Th cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Gi Cong ong Dan Chua

 

Th cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam Gi Cong ong Dan Chua.

HGM VN

Saigon (WH 06-05-2020) - Th cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam Gi Cong ong Dan Chua:


Hoi ong Giam Muc Viet Nam.


Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Th Gi Cong ong Dan Chua

Ngay 05 thang 05 nam 2020

Anh ch em than men,

T au nam 2020 en nay, ca the gii phai vat lon vi ai dch COVID-19 va sc tan pha khung khiep cua no. Viec phong chong dch benh tai cac quoc gia cung nh tai Viet Nam a lam cho nhieu sinh hoat xa hoi b nh tre, ke ca sinh hoat ton giao. Nay lenh cach ly xa hoi v dch benh ang c ni long tng bc, mot so Giao phan ang chuan b to chc lai cac sinh hoat ton giao. Trong boi canh ac biet nay, vi trach nhiem muc t, chung toi gi en anh ch em th nay e cung vi anh ch em lang nghe nhng "dau ch cua thi ai", va suy ngh ve i song Giao hoi trong tng lai.

Nhn lai cong tac phong chong dch benh hn mot thang qua, ngi Cong giao chung ta a cung vi toan xa hoi ve nen mot hnh anh ep ve tnh lien i, cung lo lang trc moi nguy hiem cua dch benh, va cung no lc phong chong het sc co the. Vi y thc o, chung ta a cung moi thanh phan xa hoi tuan thu nhng ch th cua c quan cong quyen va chuyen mon, e phong chong dch benh mot cach kha hieu qua tai Viet Nam. Cu the la chung ta a chap nhan han che cac sinh hoat ton giao, ke ca trong Tuan Thanh va Phuc Sinh la cao iem va tam iem cua Nam phung vu.

Cung trong thi gian qua, nhieu dau hieu cua c tin trng thanh c bieu lo, nh s quy trong Thanh Le, khao khat c rc Thanh The, hiep thong vi c Thanh Cha Phanxico va vi toan Giao hoi e cau xin Thien Chua cu thoat nhan loai sm thoat khoi dch benh. Hn na, nhieu ca nhan cung nh nhieu tap the con tham gia cac chng trnh tr giup khan cap cho nhng ngi tung thieu trong hoan canh dch benh. ong thi, y thc trach nhiem cung c nang cao oi vi moi trng song, moi trng thien nhien, moi trng xa hoi cung nh moi trng tam linh.

Tuy nhien, tnh trang khong the quy tu moi Chua nhat e c hanh phung vu chac chan cung anh hng tieu cc en i song cua cac cong oan, v chnh "vao ngay th nhat trong tuan", Chua Kito Phuc sinh a quy tu cac mon e ang tan mac thanh mot cong oan (X. Ga 20,19-31). Chung toi ac biet quan tam va chia se nhng lo lang cua cac bac phu huynh oi vi gii tre va thieu nhi. That vay, se rat thiet thoi cho i song ao cua gii tre va thieu nhi neu khong sm m lai cac lp Giao ly, khong sm to chc lai cac sinh hoat oan the trong giao x, giao hat va giao phan, khong lanh nhan cac b tch, ac biet la xng toi, tham d Thanh Le va rc le. Trong mot thi ai ma nhu cau tam linh b xep vao hang th yeu, cac em se de sa nga trc nhng quyen ru vat chat va hng thu, en noi coi o nh muc ch toi hau cua cuoc i.

Chnh v the, hng ti giai oan hau dch benh, chung toi muon gi en anh ch em mot so e ngh cu the cho i song c tin.

