c Thanh cha cam n

Benh vien a khoa Gemelli

 

c Thanh cha cam n Benh vien a khoa Gemelli.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-07-2021) - c Thanh cha Phanxico a gi th cam n Ban giam oc va toan the cac nhan vien Benh vien a khoa Gemelli, ni ngai c cha tr trong 10 ngay.

Trong th e ngay 15 thang 7 nam 2021, tc la hom sau ngay c xuat vien tr ve Vatican, gi en Giao s Carlo Fratta Pasini, Chu tch Hoi ong quan tr Benh vien ai hoc a khoa Gemelli, c Thanh cha cam n ong va tat ca ai gia nh Gemelli. Ngai viet: "Nh trong mot gia nh, toi a c cam nghiem cu the s on tiep huynh e va s an can nong nhiet Gemelli lam cho toi cam thay nh nha."

"Toi a co the ch than nhan thay rang trong viec san soc sc khoe, that la ieu thiet yeu s nhay cam nhan ban va kha nang khoa hoc chuyen nghiep. Gemelli thc la mot th tran nho trong thanh Roma, ni ma moi ngay hang ngan ngi en e trnh bay nhng mong i va lo au cua ho.

"Tai o, ngoai viec cham soc than the, con co s san soc tam hon va toi luon cau nguyen e ieu nay luon xay ra, qua s cham soc toan dien va quan tam en con ngi, co kha nang thong truyen s an ui va hy vong trong nhng luc th thach. o la mot cong trnh t bi thng xot, qua cac benh nhan, tiep xuc vi than mnh b thng cua Chua Giesu.

"Toi biet n v a c thay ieu o, gn gi ieu nay trong tam hon toi va dang len Chua. Va trong khi tai bay to long biet n, toi gi en giao s, va qua giao s, en nhng ngi than yeu va tat ca nhng ngi hop thanh gia nh Benh vien a khoa Gemelli phep lanh Toa Thanh cua toi, ong thi xin moi ngi tiep tuc cau nguyen cho toi".

(Rei 19-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page