Giao hoi Philippines anh chuong

the hien tnh lien i vi Myanmar

 

Giao hoi Philippines anh chuong the hien tnh lien i vi Myanmar.

Van Yen, SJ

Manila (Vatican News 19-07-2021) - T th Hai, 19 thang 7 nam 2021, tat ca cac nha th Cong giao cua Philippines bat au anh chuong suot mot tuan vao luc 12 gi tra va 6 gi chieu, nh mot dau hieu e the hien tnh lien i vi at nc Myanmar.

Hoi ong Giam muc Philippines (Cbcp) a keu goi tat ca cac giao x lam ieu nay nham am bao rang at nc Myanmar khong b lang quen. Nam thang sau cuoc ao chnh vao ngay 1 thang 2 nam 2021, lat o chnh phu do ba Aung San Suu Kyi lanh ao, mot cuoc xung ot gay gat van ang dien ra, lam cho nhieu ngi chet, b thng va moi th b nh tre.

Trong dp nay, Uy ban Phung t cua Hoi ong Giam muc Philippines cung a soan thao mot li cau nguyen ac biet e co the c oc trong cac Thanh le suot tuan. Li cau nguyen vi Chua Cha hng en anh ch em at nc Myanmar ang trong thi iem kho khan gay ra bi quan oi va Covid-19, nhng anh ch em ang au kho, oi khat, benh tat, nan nhan cua bao lc, phai ri bo nha ca va phai ly tan.

Ngay 19 thang 7 nam 2021 c chon cho sang kien nay v ay la "Ngay cua nhng ngi hy sinh v to quoc" Myanmar nham bay to long knh trong oi vi cac anh hung dan toc, bao gom Tng Aung San, cha cua ba Aung San Suu Kyi va c coi la "Cha cua To quoc", b am sat nam 1947. Hn na, theo thong bao cua cha Carlo Del Rosario, pho tong th ky Hoi ong Giam muc Philippines, Hoi ong thng trc cua cac giam muc Philippines cung a thong qua e xuat chon ngay nay la "Ngay lien i vi Myanmar".

ay la lan th hai Giao hoi Philippines the hien tnh lien i vi Myanmar. Trc o, ngay 30 thang 5 nam 2021, nhan ngay Le Chua Ba Ngoi, Hoi ong Giam muc Philippines a keu goi cac tn hu cau nguyen "cho nhng ngi ang au kho cua Myanmar va ac biet la cho Giao hoi Myanmar".

Theo so lieu mi nhat, tai Myanmar, so ngi chet sau cac cuoc ung o gia canh sat va ngi bieu tnh la hn 800 ngi, trong khi nhng ngi b bat gi a vt qua con so 5 nghn. Nhng con so nay tr nen tram trong hn bi ai dch Covid-19, cho en nay, a co hn 230,000 ca nhiem tren ca nc, vi hn 5,000 trng hp t vong. (CSR_5081_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page