Nhng Giao phan Viet Nam

a co thong bao dang le tr lai

 

Nhng Giao phan Viet Nam a co thong bao dang le tr lai.

Van Viet

Saigon (WH 08-05-2020) - Trong boi canh ca nc bc sang giai oan mi phong chong dch benh covid-19, mot so Giao phan Viet Nam a co thong bao cho phep dang thanh le cong oan tr lai. Sau ay la danh sach cac Giao phan a co thong bao:

1. Giao phan Ha Tnh: Thong bao ngay 23-04-2020

2. Giao phan Lang Sn - Cao Bang: Thong bao ngay 23-04-2020

3. Giao phan My Tho: Thong bao ngay 09-05-2020

4. Giao phan Vinh: Thong bao ngay 24-04-2020

5. Giao phan a Lat: Thong bao ngay 25-04-2020

6. Giao phan Ba Ra: Thong bao ngay 08-05-2020

7. Giao phan Qui Nhn: Thong bao ngay 08-05-2020

8. Giao phan a Nang: Thong bao ngay 08-05-2020

9. Giao phan Kon Tum: Thong bao ngay 08-05-2020

10. Tong Giao phan Sai Gon: Thong bao ngay 08-05-2020

11. Giao phan Phu Cng: Thong bao ngay 08-05-2020

12. Giao phan Long Xuyen: Thong bao ngay 08-05-2020

13. Tong Giao phan Ha Noi: Thong bao ngay 08-05-2020

14. Giao phan Xuan Loc: Thong bao ngay 09-05-2020

15. Giao phan Can Th: Thong bao ngay 09-05-2020

16. Giao phan Ban Me Thuot: Thong bao ngay 09-05-2020

17. Giao phan Hai Phong: Thong bao ngay 09-05-2020

...

Theo Thong bao cua Trng ban Ton Giao Chnh Phu vao chieu ngay 08 thang 05 nam 2020, cac ton giao a c sinh hoat bnh thng tr lai, nhng phai am bao cac bien phap phong chong dch Covid-19. V vay, tat ca cac Giao phan Viet Nam a c dang thanh le cong oan tr lai.

Chung toi se tiep tuc cap nhat thong bao cua cac giao phan e moi ngi co the tiep nhan c nhng hng dan muc vu cua cac Giam muc trong giai oan mi phong chong Covid-19. Mong quy v theo doi.

(Cap nhat luc 08hh40, ngay 09-05-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page