Khoa hoc th 16 ve tr ta tai Roma

 

Khoa hoc th 16 ve tr ta tai Roma.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 22-05-2022) - Hom 21 thang Nam nam 2022, khoa hoc th 16 ve tr ta do Giao hoang Hoc vien Regina Apostolorum, N Vng cac Tong o, cua dong ao binh Chua Kito to chc, a ket thuc sau mot tuan le tien hanh, t ngay 16 en ngay 21 thang Nam nam 2022, vi s tham d cua hn 100 hoc vien en t cac ni tren the gii.

Cha Louis Ramirez, Giam oc khoa hoc, cho biet chng trnh hoc mang ta e "Khoa hoc ve tr ta va kinh nguyen giai thoat", c s cong tac cua ai hoc Bologna, bac Y, trong o cac nha tr ta, than hoc, tam ly, triet gia va nhan loai hoc oi chieu vi nhau trong mot chieu kch khoa hoc va lien nganh.

Cac dien gia thuoc cac nganh cua khoa hoc a e cap en nhng e tai rat c quan tam: t s ao sau nhng ng hng ch dan thc thi tha tac vu tr ta, cho en viec ong hanh thieng lieng vi cac tn hu xin c giai thoat khoi ac than.

Trong so cac hoc vien, co nhieu linh muc c chnh cac giam muc yeu cau tr thanh nhng ngi thi hanh s vu tr ta, va cac giao dan thuoc nhom tr ta trong cac giao phan lien he.

Cha Ramirez cho biet tai mot so quoc gia co tnh trang so ngi tr ta qua t so vi nhng li thnh cau cua cac tn hu, kho khan cua linh muc trong viec am trach cac cong tac khac ngoai s vu tr ta va khong the ng au vi cam giac b cong oan bo ri hoac thieu thong cam. Nhng d kien nghien cu tren ay c thc hien cung vi ai hoc Bologna va se tiep tuc trong nhng nam ti ay.

Cha noi: "Chung toi ang tm cach tiep xuc vi moi giao phan tren the gii: cho en nay chung toi a phac hoa c ban o ay u ve tnh trang tai Y, Anh, va Ailen ve cac hoat ong tr ta. Nhng muc ch cua chung toi khong phai ch la cung cap nhng con so thong ke, nhng cung e soan mot phan tch chat lng ve cong viec cua v tr ta".

Cha Francois Dermine, Chu tch nhom nghien cu va thong tin xa hoi ton giao, goi tat la Gris, nhan xet rang ngay nay viec tr ta thng b coi la mot th me tn va chnh s hien hu cua qu cung thng b at lai van e. Trai lai, s oi chieu khoa hoc cua chung toi co muc ch lien ket gia c tin va ly tr.

Cha Dermine cung la mot nha tr ta. Cha cho biet "nhng li thnh cau xin cac v tr ta giup gia tang ang ke tren the gii en o Giao hoi kho long ap ng moi nhu cau. Mot trong nhng nguyen do la v s lan tran cua thuyet huyen b (occultism) va b truyen (esoterismo) trong xa hoi cung vi s suy yeu c tin Kito. V the, ma qu co nhieu c hoi hanh ong hn.

(Vatican News 20-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page