Le ky niem 20 nam

ngay thay giang Anre Phu Yen

c ton phong Chan phc

 

Le ky niem 20 nam ngay thay giang Anre Phu Yen c ton phong Chan phc.

GM Mattheo Nguyen Van Khoi

Qui Nhn (WH 06-03-2020) - Le Knh Chan Phc Anre Phu Yen. Ky niem giap 20 nam ngay thay giang Anre Phu Yen c ton phong Chan phc (05.03.2000 - 05.03.2020)

Sau ay la li au le va bai giang c Cha Matheo Nguyen Van Khoi, Giam muc Giao phan Qui Nhn trong thanh le ky niem nay:

Li au le

Trong knh c cha Phero,

Trong knh c cha Giuse Nguyen Tan Tc, Giam muc Giao phan Phu Cng,

Knh tha Cha Tong ai dien, qu Cha hat trng, qu Cha, qu tu s nam n, chung sinh va qu ong ba anh ch em than men,

Hom nay chung ta long trong c hanh thanh le mng knh Chan phc Anre Phu Yen, v t ao tien khi, "Ngi chng th nhat" cua Giao Hoi Viet Nam va cung la mot bac tien nhan cua Giao phan Qui Nhn, nhan ngay ky niem giap 20 nam ngai c Giao Hoi ton phong len bac Chan phc. Ngai la mau gng tuyet vi ve mot i song c tin manh me, mot long nhiet thanh trong cong cuoc truyen giao, mot kh phach anh hung dam hien ngang chap nhan cai chet v ao, nhng tren het la mot tnh yeu cao o va manh liet oi vi Chua Giesu.

Chung ta c hanh thanh le nay trc het la e dang li ta n Thien Chua, v Ngi a ban cho canh ong giao phan Qui Nhn chung ta ngay t thi ky au tien a la ni phat sinh mot hoa trai tot lanh thanh thien, mot tong o nhiet thanh va mot v t ao anh hung, la Chan phc Anre Phu Yen. Chung ta cung ta n Chua v biet bao n lanh Chua a tuon o xuong tren giao phan nh li chuyen cau cua ngai.

Cung trong thanh le nay, chung ta ton vinh Chan phc Anre Phu Yen va neu cao tam gng cua ngai cho moi ngi noi theo. ong thi chung ta cau xin Chua cho moi ngi chung ta biet noi gng ngai e song c tin manh me, gop phan vao viec rao giang Tin Mng tren que hng. Cuoi cung, chung ta cung cau xin Chua ban cho ngai sm c Giao Hoi tuyen phong len hang Hien thanh, e gng sang cua ngai cang tr nen sang choi hn oi vi moi ngi chung ta, nhat la gii tre.

Bai giang

Chua nhat, ngay 05 thang 03 Nam thanh 2000, di bau tri trong vat va ngap tran anh nang ban mai am ap cua nhng ngay au xuan, trong mot nghi le long trong tai en th thanh Phero Roma, thay giang Anre Phu Yen cua chung ta a c Thanh Giao Hoang Gioan Phaolo II tuyen phong Chan phc vi tc hieu co mot khong hai la "Ngi chng th nhat". Hom nay, ngay 05 thang 03 nam 2020, ky niem ung 20 nam ngay tuyen phong Chan phc cua ngai, cung trong nhng ngay au xuan, cong oan dan Chua Giao phan Qui Nhn cung nhau qui tu ve ngoi nha th Chnh toa nay e c hanh thanh le ta n Thien Chua, ton vinh Chan phc Anre Phu Yen va cau nguyen cho Giao phan.

Thay giang Anre Phu Yen, mac du mi c ton phong Chan phc sau 117 Thanh t ao Viet Nam, nhng ngai khong phai la ngi th 118, ma la "Ngi chng th nhat" ng au danh sach nhng chng nhan c tin cua ca Giao Hoi Viet Nam. Ngai la cua le au mua a c dang cho Thien Chua e m ra cho Giao Hoi Viet Nam mot mua xuan ti tham va mot vu mua boi thu. Noi en ten tuoi cua moi v trong so 117 Thanh t ao, co the nhieu ngi khong biet, hay cac ngai ch c biet tai a phng cua cac ngai, trong khi o noi en Anre Phu Yen th au ngi ta cung biet, mac du ngai ch mi la mot v Chan phc, hay con goi la A thanh. ieu o phan nao cung noi len tam quan trong cua ngai trong lch s Giao Hoi Viet Nam.

