Suy Niem Phuc Am Hang Ngay

(Nhng bai suy niem hang ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th T tuan V Mua Phuc Sinh (Ga 15,1-8)

Cay Nho Va Nhanh

 

M au cho v kch mang ten: "Chiec hai bang Satin" cua Paul Rolden, mot van thi s ngi Phap au the ky XX la mot canh that xuc ong. Mot tran cuong phong bong dng keo dai ti nhan chm chiec tau ang di chuyen n oc gia ai dng. Chiec tau v nat va moi ngi tren tau eu b mat tch, ngoai tr mot v tha sai song sot nh cot chat ngi vao chiec cot buom.

Nhan thay chiec cot buom ang chom noi vi cn song ac nghiet va mnh cung ang gan ke cai chet, v tha sai a dang len Chua li cau nguyen nh sau: "Oi lay Chua, con xin cam n Chua a cho con on nhan cai chet nh the nay. Cuoc i con khong t lan con cam thay li day cua Chua qua kho khan va con a cng lai li mi goi cua Chua. Gi ay con ang gan Chua hn luc nao het, than the con ang b troi chat vao chiec gia go va con sap chet tren chiec gia go nay. Con co the thao g than the con khoi s troi buoc, nhng con khong muon, v s troi buoc se cho con cam giac c gan va giong Chua hn".

Anh ch em than men!

c gan va giong Chua, c hiep nhat vi Chua, khong n thuan ch la nhng c m trong cuoc song cua ngi Kito hu, ma chung la nhng ieu kien can ban cho s song Kito hu nh li Ngai day cho chung ta trong bai Tin Mng hom nay.

Anh ch em than men!

"Vn nho" hay "cay nho" la hnh anh quen thuoc cua Kinh Thanh Cu c. Vn nho c v la nha Israel. Cac tien tri ln nh Isaia, Gieremia, Ezekiel eu nhn moi lien lac gia ngi trong nho va cay nho e noi len s quan tam cua Giave Thien Chua oi vi dan Ngai, cung nh e khien trach dan toc Israel v vn nho a tr nen hoang tan, day nho bien thanh day nho dai khong con sinh hoa ket trai.

Trong bai Tin Mng hom nay, Chua Giesu cung lay hnh anh "cay nho" e v Ngai nh la cay nho: "Thay la cay nho that va Cha Thay la ngi trong nho". Vn nho cua Thien Chua phat xuat t mot goc duy nhat la Chua Giesu. Ngoai Ngai khong co s song: "Thay la cay nho, cac con la nganh". Nganh khong the song, neu tach la xa than cay.

" trong Thay va Thay trong cac con", o la ieu ma Chua Giesu khong ngng nhac i nhac lai. Can thong hiep vi Ngai e co s song. Tuy nhien, mot khi a co s song t than chuyen sang th nganh can phai sinh hoa trai. Sinh hoa trai se lam ep long Thien Chua, va ay cung la ieu kien cho nganh ton tai. Nganh nao khong sinh trai se b chat i nem vao lo la. Muon c sinh hoa trai, nganh nho phai c cat ta. Chang co s cat bo nao ma khong gay au n, du cho phan cat ta ch la phan tha thai tac hai en c the. The nhng, chang thay c hoa trai neu khong chap nhan s au n cua viec cat ta. Chac han ngi trong nho se au long khi cat ta, se xot xa v phai bo i nhng phan khong sinh li, nhng v li ch cua cay nho nen chang the nao lam khac i c.

Khi thong hiep vao c Kito, i song cua ngi mon e se c cat ta nh li cua Ngai. Li cua Ngai se at cac mon e trc nhng quyet nh chon la. Chon la con ng hep nhoc nhan, chon la Thap Gia kho au. Nhng hy sinh au n i nay se mang lai phan thng mai sau. Va nhng hy sinh ay tao cho ho co c hoi e c tr nen giong Thay: "Ho trong Thay va Thay trong ho".

That the, moi au kho se tr nen ph pham, neu khong hng ve Thap Gia c Kito, nguon n cu o. Cat ta ch la cat bo, neu khong nham muc ch sinh hoa trai. Moi hy sinh cua ngi tn hu cung se khong mang lai hoa trai, neu t au khong v c Giesu.

Lay Chua Giesu, Ngai la cay nho ch thc. Xin cho chung con luon gan chat va hiep thong vi Chua, e c hng nguon sc song doi dao t Ngai. Chung con van biet rang, mot khi gan chat vi Chua, chung con se phai on nhan s cat ta, phai chap nhan hy sinh. Xin cho chung con xac tn rang: can phai co hy sinh e mang lai hoa trai. o la ieu lam vinh hien cho Cha, ang ng tren tri. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page