i song Ki-to hu ch thc

co the lam chng cho Chua Ki-to

 

c Thanh Cha Phanxico: i song Ki-to hu ch thc co the lam chng cho Chua Ki-to.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 2-05-2021) - Trong bai huan du ngan trc khi oc kinh Lay N Vng Thien ang tra Chua Nhat 2 thang 5 nam 2021, c Thanh Cha Phanxico noi rang chung ta can Chua va Chua cung can chung ta. Chung ta can ket hiep vi Chua v vi Ngi chung ta lam c moi s. Va Chua can chung ta e chung ta lam chng ta cho Ngi. Khi ket hiep vi Chua chung ta nhan c n Chua Thanh Than va chung ta co the lam ieu tot cho tha nhan va xa hoi, cho Giao hoi, va nh chng ta cuoc song Ki-to hu that s chung ta co the lam chng cho Chua. c Thanh Cha mi goi cac Ki-to hu cau nguyen, xin cho co nhng suy ngh, hanh ong, cai nhn cua Chua Gie-su e mang lai nhng hoa trai tot cho the gii.

Vao luc 12 gi tra Chua Nhat 2 thang 5 nam 2021 c Thanh Cha a chu s buoi oc kinh Lay N Vng Thien ang vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phe-ro.

Huan du cua c Thanh Cha

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Trong bai Tin Mng Chua Nhat th V mua Phuc Sinh (Ga 15,1-8), Chua Gie-su gii thieu Ngi la cay nho that va goi chung ta la nhng canh nho ma neu khong ket hiep vi Ngi se khong song c: "Thay la cay nho, anh em la canh" (c. 5). Se khong co cay nho neu khong co cac canh nho, va ngc lai. Cac canh khong t no song nhng hoan toan da vao cay nho, nguon song cua chung. Va Chua can chung ta e chung ta lam chng cho Ngi

S lai tch cc va ho tng

Chua Gie-su nhan manh en ong t " lai". Trong oan Tin Mng hom nay Chua lap lai ong t nay bay lan. Trc khi t gia the gii nay va tr ve vi Chua Cha, Chua Gie-su muon tran an cac mon e rang ho co the tiep tuc c ket hiep vi Ngi. Chua noi: "Hay lai trong Thay nh Thay lai trong anh em" (c. 4). ay khong phai la lai cach thu ong, "ngu yen" trong Chua, e chnh mnh b cuoc i ru ngu. Khong phai nh the. Chua Giesu e ngh lai cach tch cc va ho tng. Tai sao? Bi v nhng canh nho khong co cay nho th khong the lam g c, chung can nha song e sinh trng va ket trai; nhng cay nho cung can canh, v qua khong moc tren than cay. o la s can thiet lan nhau, la van e lai trong nhau e sinh hoa ket trai.

Chung ta can Chua

c Thanh Cha giai thch: Trc het, chung ta can Chua. Chua muon noi vi chung rang trc khi tuan gi cac ieu ran cua Ngi, trc cac moi phuc that, trc cac hoat ong thng xot, can ket hiep vi Ngi, lai trong Ngi. Chung ta khong the la Ki-to hu tot neu chung ta khong lai trong Chua Gie-su. Nhng vi Ngi, chung ta co the chu c moi s (xem Pl 4,13).

Chua can chung ta: mot y tng tao bao?

Nhng Chua Gie-su, giong nh cay nho can canh nho, cung can chung ta. oi vi chung ta, co ve tao bao khi noi ieu nay, va v vay chung ta t hoi: Chua Gie-su can chung ta theo ngha nao? Ngi can chng ta cua chung ta. Giong nh canh nho, hoa trai ma chung ta can mang lai chnh la lam chng ve i song cua Ki-to hu. Sau khi Chua Gie-su tr ve vi Chua Cha, nhiem vu cua cac mon e, cung la nhiem vu cua chung ta, la tiep tuc loan bao Tin mng, bang li noi va viec lam, ve Vng quoc cua the gii. Va ho lam viec nay bang cach lam chng cho tnh yeu cua Chua: hoa trai c sinh ra chnh la tnh yeu. c gan ket vi Chua Ki-to, chung ta nhan cac n Chua Thanh Than, va bang cach nay chung ta co the lam ieu tot cho tha nhan va xa hoi, cho Giao hoi. Chung ta nhan ra cay nh trai cua no. Mot i song Ki-to hu that s co the lam chng cho Chua Ki-to.

