Cac giam muc c to giac Trung Quoc

ngay cang an ap Giao hoi

 

Cac giam muc c to giac Trung Quoc ngay cang an ap Giao hoi.

G. Tran c Anh, O.P.

Bonn (RVA News 19-05-2022) - c cha Bertram Meier, Giam muc giao phan Augsburg, Chu tch Uy ban Giam muc c ve Giao hoi hoan vu, to giac nha nc Trung Quoc ngay cang an ap Giao hoi Cong giao.

Tuyen bo hom 17 thang Nam nam 2022, tai thanh pho Bonn, c cha Meier noi rang: "Ngay t nam 2020, vien c chong ai dch Covid-19, viec loan bao Tin mng tai Trung Quoc a tr nen kho khan hn nhieu. Trong nam ngoai, xu hng an ap cac ton giao tai nc nay ngay cang tr nen ro ret hn. T ngay 01 thang Ba va qua, nha nc Bac Kinh a ban hanh nhng qui luat han che cac hoat ong ton giao, viec phuc vu cua cac vien chc ton giao va tham ch ca cac mang tren Internet. Thc te bay gi rat kho pho bien cac thong tin ton giao tren mang, hoac qua cac mang xa hoi."

c cha Meier noi them rang: "Nha nc Trung Quoc khong cho nhng ngi tre va tre em c tiep xuc de dang vi cac c cau giao duc cua ton giao, v the viec giang day giao ly hau nh khong the tien hanh c. Nhat la trong nhng vung co ong tn hu Cong giao, xay ra nhng xach nhieu oi vi cac giam muc, linh muc, n tu khong gia nhap Hoi Cong giao yeu nc.

Trong boi canh tren ay, co vu bat c Hong y Giuse Tran Nhat Quan, mac du ngai a 90 tuoi. Vu nay c coi la mot dau hieu rat xau oi vi tng lai, mot th ham doa. ang cong san Trung Quoc muon canh chng moi chc sac cua Giao hoi, va cung co mot so b quan thuc tai gia".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page