ai nay gia mot nghch canh hau nh vo vong, la v, nh a noi tren, moi s a c chuan b trc san sang.

Cuon Kinh Thanh toan bo nay a c in ra lan th nhat 10,000 cuon tren giay lua va ong ba cng rat ep. Bay gi tai Viet Nam nghe au cung a tieu thu het. Con chang na, cung khong de g ma gi c ra nc ngoai. Nay nh cac bac an nhan giup , chung toi han hoan cong hien lan tai ban nay vi hnh thc bnh dan khiem ton va gia pho thong e Li Chua c pho bien rong rai trong moi gia nh.

 

Dong Chua Cu The Viet Nam

nhan dp tai ban Cuon Thanh Kinh Viet ng tai Hai Ngoai

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page