Thong bao ve viec c hanh

ngay toan quoc cau nguyen

cho dch benh sm cham dt

 

Thong bao ve viec c hanh ngay toan quoc cau nguyen cho dch benh sm cham dt.

GM Emmanuel Nguyen Hong Sn

Ba Ra (WH 3-04-2020) - Thong bao ve viec c hanh ngay toan quoc cau nguyen cho dch benh sm cham dt:

 

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Uy Ban Phung T

Thong Bao

ve viec c hanh

ngay toan quoc cau nguyen cho dch benh sm cham dt

04.04.2020

Chieu theo Thong bao Khan ve ngay toan quoc cau nguyen cho dch benh sm cham dt do c Tong Giam muc Giuse Nguyen Ch Linh, Chu tch Hoi ong Giam muc, ky ban hanh ngay 02 thang 04 nam 2020;

Uy ban Phung t tran trong thong bao ve viec c hanh nay nh sau:

1. Tai cac giao phan, ngay cau nguyen c bat au t Thanh le, trc tuyen hoac c hanh rieng t, chieu th Sau 03.04.2020;

2. Trong cac Thanh le t chieu th Sau, du khong co giao dan tham d hoac co giao dan tham d trc tuyen, v chu te se oc ban van cua "Thanh Le Trong Thi Gian ai Dch", vi:

- Le phuc Tm,

- oc Kinh Tien tung Thng kho I,

- oc "Li nguyen tren dan chung" trong phan Nghi thc Ket le, sau Li Nguyen Hiep Le va li chao chuc "Chua cung anh ch em" trc khi ban phep lanh;

3. Cac Thanh le sau 16g00 ngay th Bay, 04.04.2020, phai c hanh theo phung vu le La;

4. Mi goi cac thanh phan Dan Chua cau nguyen ac biet, khi c hanh hoac tham d Thanh le, ong thi gia tang cac gi cau nguyen, Chau Thanh The, hy sinh ham mnh, thc thi bac ai...

Ba Ra, ngay 03/04/2020

a an ky

+Emmanuel Nguyen Hong Sn

Giam muc Ba Ra

Chu tch Uy ban Phung T

(Nguon: Truyen thong HGMVN)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thanh Le Trong Thi Gian ai Dch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page