c Thanh Cha cong bo S iep

Ngay Quoc te Gii tre lan XXXV (nam 2020)

 

c Thanh Cha cong bo S iep Ngay Quoc te Gii tre lan XXXV (nam 2020).

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 5-03-2020) -Tra ngay 05 thang 03 nam 2020, c Thanh Cha Phanxico a cong bo S iep nhan Ngay Quoc te Gii tre lan XXXV, se c c hanh cap giao phan tren toan the gii vao Chua Nhat Le La 05 thang 04 nam 2020.

S iep cua c Thanh Cha tap trung tren e tai trch t cau Kinh Thanh Lc 7,14: "Nay ban tre, Ta bao con: hay troi day!", c c Thanh Cha ky vao ngay le c Me Lo c 11 thang 2 nam 2020, bat au chuoi 3 s iep danh cho ngi tre tren hanh trnh t ai hoi Gii tre The gii Panama 2019 va ai hoi Gii tre The gii Lisbon 2022.

"Troi day"

Chu e lien ket 3 chang cua hanh trnh la ong t "troi day". Trong s iep, c Thanh Cha nhac cac ban tre rang ong t "troi day" cung co y ngha song lai, tnh lai vi cuoc song. Ngai e ngh cac ban tre oc oan Tin Mng ve s hoi sinh cua thieu nien thanh Naim nh mot li mi ca nhan e thc hien bc quyet nh e theo Chua Kito. c Thanh Cha noi: "Tin Mng khong noi ten cua thieu nien c Chua lam cho song lai Naim. ay la li mi goi oc gia ong hoa mnh vi thieu nien nay. Chua Giesu noi vi ban, vi toi, vi moi ngi chung ta va Ngai noi: 'Hay troi day'. Chung ta biet rang Kito hu chung ta cung vap nga va chung ta phai luon luon troi day. Ch co ai khong bc i th khong vap nga, nhng cung khong tien len." Va ngai mi goi "can on nhan s can thiep cua Chua Kito va tin tng vao Thien Chua. Bc au tien la troi day."

Ch co Chua Giesu co the trao lai s song

c Thanh Cha mo ta nhieu kha canh cua s chet co the lien quan en chung ta: that bai, tram cam, thieu hy vong, th , mot cuoc song tham nhuan vat chat va ay nhng than tng tr nen vo ngha. Ngai viet: Giong nh "thieu nien trong Tin Mng, ngi a thc s chet" va "song lai v c Ngi muon anh ta song nhn thay", cung the, "ieu nay van co the xay ra hom nay va moi ngay" cho nhng ngi thay mnh khong co ly do e song. Ch co Chua Giesu "co the mang cuoc song tr lai ni no a mat i" va khi "Ngi trao lai cuoc song cho chung ta, Ngi tra chung ta lai vi ngi khac".

"Bc ngoat van hoa"

Cuoi cung, c Thanh Cha ch cho ngi tre mot "bc ngoat van hoa". Ngai lu y rang ngay nay thng co ket noi nhng khong co giao tiep. Trong mot the gii ma ngi tre b co lap va co mnh trong the gii ao, "hay troi day" e vt qua the gii ao, dam m, dam lieu, dan than e thay oi the gii. (REI 05/03/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page