Phong van c Tong Giam Muc

ai dien Toa Thanh tai Viet Nam

ve ai dch Covid-19

 

Phong van c Tong Giam Muc ai dien Toa Thanh tai Viet Nam ve ai dch Covid-19.

Dung Hanh chuyen ng

Saigon (WH 25-04-2020) - Phong van c Tong Giam Muc ai dien Toa Thanh tai Viet Nam: ai dch virus corona la thi iem e lng gia lai va "do xet" chnh chung ta.

Nhan dp le knh Thanh s Macco, bon mang c Tong Giam muc ai dien Toa Thanh, Truyen thong Hoi ong Giam Muc Viet Nam a lien he vi c Tong Giam muc Marek Zalewski e chuc mng va phong van ngai ve tnh trang ai dch hien nay.

1. BTT: Tha c Tong, nh chung con c biet, thang trc c Tong a quyet nh hoan cac chuyen tham vieng muc vu tai mot vai giao phan Viet Nam v dch benh. Xin c Tong vui long cho chung con biet ly do cua quyet nh nay?

TGM: V luon cap nhat tnh hnh bung phat COVID-19 tai Trung Quoc, ngay t au nam (thang 1, thang 2), nen toi co the noi rang virus corona chung mi nay rat de lay nhiem. Trc het, hay c xem no lan en cac quoc gia khac chau A nhanh nh the nao, va bay gi en nhng vung con lai tren the gii, chung ta co the khang nh rang du lch la mot trong nhng yeu to chnh gop phan gay ra ai dch toan cau nay.

Th en, tai Singapore, ni toi c tru co nhieu ca nhiem hn Viet Nam. Do o, vi trach nhiem xa hoi va e thc hien cac hng dan cu the t Toa Thanh oi vi Bo ngoai giao, cung nh sau khi tham khao y kien cac Giam muc lien he, toi a quyet nh han che viec i lai va thc hanh gian cach xa hoi ca Singapore va Viet Nam e ngan nga s lay lan cua COVID-19.

2. BTT: Thang trc, Singapore c ca ngi la hnh mau trong ng pho oi vi virus corona, Giao hoi Singapore cung a tam dng cac c hanh phung vu chung va nhng hoat ong khac. Xin c Tong chia se vi chung con ve tnh hnh tai Singapore?

TGM: Singapore a b anh hng do khung hoang SARS 2003 trc ay nen co lap trng rat than trong oi vi cuoc chien chong virus corona chung mi. Theo khuynh hng nay, chung ta co the thay cac ca nhiem a khi phat nhng ni tu tap ong ngi. V the, c Tong Giam muc Singapore a quyet nh tam dng cac Thanh le cong oan va cac sinh hoat khac t ngay 14 thang 02 nam 2020. Bien phap nay c thc hien can trong nh chung ta thay ket qua hien nay, khong co bat c ca nhiem nao t nha th Cong giao. Hn na, tiep theo viec nh ch nay, chung ta co the thay chnh phu Singapore tng bc thc hien cac bien phap nghiem ngat hn nh han che so lng ngi tu tap, tham ch en mc yeu cau tat ca c dan nha, ch co cac dch vu thiet yeu hoat ong. ieu nay cho thay tam nhn xa va cach quan tr can trong cua Giao hoi a phng tai Singapore.

3. BTT: La mot nha ngoai giao Toa Thanh, c Tong nhan thay ieu g ni Giao hoi trong thi iem ai dch lch s nay? c Tong co li khuyen nao cho Viet Nam chung con?

TGM: That vay, nam 2020 la nam thach o ve moi mat: tai chnh, the ly, tnh cam, xa hoi va tinh than. Trong giai oan ac thu nay khi khong the quy tu trong cac nha th e cung nhau th phng Chua, chung ta hay nh lai cach thc ma cac Tong o a bat au s vu vi nhng nhom nho "qui tu trong nha" va hay nhan ra Giao hoi a tien trien nh the nao t thi Chua [Giesu] cho ti nay.

Lien quan en tnh hnh tai Viet Nam, toi biet rang:

- Ngay 02 thang 02, c cha Tong Th ky Hoi ong Giam muc a thong bao vi Giao hoi Viet Nam ve s bung phat cua benh dch mi nay va lu y mot so bien phap phong tranh lay nhiem; tiep theo o, Uy ban Phung t a pho bien ban kinh nguyen chung cho ca giao hoi cung cau nguyen cho dch benh sm cham dt.

- Ngay 25 thang 03, c Tong Giam muc Giuse Nguyen Nang a gi th thong bao cho giao s va giao dan trong Tong Giao phan cua ngai ve viec tam ngng cac buoi c hanh phung vu chung trong tuan va Chua Nhat.

- Vai ngay sau o, hau het cac giao phan Viet Nam eu co mot hng chung la tam dng cac buoi c hanh phung vu cong ong. Tn hu Viet Nam tham d phung vu va cau nguyen trc tuyen nh lan chuoi Man coi, suy ton Long Chua Thng Xot, va chau Thanh The.

- Ngay 31 thang 03, c Tong Giam muc Tong giao phan Saigon a xuat hien tren ng trong oan video vi thong iep keu goi giao dan chung tay tr giup nhng ngi ben le xa hoi va nhng ngi buon ban rong la nhng anh ch em b anh hng trc tiep trong thi gian gian cach xa hoi.

- Tat ca nhng bien phap bao ve c chnh phu Viet Nam a ra, chang han nh ngay 01 thang 04, lenh gian cach xa hoi a chnh thc bat au trong ca nc, siet chat giao thong va ap dung lenh yen trong nha.

- Ngay 02 thang 04, c Cha Chu tch Hoi ong Giam Muc gi th keu goi toan the Giao hoi Viet Nam chon ngay 04 thang 04 la ngay Giao hoi c hanh Thanh le ac biet trong thi gian ai dch theo tinh than cua Sac lenh 156/20 cua Bo Phung t va Ky luat cac B tch.

Hay tuan thu cac qui nh va Khuyen cao nay, ng quen ngi ngheo gia cac ban va hay tham d tch cc vao i song cau nguyen cua Hoi Thanh!

Toi hoc theo mau gng tuyet vi cua c Thanh cha Phanxico. Nh anh ch em biet, c Thanh cha cua chung ta a thc hien rat nhieu sang kien chong Covid-19. Ngai keu goi tat ca tn hu cung thc hien: cau nguyen cho ai dch mau cham dt, giup tha nhan va vng tin ni Chua.

Trc khi ket thuc, toi muon nhan manh rang ay cung la thi iem chung ta can phai lng gia lai va "do xet" chnh ban than. e thay chung ta la mon e nh the nao cua Chua, hay xem mnh co that s yeu men ang Cu o, ang Phuc sinh va Thien Chua hang song cua chung ta, co trung thanh tuan gi cac gii ran cua Chua khong?

Chung ta co the chat van ban than ve tnh yeu chan thc cua ta oi vi Chua:

- Co phai tnh yeu cua ta danh cho Chua b ong khung vi thoi quen x cng khi tham d Thanh le Chua nhat khong?

- Gia cn khung hoang toan cau, chung ta co mat c tin va thieu trong cay ni Chua khong?

- Khi cac nha th ong ca, chung ta co quen Chua khong?

Cam n anh ch em. Xin Chua ban phuc lanh cho Viet Nam!

BTT: Xin chan thanh cam n c Tong.

Truyen thong Hoi ong Giam Muc Viet Nam thc hien

Dung Hanh chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page