Hoi ong Giam muc Viet Nam

khai mac Hoi ngh thng nien ky I nam 2021

 

Hoi ong Giam muc Viet Nam khai mac Hoi ngh thng nien ky I nam 2021.

Linh muc Giuse ao Nguyen Vu


Hoi ong Giam muc Viet Nam khai mac Hoi ngh thng nien ky I nam 2021.


Nha Trang (RVA News 12-04-2021) - Hoi ong Giam muc Viet Nam (HGM) a khai mac Hoi ngh thng nien lan I/2021, c to chc t ngay 12 en ngay 16 thang 4 nam 2021 tai Toa Giam muc Nha Trang.

19g30 ngay 12 thang 4 nam 2021, c cha Phero Nguyen Van Kham, Tong Th ky Hoi ong Giam muc Viet Nam a chu s Chau Thanh The, tiep theo la c hanh phung vu Kinh Toi. c Hong y Phero Nguyen Van Nhn cung vi 27 Giam muc chnh toa va Giam quan tong toa cua Giao hoi Cong giao tai Viet Nam a hien dien trong s tiep on nong hau va an can cua Giao phan Nha Trang.

Nhan dp nay, Giao phan Nha Trang se to chc Thanh le ta n vao chieu ngay 15 thang 4 nam 2021 mng ky niem 350 nam c cha Pierre Lambert de la Motte, ai dien Tong toa au tien cua ang Trong at chan en vung at Nha Trang va ky niem 50 nam linh muc cua c cha Giuse Vo c Minh, Giam muc Giao phan Nha Trang.

Trong nhng ngay nay, xin tat ca cac thanh phan Dan Chua cau nguyen cho cac muc t cua Hoi Thanh Chua tai Viet Nam.

Nguon: WH (12.04.2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page