Trong Li noi au cua tac pham noi tieng mang ta e "Ngi chng th nhat", tac gia Pham nh Khiem a m au bang mot khang nh chac nch nh sau: "Trong qua trnh sinh hoat cua dan toc Viet Nam, neu co mot nhan vat nao, ngay sau khi t tran, a c ngi i viet sach ca tung bang nhieu th tieng, xuat ban nhieu thu o ln tren the gii, lam ve vang chung cho ca dan toc tren lanh vc tinh than, ao c va dung cam, ngi ay chnh la v anh hung tre tuoi ma chung toi sap hoa lai chan dung trong cuon sach nay: Thay Giang Anre Phu Yen, tien khi t ao mien Nam, noi rieng, va cung ang goi la tien khi T ao Viet Nam, noi chung".

Chan phc Anre Phu Yen chu t ao ngay 26 thang 07 nam 1644, khi ngai mi va tron mi chn cai xuan xanh. Cai chet anh hung v c tin cua chang thanh nien tre tuoi Anre Phu Yen a c Li Chua soi sang trc het qua oan sach Macabe quyen th hai bai oc th nhat, ke lai cai chet hao hung v le luat Chua cua bay anh em di thi bao chua Antiokho. Cuoc t ao anh hung trong thi Cu c nay bao trc va c tiep noi bi nhng cuoc t ao cua cac v thanh tre trong thi Tan c va trong Giao Hoi moi thi.

Trong s iep gi ai hoi Gii tre lan th XVII tai Toronto, Canada, t ngay 23 en 28 thang 7 nam 2002, vi chu e : "Anh em la muoi at, la anh sang tran gian" (Mt 5,13-14), c Giao Hoang Gioan Phaolo II a neu ten 10 v thanh tre e lam gng mau cho gii tre the gii. ng au danh sach la Thanh Ane cua thanh Roma, tiep en la A thanh Anre Phu Yen cua Giao phan Qui Nhn chung ta.

Trong Tong huan Christus Vivit (Chua Kito ang song) gi ngi tre va cong oan dan Chua, cac so 51-62, c Phanxico a ke ra 6 v Thanh va 6 Chan phc tre tieu bieu trong lch s Giao Hoi, trong so o co Chan phc Anre Phu Yen vi nhng li gii thieu so 54 nh sau: "Chan phc Anre Phu Yen la mot thanh nien Viet Nam song vao the ky 17. Ngai la mot giao ly vien va la tr ta cua cac v tha sai. Ngai b tong giam v c tin, va v khong chu t bo c tin, ngai a b giet. Anre chet trong luc ang keu Danh Thanh Giesu".

Sac lenh cua Bo Phong Thanh, ngay 27 thang 01 nam 2000, a viet ve ngai nh sau: "Biet Chua va yeu men Chua la s cao ep tuyet vi a loi cuon tam hon chang thanh nien Anre, con ngi a vui ve chap nhan Tin Mng va a kien cng chng minh ieu o bang i song thanh thien va long nhiet thanh trong cong cuoc tong o".

Qua the, tren ng en ni hanh quyet, ngai luon mieng khuyen bao moi ngi bang nhng li c coi nh di chuc sau cung cua ngai: "Hi anh em, oi vi Chua Giesu yeu dau cua chung ta, chung ta hay lay tnh yeu ap lai tnh yeu. Chua a chu chet au kho v chung ta, nen chung ta hay lay mang song ap en mang song". "Hi anh ch em, ta hay trung tn cung c Chua Tri cho en chet; khong mot ieu g co the dap tat long thng men Chua Giesu Kito trong trai tim ta". "Hi anh ch em, chung ta hay gi ngha cung c Chua Giesu cho en het hi, cho en tron i".

