Th ai dien Toa Thanh

gi hang giao pham va tn hu Viet Nam

 

Th ai dien Toa Thanh gi hang giao pham va tn hu Viet Nam.

Tong Giam muc Marek Zalewski

Singapore (RVA News 15-08-2020) - Th ai dien Toa Thanh gi hang giao pham va tn hu Viet Nam:

Quy c Hong y,

Quy c Tong Giam muc, Giam muc,

Anh ch em than men,

Trong giai oan nay khi ai dch Covid-19 xay ra ong Nam A, nhieu ngi a ke vi toi ve kinh nghiem cua s bat ng va trang thai ao lon. Qua o, du toi khong the ri khoi Singapore hoac tiep xuc trc tiep vi anh ch em, toi biet c nhng trai nghiem cua anh ch em.

Lan cuoi toi ri Viet Nam vao ngay 5 thang 1 va qua khi ket thuc chuyen tham Tong Giao phan Hue nhan dp khai mac Nam Thanh ky niem 170 nam thanh lap Tong Giao phan mien Trung lch s nay. Ke t o, dng nh chung ta b chia cach do tnh trang gian cach xa hoi va cach ly cua cn ai dch toan cau. Toi phai huy bo cac chng trnh tham muc vu cac giao phan Ha Tnh, Qui Nhn, va Thanh Hoa, ca chng trnh to chc Thanh le va tiep tan mng Ngay Giao hoang tai Ha Noi va Thanh pho Ho Ch Minh.

Viet Nam a trai qua 3 giai oan lay nhiem Covid-19: t au t Trung Quoc trong thi gian Tet Nguyen an vi 16 ca lay nhiem; t hai t ngay 7 thang 3 bat nguon t mot du khach Viet Nam tr ve t chau Au va lay nhiem 124 ngi; sau ba thang khong co trng hp nhiem benh, dch Covid-19 lai bat ng bung phat trong cong ong vao ngay 25 thang 7. ot bien t 400 ca nhiem vao cuoi thang 7, nay a xac nh hn 780 trng hp nhiem benh va hn 20 ca t vong.

Toi cung c biet ve nhieu chng trnh bac ai cua cac giao hoi a phng, vn ra nang nhng manh i that nghiep v gian cach xa hoi, nuoi dng nhng ngi ban hang rong b that thu t t ong bac le kiem song moi ngay, m loi cho nhieu lao ong nhap c b sa thai. Tat ca nhng viec lanh anh ch em a thc hien, ca nhan hay tap the, cho nhng ngi nho be nhat a c ghi dau ni c Kito - ang cu o nhan loai.

Viec tam dng cac ng bay t Singapore a gii han s hien dien hu hnh cua toi gia anh ch em, nhng khong the hoan toan ngan tr s vu cua toi. Toi luon trao oi thong tin vi anh ch em, lang nghe nhng tran tr cua anh ch em va tiep tuc phuc vu cac nhu cau cua Hoi Thanh tai Viet Nam. Chung ta cung trong s hiep thong!

Th nay la mot cach the bay to vi tat ca moi ngi tnh huynh e cua toi va s hiep thong cua Hoi Thanh trong giai oan kho khan va lo au nay. Do s sang suot va long nhiet thanh tong o cua anh ch em thuc ay, toi viet th nay v toi muon c gan anh em, cac v Lanh ao Hoi Thanh tai Viet Nam, va cung ong hanh vi cac tn hu Cong giao cung nh dan toc Viet Nam tren cung mot hanh trnh. ieu quan trong la khong e mat long nhiet thanh cua c tin va niem hy vong cua Tin Mng!

Nh c Thanh cha Phanxico a noi trong cn ai dch Covid-19 nay: "Niem hy vong cung bi no lc cua chung ta, va chung ta can giup nhau e gi cho niem hy vong c song ong va hieu nghiem. Toi muon noi rang mot niem hy vong lan toa c nuoi dng va xac tn trong s gap g vi ngi khac, va, nh mot mon qua va bon phan, c trao ban cho chung ta e tao nen mot "trang thai bnh thng" mi ma chung ta ang het long mong i".

Knh tha quy c Hong y, quy c Tong Giam muc va Giam muc, anh ch em than men,

Toi nhac lai vi tng ca nhan li tri an sau sac v nhng g anh ch em a lam trong giai oan phc tap nay. Xin Chua Giesu chuc lanh cho anh ch em va xin c N ong Trinh, ma hom nay chung ta knh nh c Me Len Tri, canh gi anh ch em luon mai.

Vi phep lanh Tong Toa,

Tong Giam muc Marek Zalewski

ai dien Toa Thanh

Singapore, ngay 15 thang 8 nam 2020

Le c Trinh N Maria Hon Xac Len Tri

(Nguon: HGMVN)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page