Cong giao Anh keu goi chnh phu quan tam en

cac nan nhan cua cuoc ung o 1968-1998

 

Cong giao Anh keu goi chnh phu quan tam en cac nan nhan cua cuoc ung o 1968-1998.

Ngoc Yen

London (Vatican News 20-07-2021) - Trong nhng ngay va qua, chnh phu Anh a ra mot luat goi la "an xa", cam cac hanh ong dan s va hnh s, cung nh cac cuoc ieu tra qua kh, lien quan en cuoc xung ot vu trang tai Bac Ireland t nam 1968 en 1998 Bac Ailen, gia nhng ngi muon gia nhap Ailen va nhng ngi muon lai Anh. Nhan thay luat lam cho cac nan nhan thay mnh b phan boi v b t choi cong bang cho ho va cho ngi than yeu cua ho, c cha Donal McKeown, Giam muc Derry len tieng phan oi.

ai dien chnh phu khong noi ro rang ve "an xa", nhng ve thi hieu cho nhng toi ac lien quan en nhng nam o, th can phai thay oi, bi v cac cuoc ieu tra c thc hien cho en nay hau nh kho co the a nhng ngi co trach nhiem ra trc cong ly. Thc te, co khoang 1,200 trng hp van con ang giai quyet va phai mat hai mi nam na. Hai mi nam xung ot a dan en 3,500 ngi chet, nhng cho en nay ch co 9 ngi b truy to va ch mot ban an c tuyen. Hn na, Van phong Cong to Bac Ailen a thong bao y nh rut lai cac thu tuc to tung oi vi hai cu binh s v cac vu giet ngi xay ra vao nam 1972.

Trong mot tuyen bo, c cha Donal McKeown nhac lai rang, phan ln cac nan nhan cua cac cuoc ung o nay, khong phai la nhng ngi ang chien au, nhng la thng dan. Va that ang lo ngai khi cac nan nhan va nhng ngi song sot, nhng ngi a phai tra gia cao cho nen hoa bnh mong manh, mot lan na cam thay b gat ra ben le va b bo ri.

Ngai noi them: "Chung ta biet co cam do che giau s that, bi v nhng b mat en toi thng khong c on nhan. Va muc ch cac e xuat cua chnh phu la e ngan chan nhieu thieu sot ve nhng goc toi cua mot cuoc chien ban thu. ieu nay bao ve danh tieng cua cac chien binh, nhng khong giup xoa du noi au cua cac nan nhan. Thc te, mot luat nham muc ch bao ve cam xuc cua ngi co toi oi vi cac nan nhan, khong the xoa bo c noi au, trai lai lam cho vet thng van m".

ay khong phai la lan au tien, Giao hoi Cong giao lien tieng bao ve cac nan nhan, trc o vao thang 4 nam 2020, cac Giam muc Cong giao Bac Ailen a len tieng phe bnh cach tiep can cua chnh phu Anh oi vi di san cua qua kh. Giao hoi cung bay to hy vong ve quyen tiep can cong ly cong bang cho tat ca moi ngi va at c s hoa giai ch thc v mot nen hoa bnh cong bang va on nh, trong mot boi canh minh bach va bnh ang.

c cha Martin ket luan: "Trong khi chnh phu Anh hien ang phai oi dien vi nhng ch trch t khap ni lien quan en quyet nh n phng nay, chung ta phai t hoi lieu luat a ra nay co em lai li ch g?". (CSR_5028_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page