B ni rong so ngi c d le

 

B ni rong so ngi c d le.

G. Tran c Anh, O.P.

Brussels (RVA News 03-05-2021) - Sau na nam han che ngat ngheo so ngi c tham d cac le nghi ton giao cong cong, nhan danh viec chong lan lay Covid-19, chnh phu B a ni rong so ngi c d le.

T ngay 8 thang 5 nam 2021, so ngi tham d cac buoi le ton giao ngoai tri c nang t 15 len 50 ngi. Tuy nhien, so ngi d le ben trong thanh ng van ch c toi a la 15 ngi.

Trong sau thang qua, t mua thu nam 2020, chnh phu B han che: du la le ben trong hay ben ngoai thanh ng, ch c 15 ngi tham d, tr trng hp le an tang, th c 50 ngi d, du la ben trong nha th.

Nhieu lan trong thi gian qua, cac tn hu Cong giao cung nh tn o cac ton giao khac a khieu nai vi chnh quyen ve van e nay, nhng khong thanh cong. Cac giam muc B cung a nhieu lan yeu cau bo trng t phap B, ong Vincent van Quickenborne, hay ni long qui luat toi a 15 ngi, va thch ng so ngi d le theo dung lng cua thanh ng, nhng khong c ap ng.

Trong thong cao cong bo ngay 29 thang 4 nam 2021, Hoi ong Giam muc B khuyen khch cac v hu trach cac ni th phng hay tan dung c hoi mi: cac ni hanh hng ngoai tri, cac en thanh, khuon vien cua an vien hoac nha x la nhng ni ac biet thch hp e c hanh phung vu trong hoan canh mi. ong thi, cac giam muc cung keu goi chnh quyen B hay cho phep 100 ngi c d le trong phan ln cac thanh ng".

Ngoai ra, Hoi ong Giam muc B cung cam n va khuyen khch tat ca moi ngi tiep tuc dan than chong s lan lay Covid-19, cung nh tham gia chien dch cau nguyen ng trng vi kinh Man coi, do c Thanh cha e xng, e cau xin Chua cho ai dch sm cham dt va tr lai cuoc song bnh thng ve mat xa hoi va nghe nghiep.

(Vatican News 1-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page