S iep c Thanh cha

nhan Ngay Quoc te Gii tre th 35

 

S iep c Thanh cha nhan Ngay Quoc te Gii tre th 35.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-03-2020) - c Thanh cha Phanxico mi goi nhng ngi tre hay troi day, phuc hoi nang lc noi tam, phuc hoi s hang say, niem hy vong va quang ai e tiep dan bc theo Chua trong cac hoan canh khac nhau.

Chu e Ngay Quoc te Gii tre trong 3 nam

Tren ay la noi dung s iep cua c Thanh cha cong bo tra hom ngay 05 thang 03 nam 2020, gi ngi tre, nhan Ngay Quoc te Gii tre lan th 35 se c c hanh cap giao phan, vao Chua nhat Le la ngay 05 thang 04 nam 2020, vi chu e la li Chua Giesu noi vi ngi con trai a qua i cua ba goa thanh Nain: "Hi ngi tre, Ta noi vi con, hay troi day!" (Lc 7,14).

Chu e nay khi s mot tien trnh 3 nam, tien ve Ngay Quoc te Gii tre lan th 37 se c c hanh cap hoan vu tai Lisboa, Bo ao Nha vao nam 2022 vi chu e: "c Maria troi day va mau le len ng" (Lc 1,39).

Nhng hoan canh can troi day t o

Trong s iep mi cong bo, c Thanh cha phan tch nhng hoan canh trong o ngi tre can troi day, hoi sinh, thai o cua Chua Giesu trc au kho cua ba goa thanh Nain b mat con trai. Ngai mi goi ngi tre ngay nay ng co cai nhn hi ht, nhng biet quan tam en nhng au kho cua tha nhan.

ang khac, nhieu khi chnh trong noi tam, chung ta cung gap nhng thc tai chet choc ve the ly, tinh than, cam xuc va xa hoi, nhng tnh trang tieu cc, mat hy vong, xuong tinh than, khong con nhay cam ni nhng ngi tre khac, ang khoc than ma khong ai lang nghe... Cung co nhng thai o tieu cc v nhng that bai cua ban than, khong at c nhng g mnh mong c, tnh trang v mong..

Y thc ve nhng g tao nen cai chet cho mnh va tha nhan e vt thang

Trc nhng hoan canh o, c Thanh cha mi goi cac ban tre hay y thc ve nhng g a tao nen "cai chet" ni tam hon mnh hoac ni nhng ngi than can khac, ong thi hay can am troi day, hoac giup tha nhan vt thang tnh trang au thng cua ho. Ngai viet: "S cam thong cua Chua Giesu lam cho Ngai tham gia thc tai cua ngi khac. Chua mang lay lam than cua tha nhan. au kho cua ngi me thanh Nain tr thanh au kho cua Chua. Trong bao nhieu hoan canh, cac ban a to ra nhay cam va hanh ong trong tinh than cam thong, ong cam. Cac ban ng e mnh b tc mat s nhay cam ay! c g cac ban luon co the lang nghe tieng keu than cua ngi au kho, hay e cho mnh cam ong v nhng ngi ang khoc va ang chet trong the gii ngay nay. Hay biet khoc vi ngi khoc, va cac ban se thc s hanh phuc".

Moi ngi tre cung la con trai ba goa thanh Nain

c Thanh cha cung neu nhan xet: "Tin Mng khong noi ten ngi c Chua Giesu hoi sinh tai Nain. o la mot li mi goi oc gia hay ong hoa vi ngi tre ay. Chua Giesu cung ang noi vi ban, vi toi, vi moi ngi trong chung ta, Chua noi: "Hay troi day!" Chung ta biet ro rang ca chung ta, cac tn hu Kito, cung sa nga va chung ta phai luon troi day! Can on nhan s can thiep cua Chua Giesu va tn thac ni Thien Chua. Bc au tien la chap nhan troi day. S song mi ma Chua ban cho chung ta se tot ep va ang song, v s song ay c s nang cua ang ong hanh vi chung ta ca trong tng lai va khong bao gi bo ri chung ta, Chua Giesu chung ta trai qua cuoc song nay mot cach xng ang va phong phu".

Li nhan nhu

Va c Thanh cha nhan nhu: "Hi cac ban tre than men! au la nhng say me va nhng m c cua cac ban? Hay lam cho chung troi len, va qua o, hay e ngh vi the gii, vi Giao hoi va vi cac ban tre khac ieu g ep e trong lanh vc tinh than, nghe thuat, xa hoi..."

(Sala Stampa 5-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page