Giao phan Long Xuyen c mong

tr thanh mot bong hoa dang tien Me Maria

 

Giao phan Long Xuyen c mong tr thanh mot bong hoa dang tien Me Maria.

GM Giuse Tran Van Toan

Long Xuyen (WH 28-04-2020) - Th Muc Vu Thang 5 nam 2020 - Ky Niem 60 Nam Thanh Lap - Giao Phan Long Xuyen c Mong Tr Thanh Mot Bong Hoa Dang Tien Me Maria.

Anh ch em than quy!

Trong nam ky niem 60 nam thanh lap giao phan, chung ta va song mua chay, tuan thanh, va phuc sinh mot cach ac biet cua thi dch benh Covid-19. Cuoc song van c tiep dien. Cung vi the gii, chung ta ang phai oi dien vi nhng thach o ln a dang cua thi hau dch benh. Thi gian van c troi. Chung ta bc vao thang Nam, thang Hoa ton knh Me Maria. Trong boi canh nay, Th muc vu thang Nam co chu e Ky Niem 60 Nam Thanh Lap, Giao Phan Long Xuyen c Mong Tr Thanh Bong Hoa Dang Tien Me Maria.

Trc het, chung ta cung suy t trnh thuat cua Tin Mng thanh Gioan 2, 1-12, ve s phep la tai tiec ci Cana. 3 y tng c gi y giup suy t va cau nguyen:

1/ Vi tiec ci, mot gia nh mi c hnh thanh. ay la mot sinh hoat trong ai cua gia nh mi. Tiec ci ang vui vi nhng li cau chuc hanh phuc, th s co xay ra. Het ru.

Trong hien tnh, gia nh nhan loai ang vui hng cuoc song. ang t hao ve nhng thanh cong trong nhieu lanh vc. ang e ra nhng d an phat trien trong tng lai. Nhieu tham vong c len ke hoach, ke ca tham vong ba chu hoan cau. The roi ai dch Covid-19 xay ra, em lai kinh hoang cho ca the gii vi nhieu u sau, lang lo, benh tat va chet choc.

2/ Trong tiec ci cung co Chua Giesu, co cac mon e au tien cua Chua Giesu, va co Me Maria hien dien. Khi het ru, khong ai biet s co ang xay ra. Nhng Me Maria biet. Va qua s can thiep cua Me Maria va cung nh s vang phuc cua cac gia nhan, Chua Giesu a lam phep la bien nc thanh ru cho tiec ci tiep tuc, tiep tuc vi niem vui va hanh phuc.

Hien tai, ca the gii, ac biet la cac v hu trach va cac chuyen vien, ang don no lc phong chong dch benh tren toan the gii vi c mong co thuoc cha tr va phong nga virus corona. Cung luc, nhieu li cau nguyen cua cac tn o cac ton giao at niem tin tng vao ang Ch Ton. Rieng vi giao hoi Cong Giao, qua Me Maria, chung ta khan cau Thien Chua bay to tnh yeu va quyen nang cua Ngai e nhan loai tiep tuc c song va song doi dao.

3/ Sau phep la tai tiec ci Cana, mot cong oan mi c hnh thanh trong niem tin. Tin Mng tng thuat: "c Gie-su a lam dau la au tien nay tai Ca-na mien Ga-li-le va bay to vinh quang cua Ngi. Cac mon e a tin vao Ngi. Sau o, Ngi cung vi than mau, anh em va cac mon e xuong Ca-phac-na-um va lai o t ngay" (c.11-12). ay la cong oan se c phat trien thanh giao hoi Chua Kito va tr thanh mam mong cua cong oan Nc Thien Chua se c thanh toan vao ngay tan the.

Lch s nhan loai c hnh thanh bi nhng s co xay ra noi tiep nhau. Lch s nay bien thanh lch s Cu o. Trong lch s Cu o, moi ngi c mi goi tham d vao gia nh cua Thien Chua, e yeu thng nhau, cung nhau xay dng the gii nay thanh "Tri mi at mi ni cong ly ng tr" (2 Pr 3, 13).

Anh ch em than men!

Cho en gia thang T, a co tren 210 quoc gia va vung lanh tho b dch benh hoanh hanh vi tren 2 trieu ca nhiem benh, tren 126 ngan t vong, va co tren 478 ngan trng hp c cha khoi. That kho co the co thong ke ay u ve he qua tai hai do ai dch Covid-19 gay ra cho the gii. Hn na, trong khi the gii con ang vat va lao ao phong chong dch benh, th ong thi cung phai oi dien nhng thach o khong lo cho tng lai.

