Trung tam Thanh Mau Lo c

on tn hu hanh hng

 

Trung tam Thanh Mau Lo c on tn hu hanh hng.

G. Tran c Anh, O.P.

Lourdes (10-06-2021) - Sau nhieu thang b ong ca hoac b han che ngat, Trung Tam Thanh Mau Lo c, mien nam Phap ang chuan b on tiep cac tn hu hanh hng vi cac bien phap ni long.

Trong cuoc hop bao hom 7 thang 6 nam 2021, cha Olivier Ribaudau Dumas, Giam oc en thanh c Me Lo c, cho biet t ngay 1 thang 7 nam 2021, se co nhng buoi toi hat thanh ca, rc en, va thanh le trc hang a c Me. Cac cuoc rc en se c tien hanh theo cac lo trnh c thap sang doc theo hai Vng cung Thanh ng.

Cha Dumas cho biet khong can phai co giay chng nhan y te e vao khu vc en thanh. Ngay 16 thang 7 la ky niem lan hien ra cuoi cung cua c Me vi thanh n Bernadette Soubirous hoi nam 1858, se tai dien cuoc hanh hng trc tuyen tren the gii, goi la "Lo c c lien ket", nh a thc hien hoi nam ngoai: chng trnh dai 15 tieng ong ho va c trc tiep truyen hnh bang 10 ngon ng, va qua ca ai phat thanh va cac mang xa hoi. Nam ngoai chng trnh nay a lien ket hang trieu tn hu khan thnh gia tren the gii.

c Me a hien ra tong ong 18 lan vi thanh n Bernadette (1844-1879) va hang nam van thu hut hang trieu tn hu en hanh hng, trong o co hang chuc ngan benh nhan va ngi khuyet tat. Lo c ch la mot th tran 14,000 dan c, nhng ng th hai sau thu o Phap ve so cac khach san, nha tro va so khach tro. Hoi mua xuan nam ngoai, 2020, lan au tien trong lch s, Trung tam Thanh Mau b ong ca trong hn hai thang lien v ai dch Covid-19.

(KNA 8-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page