Thanh Giuse

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 99 -

Lai Vi Chua

 

Lai Vi Chua

Duy An

(RVA News 18-07-2021) - Vao ngay 18 thang 11 nam 2005, trong mot cuoc gap g cua c Thanh cha Beneicto XVI vi cac em thieu nhi mi c Xng toi Rc le lan au tai Roma, mot be trai ten la Andrew a hoi c Thanh cha rang:

- Tha c Thanh cha, c Thanh cha co ky niem g ve ngay Rc le lan au cua c Thanh cha khong a?

c Beneicto XVI a vui ve ke lai rang:

- o la mot ngay Chua nhat cuoi thang Ba, nam 1936, cach ay 69 nam. Trong ngay o, cha a ha vi Chua Giesu rang: "Con muon c luon vi Chua". Va cha cung a xin Chua Giesu rang: "Nhng trc het, xin Chua hay luon vi con". Va ke t ngay o cho en hom nay, cha luon cam nhan c rang: Chua Giesu luon nam tay cha, dan dat cha bc i trong nhng tnh huong kho khan nhat cua cuoc i cha, cung nh moi bien co vui buon trong i song cua cha".

Quy v va cac ban than men.

Khi thng men nhau th ngi ta luon muon gap g nhau va duy tr moi lien he ay bang nhieu cach thc. Ong ba ta a mn hnh anh an chim e dien ta moi tng quan than thiet cua tnh ban: "Chim lac bay thng cay nh coi, xa ban xa be, lan loi tm nhau". Mot tnh ban chan thanh va ben vng c dien ta qua viec ho luon ben nhau trong moi luc vui buon, va gia nhng thang tram cuoc song: "Ban be la ngha tng than, kho khan, thuan li an can co nhau; Ban be la ngha trc sau, tuoi th cho en bac au khong phai". Con ngi song khang kht vi nhau la vay, trong i song c tin cua mnh, chung ta a song s than tnh vi Chua nh the nao? Li chia se ve kinh nghiem c song va lai vi Chua ma c Thanh cha Beneicto XVI a ke lai cho cac em thieu nhi, co le cung la mot gi y quy gia cho chung ta trong viec nhn lai i song cua mnh: la nhng Kito hu - nhng ngi c menh danh la mon e cua Chua, chung ta a thc s lai vi Chua va e cho Chua lai vi chung ta hay cha?

Chua Giesu a dung mot hnh anh rat quen thuoc vi ngi Do thai noi rieng va vi chung ta noi chung, e noi len mot chan ly quan trong trong i song ngi Kito hu, o la s can thiet phai gan ket va lai trong tnh yeu cua Chua: "Thay la cay nho, anh em la canh. Ai lai trong Thay va Thay lai trong ngi ay, th ngi ay sinh nhieu hoa trai" (Ga 15, 1-8). Nh canh nho muon c song, muon m hoa ket trai, no can phai bam chat vao than nho nh the nao th i song ngi Kito hu cung phai gan ket mat thiet vi Chua Giesu nh vay. ieu ma Chua Giesu muon nhan manh ay khong phai la qua trnh sinh trng cua cay nho nh the nao, nhng la mot am bao rang viec song gan ket vi Ngai se mang lai nhng hoa trai thieng lieng va thanh thien cho cuoc i chung ta.

Cuoc song cua chung ta luon ong ay va tru nang nhng lo toan, vat va. Chung ta luon phai ban long v ngi nay ngi no va nhng cong viec ma mnh phai thc hien e chu toan nhng vai tro va bon phan cua rieng mnh. La nhng ngi Kito hu, chung ta con mot bon phan cao trong na, o la bon phan phai song gan bo vi Chua, nh nhng canh nho can phai gan ket vi than cay nho, e co them sinh lc ma tro sinh hoa trai ngon ngot cho cuoc i. That vay, nh B tch Ra toi, chung ta c tr nen la nhng canh nho cua Chua, vi bon phan cua canh nho la phai trao tang cho cuoc i nhng hoa trai thm tho ngot ngao bang i song nong nan yeu thng va tan tnh phuc vu tha nhan. Khi thc hien c bon phan o, chung ta se tr thanh nhng canh nho ti tot va c oi tay nghe nhan cua Thien Chua cham chut cho ton tai lau dai. Trai lai, neu khong thc hien c bon phan o, th nh canh nho vo dung, cuoc i cua chung ta cung se b huy diet. Gia luc cn ai dch Covid-19 ang hoanh hanh d doi nhieu ni tren the gii va tren que hng Viet nam, ngi ngi ang song trong s hai, hoang mang ve van menh cua mnh va co gang tm kiem nhng phng the e che ng dch benh nay, c g chung ta biet danh nhng gi phut lai vi Chua e nhan c tnh yeu an ui va sc manh cha lanh cua Ngai, vi niem xac tn rang: co Chua, chung ta se bnh an i qua cn ai dch nay.

Lay Chua xin ban n giup chung con luon biet gan chat vao s song cua Chua va c hiep thong tron ven trong tnh yeu cua Chua ngay trong nhng bien co va nghch canh. Chnh khi lai trong Chua va gan ket vi Chua, chung con se nhan c sc song va sc manh cua Chua. Nh o, cuoc i chung con khong ch c tr nen ti ep, tran ay y ngha, hy vong, va bnh an, ma con tr thanh nguon sc manh, bnh an va hanh phuc cho moi ngi. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page