Giao phan Long Xuyen ta n Chua, Me Maria va cac v tien boi v n bnh an trong giao phan. Ngoai ra, trong thi gian v gian cach xa hoi, cong oan dan Chua trong giao phan c ghi nhan la song ao trng thanh hn, i vao i song noi tam hn, hiep nhat vi nhau hn, cu the la tham d cac Thanh Le va gi chau Thanh The trc tuyen cach sot sang, va hiep thong cau nguyen vi Chang ang Thanh Gia, Lan chuoi Long Thng Xot Chua, va cac gi y tnh tam Mua Chay va Phuc Sinh. Chung ta ta n Chua va cam n nhau v ang c n bien oi.

Tuy nhien, chung ta cung phai quan tam en nhieu va rat nhieu thach o cho xa hoi va giao hoi thi hau dch benh. 3 thach o nong cot ma giao phan can quan tam: Mot la cuoc song kho khan hn vi cai ngheo va v the s oi hoi ap ng cac nhu cau vat chat la rat ln. Hai la cac tng quan, ac biet la tng quan gia nh co nhieu thay oi, va v the, chu ngha ca nhan vi cai toi ch ky la mot cam do ngay cang khac nghiet hn. Ba la viec song ao oi hoi s trng thanh c tin hn, v the s thanh luyen va phat trien c tin ca nhan va tap the la mot thach o ln.

Trong bau kh nay, chung ta khch le nhau thc hien cac sinh hoat tu c, muc vu, va loan bao tin mng la song va hoat ong vi Chua Kito theo gng mau Me Maria e bien oi ca nhan va tap the Giao phan thanh bong hoa dang knh Me va cung Me dang len Thien Chua. Gng mau cua Me Maria la:

Vi tnh chat cua mot ngi phu n nha que tai Nazareth, c Me hien dien am tham khiem ton tai tiec ci. Vi tnh mau t, c Me phuc vu nh la chiec cau noi gia Chua Giesu va cac gia nhan trong tiec ci. T xng la n ty cua Thien Chua, c Me t huy lui vao hau trng e Chua hanh ong va vinh quang thuoc ve Chua e cac mon e tin. Nhat la, s hien dien cua c Me la yeu to e hnh thanh mot gia nh mi cho Thien Chua: "Ai la me ta, ai la anh em ta, o la nhng ngi thc hanh y muon cua Thien Chua" (x Mt 12, 50).

e tr thanh bong hoa dang tien Me trong thang Nam, giao phan Long Xuyen c e ngh thc hien 3 sinh hoat sau ay:

Th nhat la hay yeu men Thanh The. Cu the la qua viec sieng nang tham d Thanh Le va rc le, yeu men oc Kinh thanh, va viec ton th Thanh The. Rat khch le cac giao x, giao ho co nhng Phong Thanh The c to chc va khch le cac ca nhan va cac nhom nho trong giao x en ton th Thanh The. ay, khong phai Chua bien nc thanh ru, ma Chua bien banh ru tr thanh Mnh Mau Thanh Chua e thc hien li ha "Thay cung cac con moi ngay cho en tan the" (Mt 18,20).

Th hai la yeu thch lan chuoi Man Coi. ac biet la co vu cho cac ban tre va thieu nhi, t la mot chuc kinh moi ngay. Lan chuoi Man Coi vi tam tnh vang theo li khuyen nhu cua Me Maria, "Ngi bao g, cac anh c viec lam theo" (Ga 2, 5). Cung can to chc oc kinh gia nh e lan chuoi Man Coi, dang gia nh, gia nh giao phan va gia nh nhan loai cho Thien Chua qua Me Maria nh nhng bong hoa ep ti muon sac hng.

Th ba la hay yeu thch s phuc vu cach khiem ton, nh Me Maria am tham phuc vu; phuc vu trong gia nh, trong cong oan giao x, giao ho trong cac tng quan xa hoi. Chung ta can ac biet quan tam en cac gia nh co nhng ngi au benh, gia ca va qua i trong lanh a cua cong oan mnh, du khac niem tin va triet ly song, ke ca nhng ngi khong co thien cam vi chung ta.

Giao phan xin dang len Me nhng bong hoa thien ch e bieu lo tnh con thao dang knh Me, va qua Me ton th Thien Chua.

N Vng ban s bnh an, cau cho chung con.

+ Giuse Tran Van Toan

Giam muc giao phan Long Xuyen

(Nguon: giaophanlongxuyen.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page