The van hoi Olympic:

Neu tnh huynh e la huy chng ep nhat

 

The van hoi Olympic: Neu tnh huynh e la huy chng ep nhat.

Van Yen, SJ

Tokyo (Vatican News 19-07-2021) - Trc them khai mac The Van Hoi Olympic 2021, sang ngay 19 thang 7 nam 2021, tac gia Alessandro Gisotti, bien tap vien cua Vatican News co mot bai bnh luan ve The Van Hoi da tren tinh than cua c Thanh Cha Phanxico, ni o giao huan cua ngai ve the thao nh mot cach thc e tang cng s hoa hp gia cac dan toc.

c Thanh Cha Phanxico a nhieu lan nhan manh en tiem nang giao duc cua the thao cho gii tre, va tam quan trong cua viec "tham gia" va chi cong bang, cung nh gia tr cua s that bai, v s v ai cua mot ngi c nhn thay khi ngi ay nga nhieu hn la khi ho chien thang, trong the thao cung nh trong cuoc song.

Ve chu e nay, hoi au nam 2021, c Thanh Cha a nhan xet trong mot cuoc phong van dai vi trang bao the thao Gazzetta dello Sport rang: "Chien thang cha ng cam giac vui sng kho ta, nhng that bai cung co ieu g o tuyet vi (...) T nhng that bai, chien thang ep e c sinh ra, bi v khi nhan ra sai loi th khat vong sa sai c nhen nhom. Toi cung muon noi rang ai chien thang th khong biet mnh mat g".

Do o, trong mot thi iem c anh dau bi s t gay va phan cc moi the loai, th oi vi c Thanh Cha, nh ngai noi vi cac van ong vien cua The van hoi ac biet, the thao la "mot trong nhng ngon ng pho quat vt qua nhng khac biet ve van hoa, xa hoi, ton giao va the ly, va co kha nang gan ket moi ngi, khien ho tham gia vao cung mot cuoc chi va cac nhan vat chnh cua chien thang va that bai eu cung nhau".

The Van Hoi Olympic 2021 c goi la "The van hoi buon". Tai Tokyo, e tranh s lay lan Covid-19, khan ai cua cac san van ong se khong co khan gia, cac van ong vien khong c phep om nhau; cac van ong vien se phai t eo huy chng len co e tranh moi tiep xuc co the.

Tuy nhien, trong bau kh am am v ai dch, y ngha va gia tr cua s kien - tinh than huynh e, hoa hp gia cac dan toc nh c the hien tren logo 5 vong khuyen ang xen nhau - c gia tang. ay la mot thong iep ma chac chan ngay nay rat can, khi chung ta thay mnh "cung tren mot chiec thuyen" e oi mat vi muon van kho khan trong mot thi ai thay oi bat ng vi nhng hau qua kho lng.

Do o, ngay nay, hn bao gi het, thach thc khong ch la gianh huy chng vang - nh c m va muc tieu cua moi van ong vien Olympic - ma la tat ca cung nhau gianh chien thang huy chng cua tnh huynh e nhan loai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page