Vi cac gia nh cong giao: trong thi gian dch benh, anh ch em khong the en nha th dang le, ch nha d le trc tuyen, nhng chnh luc ca gia nh quay quan trc ban th Chua e d le trc tuyen, anh ch em lai cam nhan ro net hn gia nh la en th cua Chua, Chua ang hien dien trong gia nh anh ch em. Khi dch benh qua i, khong con d le trc tuyen na, c mong anh ch em tiep tuc song cam nhan o bang nhng gi cau nguyen chung trong gia nh. Cam nhan Chua ang hien dien trong gia nh se giup chung ta yeu thng gan ket vi nhau hn, quan tam en nhau hn, biet "tha th cho nhau va chu ng lan nhau" nh thanh Phaolo khuyen day (Cl 3,12-21). Nh the gia nh anh ch em se tr thanh Hoi thanh tai gia nh sach Tong o cong vu mo ta, va lam chng ve ve ep cua ao cho nhng ngi chung quanh (X. Cv 2,46-47).

Vi cac cong oan giao x: trong thi gian dch benh, khong the en nha th do lenh cach ly xa hoi, chung ta khao khat c en nha th dang Thanh Le, lanh nhan cac B tch va tham gia cac sinh hoat cua cong oan giao x. Luc o anh ch em cam nhan ro net nhu cau cong oan trong i song c tin. ung nh the, c tin Cong giao t ban chat mang tnh cong oan. Vay khi co the sinh hoat lai bnh thng, anh ch em hay phat huy tnh cong oan o, hang hai tham gia cac c hanh phung vu, cac sinh hoat ve giao ly, kinh nguyen va phuc vu trong cong oan. Se cang hu hieu hn na neu cac khu xom, oan hoi, cong oan c ban... c hng dan e cung nhau chia se Li Chua va chia se i song, cung nhau loan bao Tin Mng Phuc Sinh. Cach rieng vi nhng anh ch em ang tch cc song n goi Tong o giao dan, chung toi khuyen khch anh ch em can am dan than, tr thanh muoi men va anh sang (X. Mt 5,13-17) trong moi trng anh ch em ang song va lam viec, gop phan xay dng Nc Thien Chua ngay tai tran gian nay.

ac biet vi anh em linh muc va nam n tu s: trong thi gian dch benh, oi luc chung ta cam thay hut hang v b dt ra khoi nhng cong viec muc vu quen thuoc. The nhng ay cung la thi gian giup chung ta chu tam hn en i song noi tam la nguon moi hoat ong tong o. Khi dch benh qua i va cac sinh hoat muc vu bnh thng tr lai, c mong anh ch em se gi ngon la noi tam luon bng chay va nhiet tnh hn trong s vu a lanh nhan, e ong hanh va phuc vu cong oan Dan Chua cach tch cc hn, theo gng c Kito, v Muc t nhan lanh.

Anh ch em than men, Viet Nam cha chnh thc cong bo het dch benh nhng hi vong ngay o a gan ke. Vi c tin, chung ta hay can am song tinh than Phuc Am trong moi hoan canh. Vi c cay, chung ta cau xin n bnh an cho at nc va the gii, ong thi bay to thien ch cong tac vi toan xa hoi tiep tuc phong chong dch benh. Va vi c ai, chung ta hay tr thanh ngi Samaritano nhan hau (X. Lc 10,29-37) cham soc cha lanh nhng vet thng va si am tam hon cua anh ch em ong loai, e "ho c song va song doi dao" (Ga 10,10). Nhng sinh hoat nay se co nhieu y ngha va hieu qua hn neu chung ta cung cong tac vi moi ngi thanh tam thien ch e xay dng mot moi trng song trong lanh, vui ti, va yeu thng.

Nh li bau c cua c Me La Vang va cac Thanh T ao Viet Nam, xin Chua chuc lanh cho tat ca chung ta, cho que hng Viet Nam, va cho toan the gii.

 

Chu tch HGMVN

(An ky)

TGM. Giuse Nguyen Ch Linh

Tong Giao phan Hue

 

Chu tch Uy ban Giao dan

(An ky)

GM. Giuse Tran Van Toan

Giao phan Long Xuyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page