Nhng ngi vo gia c Madrid

viet th ong vien

cac benh nhan nhiem virus corona

 

Chng Trnh cac Thanh le trc tuyen tai cac Giao phan Viet Nam.

Van Viet

Saigon (WH 30-03-2020) - V mc o nguy hiem cua ai dch covid-19, hau het Giao phan tai Viet Nam eu a tam ngng c hanh thanh le co ong giao dan tham d. ay la ieu vo cung ang tiec, va kho co the nao bu ap c. Tuy nhien, e nang phan nao i song c tin cua dan Chua, nhieu Giao phan cung a to chc thanh le trc tuyen tren cac phng tien truyen thong xa hoi. Truyen thong Hoi ong Giam muc xin c thng xuyen cap nhat thi gian va ng link cac thanh le trc tuyen cua cac giao phan theo danh sach di ay:

 

I. Giao Tnh Ha Noi

1. Tong giao phan Ha Noi:

- Le ngay thng: 05g30 va 18g30

- Le Chua nhat: 07g00 va 18g00

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCGyTVQ6ufNhSkeh7YKaaRpA

2. Giao phan Bac Ninh:

3. Giao phan Bui Chu:

4. Giao Phan Ha Tnh:

5. Giao phan Hai Phong:

- Thanh le ngay thng: 06h00 va 18h00.

- Thanh le Chua nhat: 6h30 va 18h00.

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_kN35i5Gayem-w

6. Giao phan Hng Hoa:

- Thanh le Th Bay va Chua Nhat: 19h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UClrD9tLrkrVGTGrrcw5Volw

7. Giao phan Lang Sn - Cao Bang:

8. Giao phan Phat Diem:

- Thanh le ngay thng: 05h30

- Thanh le Th Bay va Chua Nhat: 05h30 va 19h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/user/gpphatdiem

9. Giao phan Thai Bnh:

- Thanh le Chua nhat: luc 06h00 va 19h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCIijYSUIv9vpF1dcFJeiPwQ

10. Giao phan Thanh Hoa:

- Thanh le hang ngay: luc 05h00

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UC-B8RmqGT7mvescjqaOllLg

11. Giao phan Vinh:

- Thanh le Th Bay: luc 19h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UC9eYib-oy6lrDl-Ra6HLQmg

 

II. Giao Tnh Hue

1. Tong giao phan Hue:

- Thanh le ngay thng: 05h30

- Thanh le Chua nhat: 05h30 va 16h30.

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCiJoqMrcjTopRd8daAV634Q

2. Giao phan Ban Me Thuot:

- Thanh le ngay thng: 05h15

- Thanh le Chua nhat: 09h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCZpuKX0EuR3UgxYTJJf1_UQ

3. Giao phan a Nang:

- Thanh le hang ngay: luc 17g15

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCl2S1keGlkbhxTq_zhAqlIw

4. Giao phan Kon Tum:

- Thanh le ngay thng: 05h30 va 17h30

- Thanh le Chua nhat: 06h00 va 17h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCrElveLZ_Xplz14m1f8Bm3Q

5. Giao phan Nha Trang:

- Thanh le ngay thng: 04h45

- Thanh le Chua nhat: 05h00

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UC3-MNZYK4FZ2KHGVo593FfA

6. Giao phan Qui Nhn:

- Thanh le ngay thng: 05h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCz9W-QblL3Pmx5pm_V__b5w

 

III. Giao Tnh Saigon

1. Tong giao phan Sai Gon:

- Thanh le ngay thng: 05h30 va 17h30

- Thanh le Th Bay: 05h30, 17h30 va 19h00

- Thanh le Chua nhat: 05h30, 07h30 (Le Thieu Nhi), 09h30 (le tieng Anh, English mass), 10h30 (le tieng Phap, la messe en Francais), 17h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCtoQh7mQikZsztA1OQRSFvw

2. Giao phan Ba Ra:

- Thanh le hang ngay: 19h00

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w

3. Giao phan Can Th:

- Thanh le Chua nhat: 05h00; 07h00; 17h00 va 19h00

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ

4. Giao phan a Lat:

- Thanh le ngay thng: 05h15

- Thanh le Chua nhat: 06h00 va 18h00

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCIOdFnLichFisVftMHtMEvQ

5. Giao phan Long Xuyen:

- Thanh le Chua nhat: 05h00

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

6. Giao phan My Tho:

- Thanh le Chua nhat: 05h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCIFyZjZUwYxHoZTy8uIO7aA

7. Giao phan Phan Thiet:

8. Giao phan Phu Cng:

- Thanh le ngay thng: 05h00

- Thanh le Chua nhat: 05h00 va 17h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCXRaoVFcLvhmTbbSzwAzgAQ

9. Giao phan Vnh Long:

- Thanh le hang ngay: 08h00

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UC4EdQK8F58P--495xpyFYfA

10. Giao phan Xuan Loc:

- Thanh le hang ngay: 04h30, 05h30 va 19h15

- Thanh le Chua Nhat: 04h30, 05h30, 07h00 va 19h15

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ay

Q?fbclid=IwAR34MtOollSSjKjDyU7WszdM7_R8sh6ckTUDl7gSIIR4mjNgnoa8Z-JsBVA

- Thanh le hang ngay: 17h30

Link trc tuyen tai ay: https://www.youtube.com/channel/UCS_oMEgkAwPo3FmBDqHV0lw

- - - - - -

Cap nhat luc 15h00, ngay 30-03-2020. Chung toi se tiep tuc cap nhat thong tin, mong quy v theo doi.

(Nguon: Truyen thong HGMVN)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page