c Thanh Cha au buon v vu no bom

tai mot ch Iraq khien hn 30 ngi chet

 

c Thanh Cha au buon v vu no bom tai mot ch Iraq khien hn 30 ngi chet.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 21-07-2021) - Trong ien van do c Hong y Quoc vu khanh Toa Thanh Pietro Parolin ky, c gi en Toa S than tai Baghdad, Iraq, hom th Ba 20 thang 7 nam 2021, c Thanh Cha Phanxico gi li chia buon ve nhng ngi thiet mang trong vu anh bom Baghdad va lap lai li keu goi hoa giai Iraq.

Chieu 19 thang 7 nam 2021, mot ke anh bom t sat a t no bom tai mot khu ch khu vc pha bac thanh pho Sadr cua thu o Baghdad, mot khu dan c co a so ngi Hoi giao Shiite, vao em trc le hoi hien te cua ngi Hoi giao, khi nhng ngi mua sam ang mua nhng th ho can cho le hoi Eid al-Adha. Trong so cac nan nhan co ca phu n va tre em.

Cac cuoc tan cong trc o trong nam 2021 la vao ngay 21 thang 1 va ngay 15 thang 4 nam 2021, ngay trc chuyen vieng tham Iraq cua c Thanh Cha. Cac bao cao c tnh rang 35 ngi a chet va hang chuc ngi khac b thng. ay la vu tan cong am mau nhat Baghdad trong sau thang qua. Nhom Nha nc Hoi giao dong Sunnit a len tieng nhan trach nhiem ve vu anh bom.

c Thanh Cha cau cho bao lc cham dt

ien van chia buon co noi dung: "c Thanh Cha Phanxico vo cung au buon khi hay tin ve nhng ngi b thiet mang trong vu no ch Al-Wuhailat Baghdad va ngai chia buon vi gia nh va ban be cua nhng ngi a chet."

"Trong khi pho dang linh hon ho cho long thng xot cua Thien Chua toan nang, c Thanh Cha khan thiet cau nguyen e khong co hanh ong bao lc nao se lam giam thieu nhng no lc cua nhng ngi co gang thuc ay hoa giai va hoa bnh tai Iraq". (CSR_5109_2021)

c Hong y Sako: "au tranh huynh e tng tan m ra canh ca a nguc"

Ngay 20 thang 7 nam 201, trong s iep gi en nhng ngi Hoi giao ang mng le Eid al-Adha, le hien te, c Hong y Louis Raphael Sako, Thng phu Cong giao Can-e, nhac lai rang "nhng kho khan ve chnh tr, an ninh, kinh te va sc khoe gay ap lc len ca nhan va gay mat on nh xa hoi". Ngai mi goi tat ca ngi dan Iraq "oan ket e giai phong at nc cua ho khoi s km kep cua tham nhung va xung ot".

Noi ve vu tan cong, c Hong y nhan nh: "Khong co an ninh hay on nh Iraq, cuoc tan cong nay ch la mot v du mi nhat. o la mot van e ao c: tham nhung va giet ngi vo toi la nhng hanh vi trai ao c". Ngai nhan manh: "Cac cuoc au tranh huynh e tng tan m ra canh ca a nguc". (Fides 20/07/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page