Nhng li tren ay c dong dac noi len t moi mieng cua mot thanh nien mi ln ang tran ay sc song ma khong tiec tuoi thanh xuan; tuy con mang dang dap th sinh cha mot lan cham en binh kh hay c tap luyen e lam chien binh, the ma co the xem cai chet nhe ta long hong, e ap tra li mi goi cua c Kito trong oan Tin Mng hom nay: "Ai muon theo Toi, phai t bo chnh mnh, vac thap gia mnh hang ngay ma theo. Qua vay, ai muon cu mang song mnh th se mat; con ai lieu mat mang song mnh v Toi th se cu c mang song ay" (Lc 9,23-24). Khi vui ve va can am bc i tren con ng thap gia theo li mi goi cua c Kito, thay giang Anre Phu Yen a tiep noi bc chan cua cac v Tong o t thu ban au, nh li tam s cua thanh Phaolo trong bc th th hai gi tn hu Corinto ma chung ta va nghe trong bai oc II hom nay (2Cr 6,4-10).

Khi ton phong thay giang Anre Phu Yen len hang Chan phc, Giao Hoi muon at ngai lam mau gng cho moi Kito hu, ac biet la gii tre, khong nhng cua Viet Nam ma con cua toan the gii. Qua the, trong dp le tuyen phong Chan phc cho thay giang Anre Phu Yen, c Gioan Phaolo II a noi vi toan the gii: "Cuoc song cua Anre Phu Yen a cho chung ta thay quyet tam cua mot con ngi khong chap nhan choi bo niem tin, du phai oi au vi bao lc. Gii tre co the rut ra sc manh va s can trng t tam gng cua con ngi san sang hy sinh mang song v anh em mnh. Ch g tat ca cac mon e cua c Kito tm thay ni v Chan phc tre nay sc manh va s nang trong cn th thach!"

Tiep en, trong cuoc trieu yet ngay hom sau, c Gioan Phaolo II a noi vi phai oan Viet Nam nh sau: "Tren 350 nam qua, nhng ngi cong giao Viet Nam khong bao gi quen nhan chng Tin Mng nay, v t ao tien khi cua que hng ho. Ho a tm thay ni ngai c tin kien nh va tnh yeu quang ai cho c Kito va cho Giao Hoi cua Ngi. Ch g ngay nay ho con tiep tuc kham pha ra trong tam gng cua ngi con at Viet sc manh hng dan ngi tn hu ve n goi ngi Kito hu, trong viec trung thanh vi Giao Hoi va que hng ho".

ac biet, tai giao phan Qui Nhn la que hng cua Chan phc Anre Phu Yen, tam gng cua ngai can c moi ngi chung ta noi theo, nhat la gii tre va anh ch em giao ly vien. ong thi chung ta cung hay thng xuyen cau nguyen vi ngai, xin ngai chuyen cau cung Chua cho toan the giao phan va cho moi ngi chung ta. e chuan b cho cuoc ai le hom nay, mng 20 nam thay giang Anre Phu Yen c ton phong Chan phc, toi a viet th xin Santa Casa da Misericordia de Lisboa Bo ao Nha chia se cho Giao phan Qui Nhn mot t thanh tch cua ngai. Ho a ong y va mi toi sang nhan thanh tch trong mot thanh le tai nha th Thanh Roco do toi chu s ngay 24 thang 10 nam 2019 va qua. o la mot lon toc nho, va c kieu va nha th Chnh toa va ang c at tai cung thanh trong suot buoi le hom nay.

Ngay mai, thanh tch nay se c a vao Mang Lang la que hng cua ngai e giao dan knh vieng. Sau o, thanh tch se lan lt c a en cac giao x trong toan Giao phan. Khong nhng chung ta cau nguyen vi ngai, ma chung ta con cau nguyen cho ngai sm c Giao Hoi tuyen phong len hang Hien thanh, e tam gng cua ngai cang tr nen sang choi hn, xng vi s nhiet thanh tong o va cuoc t ao anh hung cua ngai, trong khi hng en sinh nhat lan th 400 cua ngai se c giao phan Qui Nhn c hanh trong the vao nam 2025.

+ Mattheo Nguyen Van Khoi

(Nguon: gpquinhon.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page