Hoa trai tot cua cuoc song nh vao cau nguyen

Chung ta co the lam ieu nay bang cach nao? Chua Gie-su noi vi chung ta: "Neu anh em lai trong Thay va li Thay lai trong anh em, th muon g, anh em c xin, anh em se c nh y" (c. 7). Cuoc song cua chung ta mang lai hoa trai tot la nh vao cau nguyen. Chung ta co the xin c suy ngh nh Chua, hanh ong nh Ngi, nhn the gii va moi th bang oi mat cua Chua Gie-su. Va nh the, yeu thng anh ch em cua chung ta, bat au t nhng ngi ngheo nhat va nhng ngi au kho nhat, nh Chua a lam, va yeu thng ho bang ca trai tim va mang en cho the gii nhng hoa trai cua s tot lanh, bac ai va hoa bnh.

Cuoi cung, c Thanh Cha mi goi hay pho thac cho s chuyen cau cua c Trinh n Maria. Me luon luon ket hp hoan toan vi Chua Gie-su va Me a mang lai nhieu ket qua. Xin Me giup chung ta lai trong Chua Ki-to, trong tnh yeu va trong li cua Ngi, e lam chng cho Chua Phuc Sinh trong the gii.

Chan phc bac s Jose Gregorio Hernandez Cisneros: tam gng cham soc ngi au kho

Sau khi oc kinh, c Thanh Cha nhac en le phong chan phc cho bac s Jose Gregorio Hernandez Cisneros hom th Sau 30/4 va qua tai Venezuela. c Thanh Cha nhan xet ay la mot bac s "co kien thc rong rai va c tin manh me, biet nhan ra gng mat cua Chua Ki-to ni cac benh nhan; giong nh ngi Samaria nhan hau, ngai giup cac benh nhan vi long bac ai cua Tin Mng. Tam gng cua ngai giup chung ta cham soc cho nhng ngi au kho ve the xac va tam hon.

Mot kinh Knh Mng cho Myanmar

Tiep en c Thanh Cha nhac rang chung ta a bc vao thang Nam ma long ao c bnh dan dien ta long sung knh c Me bang nhieu hnh thc. ac biet, nam nay, thang 5 c c hanh vi s kien "Marathon cau nguyen" tai cac en thanh knh c Me quan trong tren toan the gii, cau xin cho ai dch sm cham dt. Chieu th Bay 1 thang 5 nam 2021 s kien a bat au vi chang th nhat tai Vatican.

c Thanh Cha cung noi en mot sang kien anh ong ngai rat nhieu trong boi canh nay. o la Giao hoi Myanmar mi goi cau nguyen cho hoa bnh va danh mot kinh Knh Mng trong chuoi Man Coi hang ngay cau nguyen cho nc nay. Ngai noi: "Moi chung ta eu hng ve me khi gap kho khan, hoan nan; trong thang nay, chung ta cau xin Me cua chung ta noi vi trai tim cua tat ca nhng ngi co trach nhiem Myanmar e ho co the tm thay can am e bc i tren con ng gap g, hoa giai va hoa bnh.

Chia buon va cau nguyen cho cac nan nhan tai nan Nui Meron, Israel

Va c Thanh Cha bay to s gan gui vi dan toc Israel ve tai nan tai Nui Meron hom th Sau 30 thang 4 nam 2021, khien cho 45 ngi chet va nhieu ngi b thng. c Thanh Cha oan chac nh cau nguyen cho cac nan nhan va ngi than.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page