Thanh Giuse

(Nhng Chia Se Muc Vu va Nhng Cau Chuyen Gi Y

Suy T Va Cau Nguyen hang ngay)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 28 -

Noi Xau Te Hn ai Dch Covid

 

Noi Xau Te Hn ai Dch Covid

Bnh Minh

(RVA News 01-05-2021)

Chuyen xa ke rang:

Trong mot buoi nhan ha, vua ng Thai Tong hoi chuyen v quan can than la Ha Knh Ton rang: Tram thay khanh pham cach cung khong phai la phng s bac. Sao lai co nhieu tieng th phi che ghet nh the?

Ha Knh Ton tra li: Tha be ha, ma mua Xuan tam ta nh dau, ngi nong phu mng cho ruong at c tham nhuan, ke bo hanh lai ghet v ng i trn trt. Trang mua thu sang vang vac nh gng treo tren bau tri em, hang thi nhan vui mng gap dp thng du ngam vnh, nhng bon ao chch lai ghet v anh trang qua sang to. Tri at kia von vo t khong thien v, ma cn nang ma thi tiet van b the gian trach han ghet thng.

Con ha than au phai mot ngi ven toan th lam sao tranh khoi tieng che bai ch trch. Cho nen ngu than trom ngh, oi vi tieng th phi trong the gian nen bnh tam suy xet, ng nen voi tin nghe. Vua tin nghe li th phi th quan than b hai. Cha me tin nghe li th phi th con cai b ruong bo. V chong tin nghe li th phi th gia nh ly tan. Tieng th phi cua the gian noc oc con hn ran ret, ben hn gm ao, giet ngi khong thay mau.

Quy v va cac ban than men!

"Nha tu ln nhat ni ngi ta phai song chnh la noi s hai ve nhng g ke khac ngh ve mnh". Nhng li th phi, xet ve nhieu goc canh, ch la cau chuyen tieu khien luc tra d tu hau cua phan ong thien ha ma thoi, chung ta khong nen anh mat chnh mnh e chay theo s anh gia cua d luan. Hay at d luan ung vao v tr cua no, ma ng e cho tam t b anh dap ta ti bi nhng luong d luan trai chieu. Ho noi tot ve mnh, khong phai v the ma mnh la that s tot. Cung khong phai v d luan len an mnh la xau xa oi bai ma mnh that s la nh the. V gia tr cua chnh mnh, s ngay thang hay gian doi, tot ep hay xau xa, ch co Chua la ang thau suot moi b an mi biet c ma thoi.

Tra Chua nhat 6 thang 9 nam 2020, c Thanh cha Phanxico a chu s buoi oc kinh Truyen tin vi khoang 600 tn hu Roma va nhieu ngi hanh hng t cac nc khac, tai Quang trng thanh Phero. Trong bai huan du ngan trc khi oc kinh, c Thanh cha dien giai y ngha bai Tin mng Chua nhat XXIII thng nien nam A, vi li Chua Giesu day, va c Thanh cha ac biet nhac nh cac tn hu tranh het sc noi hanh noi xau ngi khac: "Xin anh ch em vui long ng noi hanh noi xau. ay la mot th dch, te hn ca dch Covid-19". c Thanh Cha khang nh rang viec khong noi xau ngi khac con hn ca mot hanh ong luan ly, v "khi noi xau ngi khac, chung ta boi nho hnh anh cua Thien Chua ni moi ngi.

Kinh Thanh ke lai rang trong khi am ong con kinh ngac trc phep la tr quy ma thay Giesu a lam th nhng ngi Phariseu xam x: "Ong ay ch gioi da hi tng quy Be-en-de-bun ma tr quy". Mot kinh s khac giem pha rang : "Ong ay b quy vng Be-en-de-in am ay ma". Ngha ra trong cai nhn cua ho, nhng phep la ma thay Giesu thc hien t bay lau nay nh cha benh, tr quy eu la cong viec cua ma quy. Gia nh thay Giesu co lam them dau la t Tri xuong nh ho thach th cung la da hi quy Be-en-de-bun ma thoi. Ro rang "ong Gioan en khong an khong uong th thien ha bao ong ta b quy am. Con Ngi en cung an cung uong nh ai, th thien ha lai bao ay la tay an nhau" .

Nh vay, trong cuoc song, khong phai c khi lam ieu tot th ban se c tan dng. Se khong thieu nhng ngi GATO giem pha cong viec ban ang lam v cang khong lam c viec g cho ra hon th ngi ta lai cang thch phe phan. Tuy nhien, du la b vu la quy am th thay Giesu cung khong nao nung v Ngai biet mnh a "dung ngon tay Thien Chua ma tr quy" e " Trieu ai Thien Chua a en gia cac ong". Cung vay, ieu quan trong la ai tan thanh ban, ai che bai ban? Thien Chua tan dng hay ma quy tan dng cong viec ban ang lam ?

Lay Chua Giesu, li noi co the la "nu hon hoac la li dao", xin cho chung con nhan ra tam quan trong cua viec s dung li noi cho ung cach, cho chung con chien thang tnh nhieu chuyen, xin cho li noi cua chung con " luon man ma de thng, e chung con biet "oi ap sao cho phai vi moi ngi" (Cl4,6) , vi li le nh the moi ngi se nhan ra con song trong Chua va Chua song trong con. Amen.

Bnh Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page